dTE Gorm den Gamle

Samfund - Politik

Gammel Quinde - Ny Verden


Dyrholm, Inger-Lise (red.)

En bog, navnlig henvendt til fagpersoner inden for ældreområdet. Ældrebefolkningen i Danmark har en stor overvægt af kvinder, og denne antologi forsøger at give et bredt signalement af dette segment, både dagens og morgendagens. Indhold: Birgitte Rørbye: Kvindekultur i opbrud ; Ressourcer og barrierer i kvindekulturen. Poul Christian Matthiessen: Kvindeoverskuddet. Knud Ramian: De kvindelige bånd. Gert Hansen: Ældre kvinders levekår. Sol Seim: Kjønn og personlighetsutvikling. Karin Garde: Ældre kvinders seksualitet. Marianne Schroll: Gamle kvinder - nye tider.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Sorg og krise


Hillgaard, Lis - Lis Keiser - Lise Ravn

Ingen forskånes for kriser og sorg. Med udgangspunkt i praktiske eksempler beskriver denne bog de sorg- og krisereaktioner, mennesker rammes af, samt de mekanismer, der i denne forbindelse mobiliseres af de ramte for at bearbejde situationen. Bogen kan læses af alle, men henvender sig navnlig til behandlere ved hospitaler, sociale institutioner samt relevante uddannelsessteder, foruden fagpersoner - reddere, hjemmehjælpere m.fl. - der i deres arbejde kommer ud for mennesker ramt af alvorlige, akutte begivenheder. I serien 'Socialpædagogisk Bibliotek'.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

I statens tjeneste. Sundhedspolitisk efterskrift


Juul-Jensen, Palle

Et kraftigt opgør med dansk sundhedspolitik fra den tidligere leder af Sundhedsstyrelsen. I de otte år, forfatteren var medicinaldirektør, måtte han agere under fem sundhedsministre, og i de otte år udviklede modsætningen mellem de sundhedsfaglige vurderinger og de sundhedspolitiske idéer og forestillinger sig til dybe konflikter.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Omstilling på psykiatriområdet. Afrapportering af temaplanrunde 1989-90 om psykiatri med særlig vægt på distriktspsykiatri


Juul-Jensen, Palle (Forord)

Rapporten fra Sundhedsstyrelsens følgegruppe i psykiatri, som indeholder en samlet redegørelse om den i 1989-90 iværksatte temaplanrunde. Afrapporteringen er opdelt i hhv. en hovedrapport om planlægning af psykiatrien, en faglig status samt en redegørelse for omstillingen på psykiatriområdet.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Skrig sagte - så naboerne ike hører det


Pizzey, Erin

Originaltitel: "Scream quietly or the neighbours will hear". Med efterskrift af Joan-søstrene i København. En (debat)bog om vold og mishandling indenfor hjemmets fire vægge.
  Pris: 45,00 DKK
Mere info

Brug bistandssystemet før det bruger dig!


Schjørmann, Hans

Sådan undgår du faldgruberne og scorer kassen. På én gang en brugsbog og en besk kritik af det kæmpebureaukrati, som mest eksisterer for sin egen skyld, og hvori ulykkelige mennesker og smarte platugler piskes rundt i den sociale manege af stressede sagsbehandlere. Med noter og bilag. Illustreret med s/h tegninger af Max P.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Medicin, Miljø, Mennesker


Steensberg, Jens

"Når det gælder de centrale problemer i vore dages samfund er jeg mere tilbøjelig til at lytte til digterne end til teknikerne". Det konstaterer Jens Steensberg (f. 1936) i denne essaysamling. Han er uddannet læge, men har siden miljøbevægelsens start i 1960'erne arbejdet administrativt med miljøbeskyttelse og sygdomsforebyggelse. Illustreret i s/h. Indhold: Forord ; Indledning ; Medicin (Natlige tanker på Amager ; Illich, samfundet og sundhedsvæsenet ; Miljø og sygdom i historisk perspektiv ; Sundheds- og miljøpolitiske perspektiver ; På medicinens overdrev) ; Miljø (Apropos Fredericia-forureningen ; Sygdomsforebyggelse ved ændringer i vort omgivende miljø ; Forebyg sygdommene ; Kræftrisiko ; Boligmiljø og sundhed ; Virker miljølovene? ; Eksperter, administration og politik ; Skal embedsmænd holde mund? ; Det korte og det lange sigt ; Naturværdierne og fremtiden) ; Mennesker (Brev til en ven ; Mennesker i Sovjet ; Kan vi forstå franskmændene? ; På vej til vennerne). Bibliografiske noter.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: