dTE Gorm den Gamle

Samfund - Politik

1-12 af 16 1 2

Hovedregister til Love og Anordninger samt andre offentlige Kundgørelser Danmarks Lovgivning vedkommende for 1850-1859


Algreen-Ussing, T.

Et alfabetisk opdelt register over lovgivningen i den i titlen anførte periode, herunder også den for hertugdømmerne Holsten, Slesvig og Lauenborg.
  Pris: 140,00 DKK
Mere info

Den danske Grundlov. Et uddrag


Amundsen, Anita & Søren Koustrup (Red.)

En lille bog, som modstiller diverse billedmateriale over for grundlovens paragraffer, og derved indirekte spørger om myndighederne nu også er så gode til at handle i overensstemmelse med grundloven.
  Pris: 30,00 DKK
Mere info

Bandeland


Andersen, Ulla Rose - Flemming Andersen

En bog, som gennem beretninger af nuværende og tidligere bandemedlemmer, skoleledere, pædagoger og politifolk, fortrinsvis fra Los Angeles og omegn, giver et bud på de faktorer i et samfund, der giver grobund for bandedannelse, ligesom der trækkes paralleller til danske forhold.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Den danske Personret


Bentzon, Viggo

Paa Grundlag af Prof. Dr. Jur. J. H. Deuntzers Personret. Anden noget ændrede Udgave.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Handbuch des Erbrechts im Herzogthume Schleswig


Esmarch

Ein juristisches Werk, dass die eigentümlichen Verhältnissen im Schleswig mitte der 19. Jahrhundert - d.h. noch zu Dänen-Zeiten - auch im juristischen Bereich, widerspiegelt.
  Pris: 450,00 DKK
Mere info

Tro og Love. En artikelsamling


Fenger, Ole

En broget samling artikler i bogform om romerret, århusiansk lokalhistorie og topografi, retshistorie, -kultur og -videnskab, sprog og meget andet.
  Pris: 95,00 DKK
Mere info

Pressen og Retsplejen


Frøbert, K. A.

En introduktion til centrale dele af det danske retssystem, der navnlig tjener som vejledning for journalister, som beskæftiger sig med retsreferater og retsreportager. Udgivet af Institut for Presseforskning og Samtidshistorie
  Pris: 99,00 DKK
Mere info

Paa Menneskejagt. Tyve berømte Kriminaltilfælde


Liebermann von Sonnenberg og O. Trettin

Aut. oversættelse efter "Kriminalfälle" ved Else Westh Neuhard og Knud Bruun-Rasmussen. Omslag ved Peter Holm.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Skæbner under Straffeloven


Lotinga, Aage

Politiadvokat Aage Lotinga (1874-1957) beskriver med udgangspunkt i enkeltskæbner sager fra sin virksomhed i politiets og anklagemyndighedens tjeneste.
  Pris: 30,00 DKK
Mere info

Miljøret - Miljøbeskyttelse


Moe, Mogens

En oversigt over miljøregelsættet i Danmark. Bogen henvender sig til jurister, advokater, studerende, men kan også anvendes af miljømedarbejdere i kommuner osv. Forfatteren er lic.jur., tidligere chef for Miljøstyrelsens tilsyns- og lovkontor.
  Pris: 80,00 DKK
Mere info

Lærebog i Arbejdsret


Nielsen, Ruth

En systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af nordisk og europæisk arbejdsret og den internationale udvikling.
  Pris: 139,00 DKK
Mere info

Arveret


Schmidt, Torben Svenné (Red.)

En fremstilling af arveretten og dødsboskiftet, som på én gang er en lærebog til brug på universitetet såvel som en for praktikere brugbar håndbog.
  Pris: 89,00 DKK
Mere info
1-12 af 16 1 2
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: