dTE Gorm den Gamle

Samfund - Politik

1-12 af 24 1 2

Konflikt og tilpasning. Om sociale modsætninger, indkomstulighed, demokrati


Andersen, J. Goul - F. Kenneth Hansen - Ole Borre

Tredje selvstændige bind i serien 'Egmont Fondens Fremtidsstudie'. Studiet, som er ganske enestående i sin art, forsøger fra et udgangspunkt midt i 1980'erne at pejle sig ind på udviklingstendenser i det danske samfund frem mod tiden omkring årtusindskiftet.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Politik og samfund i forandring


Andersen, Jørgen Goul

Et bog, som med inddragelse af internationaliseringen og overgangen til et post-industrielt og post-moderne samfund forsøger en samlet analyse af dansk politik, og som samtidig også er et bidrag til en ny (eller nybetonet) politikopfattelse, hvor politik både ses som interessekamp og problemløsning. Bogen henvender sig både til forskere og politisk interesserede i almindelighed.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Governance by Legal and Economic Measures


Andersen, Peder - Vibeke Jensen - Jørgen Birk Mortensen (Eds.)

This book is the result of the 8th annual conference of the European Association of Law and Economics (EALE) held in Copenhagen in August 1991. The general aim of Law and Economics is to apply economic concepts to legal issues in a broader sense. The theory of economics can inspire models describing the span of possibilities for the decisionmakers. Therefore the cooperation and understanding between jurists and economists becomes essential.
  Pris: 99,00 DKK
Mere info

Nordens innsats


Berggrav, Eivind

Undertitel: Folke-forsoning, Demokratiets grunnlag, Fred straks. Et lille hæfte, der sammenfatter foredrag om fredstanker holdt i Oslo, Bergen, København og Stockholm, ifm. den aktuelle (okt. 1939) verdenssituation.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Demokrati og Medborger


Bo, Kristen

En række betragtninger over og beskrivelse af det danske samfunds funktionsmåde.
  Pris: 45,00 DKK
Mere info

Småstat mellem stormagter. Beslutningen om mineudlægning august 1914


Branner, Hans

Denne bog er et forsøg på at forstå nogle grundlæggende vilkår for udøvelsen af dansk udenrigspolitik, særlig sikkerhedspolitikken. Først i anden række er den at betragte som en historisk analyse af interne og eksterne faktorer i forbindelse med beslutningen om mineudlægningen i aug. 1914. I serien Dansk Udenrigspolitisk Instituts skrifter, nr. 5.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Samfundskundskab/2


Branner, Hans - Gregers Friisberg - Søren Kolstrup

Indeholder: Kriminalitet, krisepolitik, politiske partier, løn og arbejdsmarked, dansk sikkerhedspolitik. Bogen er først og fremmest beregnet på brug i historieundervisningens samfundskundskabsdel i gymnasiet/HF, men kan sagtens læses af andre.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Amerikas Forenede Stater. Et Omrids af Landet, Folket og dets Institutioner


Brogan, D. W.

En levende skildring af USA til den nyhedshungrende læser anno 1945, som under 2. verdenskrig havde været afskåret fra bøger af denne art.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Arbejdsmarkedspolitik


Brüniche-Olsen, Paul

Denne bog, der indgår som nr. 8 i serien "Erhverv og Samfund", beskriver i en systematisk fremstilling indgående de danske samfundsforhold og underbygger beskrivelsen med statistiske oplysninger. Bogen retter sig mod de videregående samfunds- videnskabelige uddannelser.
  Pris: 79,00 DKK
Mere info

Frihedens land. Europa, Danmark og truslen mod folkestyret


Camre, Mogens

En (debat)bog, hvori forfatteren gennemgår hovedtræk i det danske samfunds udvikling siden anden verdenskrig og perspektiverer det ift. udviklingen i Europa og verden udenom. Forfatteren påviser Europas svagheder ift. faldende fødselstal, reaktionære islamiske parallelsamfund osv., og anviser veje til at sikre Danmarks og Europas frihed og demokrati, og plæderer i øvrigt for den vestlige civilisations forpligtelse til at skabe en mere stabil udvikling i verden. Indhold: Den vestlige civilisation ; Fra krig til velfærd ; Europa i den globale konkurrence ; Modellen trænger til reformer ; Et frit Danmark eller en europæisk stat? ; Civilisationernes sammenstød ; Værdikampen. Med litteraturfortegnelse og tabeloversigt.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Tanker om Danmark i det nye Europa


Christophersen, Henning

En personligt og engageret bog om den politiske og økonomiske struktur i Europa fra omkring 1990 og frem. Henning Christophersen (f. 1939) er tidl. formand for Venstre, udenrigs- og finansminister. I årene 1984-1995 var han medlem af Europa-Kommissionen.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Vor Regering og Rigsdag. Politiske Biografier og Portrætter


Fog-Petersen, Gunnar

En ikke umorsom skildring af det danske politiske livs aktører, i hvert fald de af dem, som var medlemmer af Rigsdagen 1937-38. Ill. med fotos i s/h. Stort udtageligt og -foldeligt danmarkskort i farver med valgkredse og -resultater fra folketingsvalget i okt. 1935 bagest i bogen.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info
1-12 af 24 1 2
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: