dTE Gorm den Gamle

Samfund - Politik

Om økonomi. En introdutionsbog


Andersen, Helge

En introduktion til det økonomiske system i Danmark.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

How Profitable Is Big Business?


Bernheim, alfred L. (Ed.)

Prepared Under the Direction of the Corporation Survey Committee of the Twentieth Century Fund, Inc. Illustrated in b/w with charts and tables. Includes appendices and glossaray.
  Pris: 85,00 DKK
Mere info

Sosialøkonomi


Einarsen, Johan og Torgrim Barding

En bog velegnet til gymnasieelever og andre, som ved selvstudium ønsker at sætte sig ind i emnet. Illustreret med tabeller og grafer.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Pengenes Værdi (rygtitel)


Falbe-Hansen, V.

Undertitel: "Hvilke Forandringer er der siden Amerikas Opdagelse foregaaet i Priserne paa Danmarks væsentligste Frembringelser og i Arbeidslønnen her i Landet, og hvilken Del kan der tilskrives de ædle Metallers Mængde i disse Forandringer. En statistisk Undersøgelse". Med div. udfoldelige tabeller m.v. Et eksempel på en studie i politisk økonomi.
  Pris: 150,00 DKK
Mere info

Det rige Samfund


Galbraith, John Kenneth

Oversat efter "The Affluent Society" af Henning Gottlieb. Forord af Erik Ib Schmidt. En skarp, kundskabsmættet og ofte polemisk kritik af den gængse opfattelse af hovedmålet for økonomisk fremskridt, nemlig en stadig voksende produktion, fremføres i denne bog, som oprindelig udkom i USA i 1958. John Kenneth Galbraith (1908-2006) var den vel nok bedst kendte amerikanske økonom i det 20. årh. Han var bl.a. rådgiver for præsident Kennedy.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Penge - deres fortid og fremtid


Galbraith, John Kenneth

Originaltitel: "Money - Whence It Came, Where It Went". På dansk ved Mogens Boisen. En bog, som sætter den økonomiske situation i perspektiv ved at skabe baggrund for forståelsen af pengenes betydning for samfundets udvikling. Med register. John Kenneth Galbraith (1908-2006) var den vel nok bedst kendte amerikanske økonom i det 20. årh. Han var bl.a. rådgiver for præsident Kennedy.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Økonomisk politik


Gelting, Jørgen H.

En fremstilling af den økonomiske politiks teori og dens omsættelse i det konkrete, illustreret ved hjælp af udvalgte eksempler fra bestemte politikområder. I serien Berlingske Leksikon Bibliotek, nr. 45.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Fremskridt og Fattigdom


George, Henry

En kritik af den klassiske socialøkonomi og et hovedværk inden for denne og samfundslærens områder, som vandt stor udbredelse og tilslutning også mange år efter, den første gang udkom i 1880. Navnlig argumenteres i bogen for fælles ejendomsret til jorden. Oversat efter "Progress and Poverty" af Jakob E. Lange. Henry George (1839–1897) var amerikansk politolog og fremtrædende tænker på socialøkonomiens og samfundslærens område.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

A Characterisation of Economic Romanticism. (Sismondi and Our Native Sismondists)


Lenin

Lenin (1870-1924), pseudonym of Vladimir Ilyich Ulyanov, elaborates in this book on the Swiss economist Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi (1773-1842), who wrote at the beginning of the 19. century. The distinguishing feature of Sismondy's theory is his doctrine of the relation of revenue to production and to the population.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Den marxistiske lære om varebytte og profit


Vogt, Johan

En indføring i de marxistiske grundbegreber.
  Pris: 79,00 DKK
Mere info

Regnskabslære/Driftsøkonomi. HH. Opgavesamling


Waarst, Jørgen m.fl.

En opgavesamling, som knytter sig til lærebogen Regnskabslære/Driftsøkonomi til brug for undervisningen i faget af samme navn til højere handelseksamen og lignende. Også velegnet til selvstudium.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Penge


Wulff, Nic. Hertel

Untertitel: "En populær Fremstilling af Pengenes Tilblivelse og Virken i Nutidens Samfund". Illustreret i s/h. Med ordliste.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: