dTE Gorm den Gamle

Humaniora i øvrigt

1-12 af 32 1 2 3

Nordisk Kultur (IX). Folkeviser, Folkesagn og Folkeeventyr

A. Folkevisor. Utgjeven av Knut Liestøl. B. Folksägner och folksagor. Utgiven av C. W. von Sydow. En nordisk værkserie, som tilstræber at give en sammenfattende og indgående fremstilling af de nordiske sprogs og den nordiske histories og kulturs udvikling i ældre tider.
  Pris: 160,00 DKK
Mere info

Vejle Amts Stednavne

Udgivet af Stednavneudvalget i Forbindelse med Vejle Amts Historiske Samfund. Nr. 8 i serien 'Danmarks Stednavne'.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Temaer i Anvendt Lingvistik


Andersen, Erik - Mogens Fredberg - Torben Vestergaard - Frede Østergaard

Kan sprogfærdighed testes objektivt? Hvilken forskel er der på at lære sit modersmål og et fremmed sprog? Hvad kan elevers fejl sige om sprogtilegnelsesprocessen? Kan man sige, hvilke fejl en dansker vil lave, når vedkommende skal lære tysk? Hvilke undervisningsmaterialer egner sig bedst til forskellige indlæringsformål? Kan man af en sprogbeskrivelse lære, hvad man skal forstå ved en sammenhængende tekst? Disse og mange andre spørgsmål behandles i denne bog, som navnlig henvender sig til sprogstuderende og sproglærere. Med tillæg, ordforklaringer, bibliografi og indeks.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Sprog og påvirkning. Om argumentationens semantik


Andersson, Jan - Mats Furberg

Propagandaens formål, hvadenten det er i form af reklame, debat osv., er altid at overbevise. Denne bog med dens argumantations- og propagandaanalyse tilbyder et hjælpemiddel til at gennemskue påvirkningerne, og virker samtidig mod slap tankekonformisme. I serien 'Menneske og Samfund'.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Som man siger ... De svære ord


Bang, Jørgen

Tredje samling artikler og essayistiske causerier om ordenes oprindelse og sammenhæng, fremmedord og underfundigheder i vort sprog. Illustreret i s/h. Med register.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Sproget og Livet


Bang, Jørgen

De svære ord 5. En række sproglige causerier.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Rasmus Rasks afhandlinger om det danske sprog. Bidrag til forståelse af Rasks tænkning


Bjerrum, Marie

Doktorafhandling. Indhold (hovedafsnit): Indledning ; Rasks livsopfattelse og hans opfattelse af sproget som objekt for videnskabelig forskning ; Den danske Grammatiks Endelser og Former af det Islandske Sprog forklarede ; Forsøg til en videnskabelig dansk Retskrivningslære ; Slutning ; Résumé ; Litteraturfortegnelse ; Emneregister.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Nordiske Studier. Festskrift til Chr. Westergård-Nielsen På 65-årsdagen den 24. november 1975


Brøndum-Nielsen, Johs. - Peter Skautrup - Allan Karker (red.)

Med danske, islandske, norske og svenske bidrag. Illustreret med s/h plancher. Christian Westergård-Nielsen (1910-1994) var dansk filolog, som navnlig beskæftigede sig med islandsk sprog og islandske samfundsforhold.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Sprog og materialisme. Udviklingslinjer i semiologi og subjetteori


Coward, Rosalind og John Ellis

En bog, som beskæftiger sig med to af det 20. århundredes betydeligste teoretiske nyskabelser, semiologien og strukturalismen. De følges fra ambitionen om at udgøre en materialistisk sprogteori, baseret på Saussures tegn-begreb, frem til forfattere som Barthes og Kristeva. Ligeledes viser bogen, hvorledes marxismen og psykoanalysen har haft indflydelse på semiologien og strukturalismen ved deres bidrag til forståelse af sprog, idelogi, kunst samfund og historie. Med bibliografi.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Det danske Sprogs Historie


Dahlerup, Verner

En bog beregnet for alle, der søger en oversigt over det danske sprogs udviklingshistorie.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Historia Augusta problemet


Damsholt, Torben

I serien Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning. Udgivet af Det Filologisk-Historiske Samfund. Nr. 277
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Sproget - Virkeligheden - Fantasien


Diderichsen, Paul

Gyldendals julebog 1964. Paul Diderichsen (1905-1964) var dansk forfatter og lingvist.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info
1-12 af 32 1 2 3
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: