dTE Gorm den Gamle

Humaniora i øvrigt

1-12 af 96 1 2 3 4 5 6 7 8

De gamle danske Vægtervers

Indledet af Hans Brix. Med tegninger af Axel Nygaard. Vægtermelodiens historie af Jørgen Jersild. Med nodeeksempler.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Dansk Litteratur før 1800. Haandbog i den ældre danske Litteratur med Prøver af den oldnordiske-islandske Litteratur


Agerskov, M. - E. Rørdam (Red.)

En bredtfavnende samling af eksempler på dansk-nordisk litteratur fra runeindskrifter til ca. år 1800. Bogen er iflg. forordet navnlig beregnet på "realklassen, den højere pigeskole, gymnasiet, seminarierne og lignende undervisningsanstalter".
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Sfinksens lyriske værksted. Baggeseniana


Albertsen, Leif Ludwig

Med en gendigtning af Alex Garff. Illustreret i farver. Jens (Immanuel) Baggesen (1764-1826) var dansk digter og forfatter.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Kapitler af Dansk Digtning fra Herman Bang til Kaj Munk


Andersen, Richard og S. Haugstrup Jensen (Red.)

En fortællende litteraturhistorie i biografier med 70 års klassikere.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Bacchustoget i Norden


Andersen, Vilh.

Med megen lærdom, forenet med digterisk medleven, skildres den dionysiske ånds udviklingshistorie i nordisk litteratur og dens udøvere. Vilhelm Andersen (1864-1953) var dansk professor og pædagogisk foregangsmand i det national­litterære fremstød, forfatter, litteratur- og åndshistoriker.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Synspunkter på folkevisen. En antologi


Bang, Jørgen

En antologi over folkeviseforskningen.
  Pris: 79,00 DKK
Mere info

Litteraturens indre Udvikling i det nittende Aarhundrede


Bing, Just

En fremstilling af det 19. århundredes littereatur med hovedvægten på tendenser, stilretninger, forskellige problemstillinger og karaktertyper, snarere end en fremstilling af enkeltforfattere og deres værker (selvom det også forekommer). Illustreret i s/h. I serien 'Det nittende Aarhundrede. Skildret af nordiske Videnskabsmænd' (red. af Aage Friis), Nr. XXVII. Just Bing (1866-1954) var norsk arkivar.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Litteraturens indre Udvikling i det nittende Aarhundrede


Bing, Just

En fremstilling af det 19. århundredes littereatur med hovedvægten på tendenser, stilretninger, forskellige problemstillinger og karaktertyper, snarere end en fremstilling af enkeltforfattere og deres værker (selvom det også forekommer). Illustreret i s/h. I serien 'Det nittende Aarhundrede. Skildret af nordiske Videnskabsmænd' (red. af Aage Friis), Nr. XXVII. Just Bing (1866-1954) var norsk arkivar.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Da litteraturen blev moderne. Ti store forfattere


Bradbury, Malcolm

Originaltitel: "The Modern World". Dansk udgave ved Lisbeth og Hans Hertel. Illustreret i s/h med tegninger og fotos. På én gang en litteraturformidling, litteraturhistorie og en introduktion til Det Moderne, dvs. den fornyelse og det opbrud inden for kulturen (og videnskaben), der fandt sted fra 1860'erne og til Anden Verdenskrig. Indhold: Modernisme og litteraturformidling ; Forord til den danske udgave ; Indledning: Det Modernes gennembrud ; Fédor Dostoévskij ; Henrik Ibsen ; Joseph Conrad ; Thomas Mann ; Marcel Proust ; James Joyce ; T.S. Eliot ; Luigi Pirandello ; Virginia Woolf ; Franz Kafka ; Efterskrift: Fra Det Moderne til post-modernismen. Med litteraturhenvisninger.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Fem danske Digtere


Brandes, Georg

Georg Brandes (1842-1927) om H. C. Andersen (1805-1875), Carsten Hauch (1790-1872), Henrik Hertz (1798-1870), Christian Winther (1796-1876) og Fr. Paludan-Müller (1809-1876). Efter "Samlede Skrifter" (I og II, 1899).
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Fem danske Digtere


Brandes, Georg

Georg Brandes (1842-1927) om H. C. Andersen (1805-1875), Carsten Hauch (1790-1872), Henrik Hertz (1798-1870), Christian Winther (1796-1876) og Fr. Paludan-Müller (1809-1876). Efter "Samlede Skrifter" (I og II, 1899).
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Wolfgang Goethe I-II (to bd.)


Brandes, Georg

En omfangsrig levneds- og værkbeskrivelse af den store tyske digter, forfatter, videnskabsmand m.v. Wolfgang Goethe (1749-1832). Biografien udkom oprindeligt i 1914. Georg Brandes (1842-1927) var kritiker og litteraturforsker, og regnes i reglen for teoretikeren bag Det Moderne Gennembrud i Skandinavien.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info
1-12 af 96 1 2 3 4 5 6 7 8
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: