dTE Gorm den Gamle

Landbrug - Gartneri - Fiskeri

Dyrkning af Industriplanter


Bagge, H. og Asger Larsen

Besættelsestiden og de deraf indskrænkede internationale samhandelsforhold nødvendiggjorde dyrkning i Danmark af en række nye eller mindre kendte afgrøder til brug for bl.a. tekstil-, medicin og tobaksindustrien. Denne håndbog forklarer, hvordan de såkaldte industriplanter håndteres. Illustreret med s/h fotos i teksten samt farveplancher. Med litteraturhenvisninger. Kan også være af interesse for mennesker, som arbejder med selvforsyning.
  Pris: 140,00 DKK
Mere info

Landbrugsafgrødernes sygdomme og skadedyr


Hermansen, J. E, - Jørgen Jørgensen - Chr. Stapel

Et omfattende bidrag til plantepatologisk oplysning, som dels er tænkt som en lære- og håndbog for landbrugsskolerne, dels for landmændene i praksis. Bogen er oprindelig udgivet som et supplement til den af Landbrugets Informationskontor udgivne farvetavlebog, "Syddomme og Skadedyr i Landbrugsafgrøder" (3. udg. 1975), til hvilken den rummer tekstregister. Illustreret i s/h. Med stikordsregister. Udgivet af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Silver Fox Ranching


Hodgson, Robert G.

A practical book of instruction of silver fox ranching.
  Pris: 110,00 DKK
Mere info

Landbrugets planter


Larsen, P. Hartvig (red.)

En (hånd)bog, som på en både lettilgængelig og koncis måde giver orientering og vejledning om muligheder og vilkår for de enkelte landbrugsplanter. Illustreret med s/h fotos og tegninger i teksten samt med farveplancher.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Husdyrs velfærd. Biologi og etik i husdyrbruget


Simonsen, H. B.

En lille bog, der ønsker at udbrede kendskabet til visse biologiske forhold, som er vigtige for vurdering og udnyttelse af produktionshusdyrene. Illustreret i s/h. Med litteraturliste og register bagest.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Your Smallholding


Thompson, Alan (Ed.)

Ill. w. drawings and collogravure plates. Penguin Handbook series, no. PH13
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Landbonyts Svinebog. Svinehold og svinehelse


Thomsen, Søren (red.)

Særnummer af Landbonyt. Rigt illustreret i s/h og sparsomt i farver med tegninger og fotos samt reklamer.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Agriculture. The Science and Practice of British Farming


Watson, James A. S. and James A. More

A book written with the object of providing a convenient text for the use of students of agriculture as well of those of practicing farming.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: