dTE Gorm den Gamle

Pædagogik - Undervisning etc.

1-12 af 47 1 2 3 4

En mørk og stormfuld nat


Andersen, Erik Skøtt

En bog om at skrive fiktion i skolen, der navnlig henvender sig til lærere og lærerstuderende, men som kan bruges af alle, der arbejder med fiktionsskrivning. En indføring i procesorienteret fiktionsskrivning, baseret på erfaringer med den amerikanske tradition for Creative Writing.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Den danske folkeskoles udvikling frem til 1958


Andersen, Leo og Karin Hjort

En marxistisk-materialistisk fremstilling af folkeskolens udvikling samt plads og funktion i samfundstotaliteten. Oprindelig skrevet som et speciale på Nordisk Institut, Århus Universitet. I serien 'Arbejdspapirer fra Fagkritisk Front.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Læreren i centrum - en hvidbog med syv foredrag


Asp-Poulsen, Henning (red.)

En antologi, der har lærerrollen som det overordnede tema.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Legende nærvær. Samvær og samspil - Møder og muligheder


Aspeli, Widar og Margareta Öhman

Oversat fra norsk af Annette Wiborg. En anderledes bog, som gennem kortere, kommenterende skønlitterære fortællinger giver indsigt i nærvær og empati i børns livsverden. De små prosastykker og kommentarer bibringer læseren en følelsesmæssig oplevelse, der lægger op til refleksion, både i personalegruppen i vuggestuen/børnehavnen og hos den enkelte pædagog. Med litteratur.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Natur og udeliv med børn


Bang, Peter

En for alle, som arbejder med førskolebørn i alderen 3-6 år. Illustreret med fotos i s/h og farver. Indhold: Handling skaber forvandling ; Institutionsliv - med rødder i naturen ; Ud i naturen - praktiske tips ; Sikkerhed - og sund fornuft ; Pædagogik i naturen - naturen i pædagogikken ; Aktiviteter: Skoven ; Stranden ; Sø, å, mose og vandhul ; Lege ; Miljø-aktiviteter. Med Litteratur og stikord.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Social kompetence og samvær. Vi er venner ik'?


Broström, Stig

Om børns samvær i børnehaver og om, hvordan de på forskellige måder deltager i og magter samværet. Illustreret i s/h med fotos, figurer og vignetter. Med stikordsregister og litteratur.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Tusindkunst


Byriel, Lene

Undertitel: En idé- og inspirationsbog til arbejdet med kunst og kultur i børns institutioner. Illustreret i s/h.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Carl-Henning Pedersens eventyrlige univers - "Blåt" til inspiration


Børneskolen Bifrost

Faglige og tværfaglige forløb for 0.-9. klasse. Illustreret i s/h og farver. Bogen beskriver undervisningsforløb i både humanistiske og naturfaglige fagområder på alle grundskolens klassetrin. Nogle forløb egner sig til klasseundervisning, mens andre bedst foregår i grupper, værksteder eller projektform. I Børneskolen Bifrosts pædagogik arbejder hele skolen oftest tematisk og tværfagligt med samme emne på alle klassetrin, her med eksemplet Carl-Henning Pedersen som fællesemne. Bogen kan med fordel kobles med Bodil Abildtrup Johansen: "Manden der ville fange solen. En historie om maleren Carl-Henning Pedersen".
  Pris: 198,00 DKK
Mere info

Væk med Brøksvrøvlet! 2. Oplag af Kan De regne?


Christensen, B.

Et yderst humoristisk angreb på skolens regneundervisning, i hvert fald den del, der vedrører brøker. Forfatteren er tidligere lærer, og hævder i forordet, at han selv aldrig nogensinde har forsøgt at lære nogen at regne: han har blot givet undervisning. Bør læses af enhver matemetiklærer!
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Mål og midler i den elementære matemetikundervisning


Christiansen, Bent

En fremstilling, som indgår i debatten om mål, midler og metoder i matemetikundervisningen. Bogen er navnlig tænkt henvendt til matemetiklærere og studerende med interesse for faget.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Dansk børnelærdom


Clausen, Egon

En kritisk gennemgang af folkeskolens undervisningsmateriale, som angribes for ideologisk ensidighed.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Borte Tit Tit


Clausen, Peter m.fl.

En antologi med en samling artikler om børn, voksne, pædagogik og politik. Illustreret i s/h med børnetegninger og fotos.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info
1-12 af 47 1 2 3 4
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: