dTE Gorm den Gamle

Pædagogik - Undervisning etc.

1-12 af 27 1 2 3

Synsvinkler, Årg. 4, Nr. 11 (1995)

Indhold: Anne Borup: Læsere og forfattere i foråret '95. - Bo Walther: Fortællinger efter faldet - om Paul Austers "The New York Trilogy". - Solveig Bennike: Et spørgsmål om skrivekultur - om skriftlig fremstilling. - Bjarne Markussen: Metaforen og dens teori. - Mogens Theodorsen: Skriftlig fremstilling i støbeskeen. - Jimmi Michelsen: Orfeus med ryggen til - om Poul la Cours "Fragmenter af en Dagbog". - Mogens Davidsen: "En maver suppe" - om klassikerudgivelsen. Seks komedier af Ludvig Holberg, DSL.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Årsskrift for Jelling-Samfundet 2008

Redaktion: Leif Baun. Årskrift for tidligere studerende og lærere ved Jelling Seminarium/University College Lillebælt. Illustreret i s/h og farver.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Selvinstruerende undervisningsmateriale. Nogle principper for konstruktion og vurdering


Bjerstedt, Åke

På én gang en samlet præsentation af en række hovedprincipper inden for konstruktion og bedømmelse af selvinstruerende eller 'programmeret' undervisningsmateriale og en systematisk gennemgang af de forskellige led i det programmerede undervisningsmateriales tilblivelsesproces. Illustreret i s/h med fotos, tegninger, figuer og tabeller. Med referencer, supplerende litteraturliste og stikord bagest. Bogen henvender sig navnlig til psykologistuderende, lærere og lærerstuderende samt andre pædagogisk interesserede.
  Pris: 95,00 DKK
Mere info

Periodelæsning. Debat og rapport om periodelæsningens midler og mål


Bryld, Anne m.fl.

Indgår som nr. 6 i skriftserien 'Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse', redigeret af Povl Schmidt og Jørgen Gleerup.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Personlig kommunikation i teori og praksis. Om kommunikation, organisationskultur og ledelse i pædagogisk arbejde


Clausen, Peter & Erik Krigger

Pædagoguddannelsen. En bog om at blive forstået på den måde, man ønsker at blive forstået på. Indhold: At være personlig i kommunikation ; Personlig kommunikation belyst ud fra et psykologisk perspektiv ; Organisationskultur ; Kvalifikationer og ledelse ; Psykisk arbejdsmiljø ; Stress, sygdom og sundhed ; Fra stress til udbrændthed ; Livskvalitet i personalesamarbejde ; Supervision ; Supervisionsformer ; Supervision i forhold til terapi, samtale og rådgivning ; Nutidssamfundet og komplicerede organisationer. Med litteratur og stikordsregister.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Midt i ræset - en artikelsamling om dansk


Dalsgaard, Inge - Marianne Hansen - Gitte Ingerslev (red.)

En antologi om centrale aspekter af de faglige og pædagogiske udfordringer, som dansklæreren møder i det daglige arbejde i gymnasieskolen. Sparsomt ill. i s/h.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Midt i ræset - en artikelsamling om dansk


Dalsgaard, Inge - Marianne Hansen - Gitte Ingerslev (red.)

En antologi om centrale aspekter af de faglige og pædagogiske udfordringer, som dansklæreren møder i det daglige arbejde i gymnasieskolen. Sparsomt ill. i s/h.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Fransk og dannelsen


Damkjær, Lars m.fl. (Teoriudvalget)

Et debatoplæg om franskfagets indholdsside. Indhold: Definition. - Thomas Ziehe: Hvad sker der med de unge kulturelt og psykisk? - Peter Harder: Sprogfag, almendannelse og fremtidens gymnasium. - Hans Bang: Fransk på gymnasialt niveau 1809-1984. - Lita Lundquist: Dannelse: Sammenhæng og tekster. - Ebbe Spang-Hanssen: Sproglig almendannelse i teknologisamfundet. - Fransk og dannelsen. Særnummer af 'Meddelelser fra Fransklærerforeningen'.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Barnets sprogudvikling


Erasmie, Thord

Denne bog sigter på anvendelse ved emnelæsning i læreruddannelsen samt som studiebog ved en række pædagoguddannelser (fra forordet). Oversat fra svensk efter "Barnets språkutveckling" af Mogens Hansen.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Det historiske i dansk


Esmann, Karin

En forkortet og omskrevet ph.d.-afhandling, som omhandler problemstillinger i forbindelse med undervisningsforløb med 'historisk læsning' på danskfagets gymnasiale niveau. Med litteraturliste. I 'Efteruddannelsesserien'.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Komparativ Pædagogik


Glenstrup, Christian

En indføring i den komparative pædagogik med diskussioner om forskningsmetoder og beskrivelser af forskningsprojekter som det centrale. Bogen henvender sig navnlig til studerende ved lærerseminarer.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Grundtræk af en historisk metode


Hansen, Georg

En introduktion til historisk metode og kildekritik, som navnlig henvender sig til elever på gymnasialt niveau, men bogen kan også anvendes af personer uden forudgående metodisk skoling, som ønsker at give sig af med historisk forsking.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info
1-12 af 27 1 2 3
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: