dTE Gorm den Gamle

Pædagogik - Undervisning etc.

1-12 af 18 1 2

Betænkning vedrørende Revision af Skolebøger

Afgiven af det af Undervisningsministeriet under 8. August 1930 nedsatte Udvalg. Indeholder bl.a. to udfoldelige tabeller vedr. religion og historie.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

KaosPilot fra A til Z. En håndbog


Elbæk, Uffe

En bog fyldt med holdninger, værdier, kritiske orienteringer, levet liv, henvisninger og masser af billeder i s/h og farver. For bare at nævne noget af indholdet. Udgivet i anledning af skolens og uddannelsens 10-årige beståen.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Duborg-Skolen 1920-1970


Fanø, Knud (forord)

Jubilæumsskrift udsendt i anledning af 50-året for Duborg-Skolens grundlæggelse. Bidrag af: Bernhard Hansen, Henry Jensen, Knud Fanø, Thomas Madsen. Rigt illustreret i s/h. Indeholder bl.a. fortegnelser over lærerne ved skolen i perioden, elevstatistik og oplysninger om beståede eksaminer.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Sokrates på skolebænken? En debatbog om skole og filosofi


Frandsen, Finn og Ole Morsing (red.)

En antologi, der diskuterer filosofi som fag i navnlig gymnasiet, men også på andre undervisningsniveauer. I 'Slagmarks Skyttegravsserie', udgivet af Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

De undertryktes Pædagogik


Freire, Paulo

En bog om bevidstgørelsesprocessen og sand frigørende undervisning. Oversat efter den amerikanske udgave med støtte i den portugisiske udgave "Pedagogia do Oprimido" af Sven G. Borgen.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Skolen uden tabere


Glasser, William

Originaltitel: "Schools without Failure". På dansk ved Poul Nissen. En bog fyldt med reformidéer, som kan gennemføres i den traditionelle skole, når det står værst til. Vægten er lagt på den mentale side af klassens liv, med klassemøder som det centrale i reformen, hvis mål er fremme af elevernes egen tænkning og konfliktløsning. Med tillæg til den danske udgave samt register.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Læringens univers


Hermansen, Mads

En bog om læring, hvori en række læringsteorier gennemgås og diskuteres. Teorierne behandles i forhold til motivation, behov og personlighedsdannelse, ligesom graden af deres immanente selvrefleksion placerer dem i en af forfatteren opstillet undersøgelsesramme. Tilsammen søges dette univers indfanget i en model mhp. at skabe et overblik over de forskellige læringsteoriers fokus og dimensioner. Illustreret i s/h med tabeller, figurer osv. Med noter, litteraturliste og stikordsregister.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Andetsprogsdidaktik


Holm, Lars & Helle Pia Laursen

En bog, som henvender sig til studerende, undervisere og andre interesserede, der beskæftiger sig med undervisning af børn, unge og voksne i dansk som andetsprog. Indhold: Dansk som andetsprog ; Tosprogethed ; Andetsprogstilegnelse ; Intersprog og intersprogsudvikling ; Læseplaner og fagformål ; Hvad vil det sige at lære dansk? ; Kommunikativ sprogundervisning ; Sproglig bevidsthed og sproglig opmærksomhed ; Indlæringsstrategier og autonomi i sprogundervisningen ; Delfærdigheder og discipliner : receptive færdigheder ; Delfærdigheder og discipliner : produktive færdigheder ; Kultur og kulturundervisning ; Evaluering af andetsprog. Med stikordsregister.
  Pris: 78,00 DKK
Mere info

Duborg-Skolen 1920-1995


Jakobsen, Lone Anker m.fl. (red.).

En jubilæumsbog, udgivet i anledning af skolens 75-årige beståen. Illustreret i s/h med fotos og tegninger samt vignetter af Rolf Voss. Med bilag indeholdende liste over ansatte ved skolen samt elevstatistik.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Skolens fremtider


Jansen, Torben Bo (red.)

I 1995 inviterede Selskabet for Fremtidsforskning til tre offentlige høringer om sundhedssektoren, velfærdsektoren og skolen. Høringerne er blevet bearbejdet til tre rapporter, hvoraf nærværende omhandler skolen. Den indeholder vurderinger af de nye krav og forslag til løsninger, som fremkom under høringen.
  Pris: 30,00 DKK
Mere info

Livskraft og dannelse. Et forsvar for æstetikken i det pædagogiske virke


Johnsen, Ruth - Anna Lica

En bog om forholdet mellem (den stigende) videnskabeliggørelse af og praksis i pædagoguddannelsen. Illustreret i s/h. Bogen henvender sig navnlig til pædagoger, pædagogstuderende, deres lærere og uddannelsesplanlæggere.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Læsningens Psykologi - faktorer der betinger læseprocessen


Kristiansen, Birte Binger

En antologi, der navnlig henvender sig til lærere, seminariestuderende og forældre, som er interesserede i læsningens processer og problemer. Med udførlig litteraturliste samt emne- og personregister.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info
1-12 af 18 1 2
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: