dTE Gorm den Gamle

Historie

1-12 af 22 1 2

Danske hjem ved århundredskiftet. Fjerde samling


Clemmensen, Tove (red.)

På en og samme tid et stykke kulturhistorie og en række erindringer. Ti kendte personer fortæller om deres barndomshjem, og lige så mange forskellige miljøer tages op til behandling.
  Pris: 69,00 DKK
Mere info

Hedebosyninger - belyst teknisk, historisk, socialt og topografisk


Dalgaard, Hanne Frøsig

En etnologisk-historisk fremstilling. Illustreret med fotos i s/h. Med noter, litteratur, forkortelser samt deutscher Zusammenfassung. I serien 'Working Papers', No. 4, The National Museum of Denmark.
  Pris: 150,00 DKK
Mere info

Fra Heden. Folkelivsskildringer fra Mellemslesvig ved Aar 1860


Feilberg, H. F.

Optrykt efter "Slesv. Provinsialefterretn.", 1863. Med 3 Billeder. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. I serien "Folkelæsning", årg. 1920, nr. 331.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Familiens højtider i gamle dage


Gunnarsen, Ruth

En lille bog om højtiderne i landsbysamfundene i et Danmark fra før verden gik af lave. Illustreret med s/h tegninger af Kirsten Raagaard.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Sædelighedsforhold blandt landbefolkningen i Danmark i det 18. århundrede


Hansen, Georg

En kulturhistorisk undersøgelse.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Kloge Folk i Vestjylland. Holstebro, Struer, Lemvig Egnen


Hansen, H. P.

En fremstilling af det 19. århundredes 'kloge folk' og deres virksomhed set med samtidens øjne. Med enkelte s/h illustrationer. Med register. H(ans) (P)eter Hansen (1879-1961) var dansk kulturhistoriker og folkemindesamler. Æresborger i Herning, hvor også en vej er opkaldt efter ham.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Danmark i Lys og Skygge


Hansen, Helmer Lund og Hans Scherfig

Et på én gang kritisk, kærligt, ironisk og poetisk Danmarksbillede af 1930'ernes og 1940'ernes mennesker i lyst og nød. Fotografisk optryk af denne klassiker blandt fotobøger fra 1948.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Den moralske stedfortræder - og andre historier om idræt og politik


Hansen, Jørn

En fremstilling af navnlig forholdet mellem idræt og politik, men også af idræt som et middel til dannelsen af national identitet og som aktivitetsstrategi ift. sundhedsfremmende initiativer. Indhold: Idræt som politik : det borgerlige samfund og industrisamfundet ; Idræt og politik : idrætten mellem masserne og lederne ; Systemernes kamp : idræt og politik under den kolde krig ; Idræt og politik i en kommerciel global verden. Med personindex.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Fynsk Ølkultur


Ipsen, Malene Linell m.fl. (red.)

Illustreret i s/h og farver med tegninger, fotos osv. 15 tekster om fynsk humledyrkning, hjemmebryg, industriel ølproduktion, de nye mikrobryggerier, ølvidenskab og meget mere. Indhold: Fynsk humle (Fyn - humlens hjemland / Gitte Kjeldsen Bjørn og Bettina Buhl. Harriet M. Hansen: Humle fra Vestfyn. Gitte Kjeldsen Bjørn: Den fynske humle i et videnskabeligt perspektiv). Øl i middelalder og renæssance (Erland Porsmose: Slotsøl - kongeligt hjemmebryg fra senmiddelalderens Fyn ; Godt øl og landets bedste malt). Hos mor derhjemme (Bettina Buhl: Madmors bryg. Arne Slej: Maltgøreren i Skamby. Birthe Bjergskov Hansen: Hjemmebryg. Aksel Hundslev: Slå rommen i - øllet!). Fynske bryggerier gennem 150 år (Eva Becher: Fra bajer til pilsner. Jørgen Thomsen: Brygger Schiøtz på Albani : fra fynsk bayersk øls barndom. Små bryggerier på Fyn / Thomas Wegener Friis og Kasper Friis). Fynsk ølkultur - stemninger (Jan Tejlmand: Dagens nyheder - en lektion i ølkultur. Morten Boeriis: Øl, sjæl og sanselighed - fynsk ølkultur inddampet i visuelle stemninger. Per Nielsen: Bror Flue). Udgivet af Albani Fonden.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Klæde og kalemanke. På sporet af det glemte rokokotøj


Jespersen, Gunnar

En personlig kultur- og tekstilhistorisk beretning om en søgen efter klædestoffet kalemanke, inspireret af indskriften på Bølling-stenen på Alheden. Illustreret med tegninger og vignetter af forfatteren.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Vore bedsteforældres tid


Kjersgaard, Erik (red.)

En antologi om bolig og levevis, barndom og kvindeliv m.m. i navnlig de sidste årtier af det 19. årh. og begyndelsen af det 20. årh.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Danmarks Kulturhistorie I-II. Bd. I: - tiden indtil 1600. Bd. II: - tiden efter 1600


Koch-Olsen, Ib

Omslag, kassette og bind ved Per Bøgh. Ib Koch-Olsen (1914-1993) var dansk historiker.
  Pris: 299,00 DKK
Mere info
1-12 af 22 1 2
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: