dTE Gorm den Gamle

Historie

Bonde Herremand Konge. Bonden i 1700-tallets -Danmark


Bjørn, Claus

En fremstilling af bonden og bondens forhold i træhestens og stavnsbåndets periode. Forfatteren behandler også spørgsmålet om, hvorfor det aldrig kom til en bonderejsning i Danmark, således som det var tilfældet de fleste andre steder i Europa.
  Pris: 90,00 DKK
Mere info

Seks tværsnit af Danmarks historie.


Brøndsted, Johannes & Poul Nørlund

Et destillat af Danmarks historie fra bronzealderen til og med enevælden. Udkom oprindeligt i 1941.
  Pris: 39,00 DKK
Mere info

Kongemagt og Aristokrati. Epoker i middelalderlig dansk Statsopfattelse indtil Unionstiden


Christensen, Aksel E.

En fremstilling på baggrund af en forelæsningsrække på Københavns Universitet af forholdet mellem kongemagt og adel op gennem middelalderen og frem til Kalmarunionen. Med liste over kildeangivelser bagest.
  Pris: 85,00 DKK
Mere info

Danmarks Historie 1-2 (tre bd.)


Christensen, Aksel E. m.fl. (red.)

Gyldendals Danmarks-historie. Bind 1, Tiden indtil 1340, af Inge Skovgaard-Petersen, Aksel E. Christensen og Helge Paludan. Bind 2, Tiden 1340-1648, er delt i to halvbind, første halvbind (1340-1559) af Kai Hørby og Mikael Venge; andet halvbind (1559-1648) af Helge Gamrath og E. Ladewig Petersen.
  Pris: 700,00 DKK
Mere info

Jellingkongernes Mindesmærker


Dyggve, Ejnar

Af et festskrift i anledning af Vejle Amts Historiske Samfunds 50-års jubilæum 6. jan. 1955. Illustreret i s/h. Med liste over Jelling kongeæt bagest.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Christian IVs Verden


Ellehøj, Svend (red.)

Billedredaktion: Charlotte Christensen og Steffen Heiberg. En antologi sammensat af 15 personligt prægede bidrag til forståelsen af Chr. IV (1577-1648) og hans samtid.
  Pris: 200,00 DKK
Mere info

Illustreret Danmarkshistorie for Folket I-II (to bd.)


Fabricius, A.

Bind I: Oldtid og Middelalder. Bind II: Den nyere Tid. A(dam) (Kristoffer) Fabricius (1822–1902) var dansk historiker, forfatter og sognepræst, bedst kendt for nærværende historiske værk i to bind, som første gang udkom 1853-55. Denne fjerde udgave udkom 1914-15 i en revideret og forøget version af hans søn Knud Fabricius.
  Pris: 350,00 DKK
Mere info

Myten om dronning Thyra


Ingvorsen, Leif

Et bidrag til løsning af gåden Thyra Danebod, om hvem vi ved så lidt, gift med Gorm den Gamle og mor til Harald Blåtand. Illistreret i s/h.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Rigsråd, adel og administration 1570-1648


Jespersen, Knud J. V. (red.)

Det danske samfund var i det 16. og 17 årh. præget af hastige forandringer, både socialt, økonomisk, politisk og administrativt. Denne bogs fire afhandlinger forsøger under anvendelse af moderne metoder at kaste lys over disse betydningsfulde, men hidtil temmelig underbelyste aspekter af danmarkshistorien. Med registre. Odense University Studies in History and Social Sciences. Vol. 67.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Christian IV.s pengeudlån til danske adelige


Petersen, E. Ladewig

Undertitel: Kongelig foretagervirksomhed og adelig gældsstiftelse 1596-1625. Nr. 8 i serien af skrifter fra Institut for Økonomisk Historie, Københavns Universitet.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Kvinde og Slave


Skyum-Nielsen, Niels

Danmarkshistorie uden retouche 3. Den sagnomspundne Valdemar-tid tages i denne bog op til ny vurdering, idet historien betragtes nedefra, fra folket. Det vil sige, slaver, kvinder, fattige og gamle er også kommet med. Altsammen understøttet af kildehenvisninger.
  Pris: 90,00 DKK
Mere info
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: