dTE Gorm den Gamle

Historie

Danske Historieskrivere


Bach, Erik

En antologi, som indeholder bidrag om: Saxo, Arild Huitfeldt, Ludvig Holberg, N. F. S. Grundtvig, C. F. Allen, A. D. Jørgensen, Troels-Lund samt Nutidens Historieskrivning. I serien Vi og vor Fortid, nr. 6, udgivet af Historikergruppen.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Historie. Nyere og nyeste tid


Floto, Inga

En sammenligning af historievidenskabens udvikling i fire væsentlige lande, nemlig Tyskland, Frankrig, England og USA. I serien 'Videnskabernes historie i det 20. århundrede', nr. 2.
  Pris: 170,00 DKK
Mere info

Prof. Phisters og Fru Sødrings Kritik af Fru Heibergs Erindringer


Jørgensen, A. D.

Et lille forsvarsskrift af Johanne Louise Heibergs "Et liv genoplevet i erindringen" af historikeren A. D. Jørgensen. Værket blev fra flere sider kritiseret for unøjagtigheder og usandheder og afstedkom en voldsom debat i samtiden. Dybest set drejer det sig om erindringsværkets værdi som historisk kilde.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Danmarks kongemagt og dens fødsel


Jørgensen, Stig

En belysning af den danske kongemagts og det danske riges tilblivelse ud fra en kombination af retshistoriske, sproghistoriske, geografiske og arkæologiske iagttagelser. Med omfattende noter.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Der Bericht über den Dänenkönig in den St.-Wenzels-Biographien des 13. und 14. Jahrhunderts


Kølln, Herman

Udgivet af / herausgegeben von Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filosofiske Meddelelser 52:2.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Hvad skal vi med historien?


Lauring, Palle

Fire essays om historien og historieskrivningens muligheder og begrænsninger. Palle Lauring (1909-1996) var dansk historiker og forfatter.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

History. Remembered, Recovered, Invented


Lewis, Bernard

A book - brilliant and stimulating - of uses and abuses of history in the social process.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Personlighedens rolle i historien


Plehanov, G. V.

I dette lille filosofiske og historieteoretiske skrift behandles det for (samtids)historien vigtige spørgsmål om "personlighedens rolle i historien". Skriftet vender sig mod den antimarxistiske personlighedsdyrkelse, men redegør dog også for individernes rolle i historien. G. V. Plehanov (1856-1918) var marxistisk skribent.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Theoria Historiae. To Forelæsninger


Schmidt-Phiseldeck, Kay

Indhold (forelæsninger): Historieteori og almindelige Metodologi ; Historiefilosofiens og Historieteoriens Emner. Desuden: Efterskrift. Introduktion til en humanistisk Teori ; Supplement til "Henvisninger" (1955) ; Navneregister. Kay Schmidt-Phiseldeck (1894-1970) var dansk, internationalt orienteret bibliotekar og i perioden 1945-57 direktør for I.D.É. (Institut danois des échanges), Danmarks institut for international udveksling af videnskabelige publikationer. Han udgav en række skrifter om historieteori, hvoraf nærværende titel er den sidste. I serien 'Studier vedrørende de historiske Problemer', VII.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

In Geschichte denken. Essays


Tuchman, Barbara

Eine Sammlung von Essays über Geschichtsschreibung, Geschichtswissenschaft und Geschichte. Aus dem Amerikanischen von Rudolf Schultz und Eugen Schwartz.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: