dTE Gorm den Gamle

Kunst - Arkitektur etc.

1-12 af 84 1 2 3 4 5 6 7

Legatet 'Albertina'

I anledning af legatets 80 aars dag den 19. november 1959. Udgivet af bestyrelsen. Et lille jubilæumshefte om legatet 'Albertina", som blev stiftet af brygger Carl Jacobsen i 1879 på Thorvaldsens fødselsdag med henblik på anskaffelse af billedhuggerværker til offentlige pladser og haver i København.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Periskop. Forum for kunsthistorisk debat. Nr. 6

Tema: Artikler - Debat - Anmeldelser. Redaktion: Ernst Jonas Bencard m.fl. Illustreret i s/h. Indhold (artikler): W. J. T. Mitchell: Hvad vil billeder? Tanker om visuel kultur; Tone O. Nielsen: Værk og kontekst - om kunstværdi i 90'erne; Jacob Wamberg: Gablik versus Danto: To indfaldsveje til en evolutionær kunsthistorie; Malene Vest Hansen: Om at 'indramme' historiemaleri; Hans Dam Christensen: 'Museets guldalder'. Desuden debatindlæg og anmeldelser.
  Pris: 85,00 DKK
Mere info

Periskop. Forum for kunsthistorisk debat. Nr. 7

Tema: Kunst - Køn - Konstruktion. Temaredaktion: Malene Vest Hansen m.fl. Redaktion: Ernst Jonas Bencard m.fl. Illustreret i s/h. Indhold (artikler): Griselda Pollock: Syn, stemme og magt: Feministiske kunsthistorier og marxisme; Christina Kjær: Konstruktivistiske objekter og kønskonstruktioner; Abigail Solomon-Godeau: På den anden side af Venus. Den feminine præsentations visuelle økonomi; Malene Vest Hansen: La Visite Guidée. En guidet tur. Noter om repræsentation af Selv og subjektet hos Sophie Calle; Keith Moxey: Kunsthistorien efter "Subjektets død"s død. Desuden debatindlæg og anmeldelser.
  Pris: 85,00 DKK
Mere info

Omkring Kilderne. Den moderne malerkunst


Andersen, Mogens

Artikler om kunst i udvalg ved Ole Storm. Illustreret i s/h. En artikelsamling med betragtninger om kunst og kunstnere af den danske maler Mogens Andersen (1916-2003).
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

The Life and Work of Rubens


Anderson, Janice

The Flemish painter Peter Paul Rubens (1577-1640) was probably the greatest exponent of Northern Baroque and one of the most successful artists in 17th century Europe. This book features a selection of his finest works, be it portraits, rural life scenes or nudes. With full-colour illustrations. A Compilation of Works from the Bridgeman Art Library.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Milepæle i verdenskunsten - Orientens kunst


Auboyer, Jeannine & Roger Goepper

En rigt illustreret kunsthistorie oversat og bearbejdet af Kirsten Olesen.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Kristendommens billeder - en symbolverden


Bech, Birgitte

En bog, som behandler kristendommens symbolsprog via billedgennemgange og -analyser, fra begyndelsen i de romerske katakomber til det ekspressionistiske og surrealistiske maleri i moderne tid. Bogen kommer ind på de centrale motivkredse, såsom paradistabet, inkarnationen, lidelsen og oprejsningen samt verdens ende, ligesom den også undersøger symbolers psykologiske funktion. Rigt illustreret i s/h og farver. Med noter, skrifthenvisninger til GT og NT, teksthenvisninger, kronologisk oversigt, leksikon og forslag til yderligere læsning.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Verdenskunstens Historie. I Grundtræk


Beckett, Francis

Francis Beckett (1868 - 1943) var dansk kunsthistoriker og dr. phil.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Giotto


Bellosi, Luciano

En bog med fransk tekst om kirkeudsmykninger af den store italienske maler og arkitekt Giotto di Bondone (ca. 1267-1337). Gennemillustreret i farver.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Kunstværkets krav. 27 fortolkninger af danske kunstværker


Bencard, Ernst Jonas - Anders Kold - Peter S. Meyer (red.)

Illustreret i s/h og farver. En antologi, der giver 27 dybtgående fortolkninger af dansk kunst fra middelaldren og til 1980'erne, som befinder sig i offentligt eje. Med hjælp fra kunsthistorikerne er bogen dermed også et redskab til selv at åbne billedernes verden. Udgivet i forbindelse med lederen af Den kgl. Kobberstiksamling, Erik Fischers 70-års dag.
  Pris: 85,00 DKK
Mere info

Vor kunst


Broby-Johansen, R.

En kunsthistorisk fremstilling af kunsten fra istiden til i dag. Gennemillustreret i s/h og farver.
  Pris: 110,00 DKK
Mere info

Verdenskunsten fra fortid til nutid. Maleriets, skulpturens, arkitekturens og ornamentikkens historie


Bøyesen, Lars Rostrup (dansk udgave)

"I kunsten genspejles de skiftende tidsaldre med en vægt, som langt overgår den skabende malers eller billedhuggers individuelle betydning", skriver Rostrup Bøyesen i forordet. Og netop det lange perspektiv, som præsenteres i dette værk, anskueliggør, hvorledes menneskets erkendelsestrang afspejler sig i de forskellige epokers kunst.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info
1-12 af 84 1 2 3 4 5 6 7
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: