dTE Gorm den Gamle

Samfund - Politik

1-12 af 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lederbladet. Meddelelser fra Dansk Ungdomssamvirke. 1. Aargang, 1941

Redaktion: Ib Gottlieb Petersen. Alle 12 numre af første årgangs blade samlet i ét bind. Illustreret i s/h. Under indtryk af besættelsestidens forhold dannedes i sommeren 1940 Dansk Ungdomssamvirke, med professor Hal Koch i spidsen for repræsentantskabet, som en paraplyorganisation for en lang række danske ungdomsforeninger. Formålet var at "fremme ungdommens vilje til danskhed og ansvarsbevidsthed over for fædrelandet", dvs. at skole ungdommen i demokratiets idéer (og dermed også at slutte op om regeringen og samarbejdspolitikken, hvorfor organisationens indflydelse efter aug. 1943 aftog).
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Lederbladet. Meddelelser fra Dansk Ungdomssamvirke. 2. Aargang, 1942

Redaktion: Ib Gottlieb Petersen. Alle 12 numre af anden årgangs blade samlet i ét bind. Illustreret i s/h. Under indtryk af besættelsestidens forhold dannedes i sommeren 1940 Dansk Ungdomssamvirke, med professor Hal Koch i spidsen for repræsentantskabet, som en paraplyorganisation for en lang række danske ungdomsforeninger. Formålet var at "fremme ungdommens vilje til danskhed og ansvarsbevidsthed over for fædrelandet", dvs. at skole ungdommen i demokratiets idéer (og dermed også at slutte op om regeringen og samarbejdspolitikken, hvorfor organisationens indflydelse efter aug. 1943 aftog).
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Northern Lights: Film and Media Studies Yearbook. Volume 6, 2008

Theme: The mediatization of religion. Journal Editor: Ib Bondebjerg, Department of Media, Cognition and Communication - University of Copenhagen. Volume Editor: Stig Hjarvard. A peer-reviewed international yearbook dedicated to the studies of film and media. Each yearbook is devoted to a specific theme, and may include articles on other topics as well as review articles. Illus. in b/w.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Demokrati og kulturansvar


Aano, Jakob m.fl. (red.)

Undertitel: "Festskrift til Kjell Bondevik på 70-års dagen 11. mars 1971". Kjell Bondevik (1971-1983) var magister i folkemindevidenskab og filolog samt norsk politiker, bl.a. parlamentarisk leder af Kristeligt Folkeparti i Norge i 1960'erne.
  Pris: 69,00 DKK
Mere info

Hovedregister til Love og Anordninger samt andre offentlige Kundgørelser Danmarks Lovgivning vedkommende for 1850-1859


Algreen-Ussing, T.

Et alfabetisk opdelt register over lovgivningen i den i titlen anførte periode, herunder også den for hertugdømmerne Holsten, Slesvig og Lauenborg.
  Pris: 140,00 DKK
Mere info

Den danske Grundlov. Et uddrag


Amundsen, Anita & Søren Koustrup (Red.)

En lille bog, som modstiller diverse billedmateriale over for grundlovens paragraffer, og derved indirekte spørger om myndighederne nu også er så gode til at handle i overensstemmelse med grundloven.
  Pris: 30,00 DKK
Mere info

Om økonomi. En introdutionsbog


Andersen, Helge

En introduktion til det økonomiske system i Danmark.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Konflikt og tilpasning. Om sociale modsætninger, indkomstulighed, demokrati


Andersen, J. Goul - F. Kenneth Hansen - Ole Borre

Tredje selvstændige bind i serien 'Egmont Fondens Fremtidsstudie'. Studiet, som er ganske enestående i sin art, forsøger fra et udgangspunkt midt i 1980'erne at pejle sig ind på udviklingstendenser i det danske samfund frem mod tiden omkring årtusindskiftet.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Politik og samfund i forandring


Andersen, Jørgen Goul

Et bog, som med inddragelse af internationaliseringen og overgangen til et post-industrielt og post-moderne samfund forsøger en samlet analyse af dansk politik, og som samtidig også er et bidrag til en ny (eller nybetonet) politikopfattelse, hvor politik både ses som interessekamp og problemløsning. Bogen henvender sig både til forskere og politisk interesserede i almindelighed.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Governance by Legal and Economic Measures


Andersen, Peder - Vibeke Jensen - Jørgen Birk Mortensen (Eds.)

This book is the result of the 8th annual conference of the European Association of Law and Economics (EALE) held in Copenhagen in August 1991. The general aim of Law and Economics is to apply economic concepts to legal issues in a broader sense. The theory of economics can inspire models describing the span of possibilities for the decisionmakers. Therefore the cooperation and understanding between jurists and economists becomes essential.
  Pris: 99,00 DKK
Mere info

Borger i Danmark. En Grundbog for Studiekredse i Medborgerkundskab


Andersen, Poul Nyboe m.fl.

En bog, som gennemgår de forskellige samfundsinstitutioner, deres virkemåder og borgens stilling i forhold til disse.
  Pris: 39,00 DKK
Mere info

Bandeland


Andersen, Ulla Rose - Flemming Andersen

En bog, som gennem beretninger af nuværende og tidligere bandemedlemmer, skoleledere, pædagoger og politifolk, fortrinsvis fra Los Angeles og omegn, giver et bud på de faktorer i et samfund, der giver grobund for bandedannelse, ligesom der trækkes paralleller til danske forhold.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info
1-12 af 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: