dTE Gorm den Gamle

Pædagogik - Undervisning etc.

109-120 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Talerteknik. Lærebog for talerkursus


Pedersen, Lars

Enhver, som skal tage ordet ved et selskab eller i en forsamling, kan have glæde af denne lille, instruktive bog om kunsten at påvirke. Den rummer regler og tips og en mængde eksempler, som sammen med Fr. Brammings morsomme tegninger hjælper den talende (og dermed også tilhørende). Med personregister og litteraturliste.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Børn og kunst. Kunstmuseet i undervisningen


Pedersen, Susanne Baldus

En bog, som på én gang er et illustreret idékatalog og en inspiration til, hvordan et samarbejde mellem folkeskolen og et kunstmuseum kan foregå. Illustreret i farver. Bogen rummer en række undervisningsforløb med konkrete anvisninger på planlægning af projekt og materialeforbrug.
  Pris: 198,00 DKK
Mere info

Psykologi og pædagogik


Piaget, Jean

En bog, hvis centrale temaer er de moderne psykologiske metoder og deres anvendelse i pædagokikken, tillige med metodernes muligheder for at skabe et helt nyt undervisningssystem. Bogen kan ses som en fortsættelse af "Barnets psykologiske udvikling". Jean Piaget (1896-1980) var schweizisk filosof og naturvidenskabsmand samt hovedfigur i Genève-skolens psykologiske arbejde.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Træk af folkeskolens historie i Nordslesvig 1864-1920


Ravn, L. S.

En afhandling, som beskriver træk af den nordslesvigske folkeskoles historie under prøjsisk styre. Hovedvægten er lagt på landsbyskolerne i brydningen mellem dansk og tysk, ligesom lærerne følges i deres daglige gerning under de skiftende forhold. Illustreret i s/h. Med noter, henvisninger og litteratur bagest.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Træk af den moderne opdragelses historie


Rifbjerg, Sofie

En bog om de nye metoder inden for opdragelse og undervisning, som navnlig vandt frem i begyndelsen af det 20. årh. Med litteratur- og navnelister.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Imod Akkordens Aand. Seks Taler fra Besættelsestiden


Rud, Bo Bojesen

En samling foredrag eller folkelige taler, som forholder sig til tidens emner, af højskoleforstander Bo Bojesen Rud (1897-1968). Indhold: Norges Valg - og Danmarks ; Sandhed kræver! ; Vejen frem ; Kaj Munk og det han vilde! ; Nordens Aand. Kampens? - eller Idyllens? ; Friheden genfødt - men Kampen fortsætter.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Skolen som forskningsmiljø


Schaefer, Robert J.

Originaltitel: "The School as a Center of Inquiry". Oversat af Nina Lautrup-Larsen. Med et forord af Jørgen Aage Jensen. Af indholdet: Ordtælling i den pædagogiske debat ; Skolens hverdag ; Læreren som tekniker ; På vej mod en forskende skole.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

50 års folkeskole


Schiong, Johan

Nordnes Skole 1903-1953 (i Bergen). En jubilæumsbog. Illustreret med fotos og tegninger i s/h. Med register over lærere ansat ved skolen i perioden.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Den Store Bastiansen


Schlosser, Dan

Versificerede lærestykker til forbedrelse af vore børn og deres opførsel. Med eksegetiske og indicerende illustrationer af Fr. Dorte Karrebæk. Så ka' de lære det, ka' de!
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Fornyelse af de kulturhistoriske fags formidlingsformer


Schmidt, Povl - Anne-Marie Mai (red.)

En antologi om kulturformidling. Illustreret i s/h. Særnummer af 'Synsvinkler'.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Fornyelse af de kulturhistoriske fags formidlingsformer


Schmidt, Povl - Anne-Marie Mai (red.)

En antologi om kulturformidling. Illustreret i s/h. Særnummer af 'Synsvinkler'.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Med luft imellem. En håndbog i lyrik


Skyum-Nielsen, Niels

En håndbog, navnlig beregnet for gymnasiet, HF og handelsskolen, der er tænkt som en håndsrækning til elevernes selvstændige beskæftigelse med lyrik. Illustreret i s/h. Med noter, litteraturliste og stikordsregister.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info
109-120 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: