dTE Gorm den Gamle

Historie

133-144 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Sønderjyske Årbøger 1992 - en hilsen til Troels Fink

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Poul Andersen: Troels Fink - som jeg har mødt ham 1912 - 18. april - 1992. - Bjørn Poulsen: Aabenraa amt og dets økonomi på reformationstiden. - Jørgen Paulsen: Nyt om Gammelgård på Als. Lars N. Henningsen: Handelsbyen Haderslev i 1700-årene - set fra købmand Peter Rabens krambod. - Peter Kr. Iversen: Hollænderier i Sønderjylland i 1600- og 1700-årene. Johann Runge: Lorenz Nissen. Dansk præst i Flensborg 1796-1801. - Jens Peter Ægidius: Professor Christian Flors selvbiografi. - Hans Schultz Hansen: Godssystemets afvikling i Sønderjylland fra 1930'erne til 1864. - H. V. Gregersen: Den nødstedte August Lorenzen. - Stine Wiell: Christian Jürgensen Thomsens rejse til hertugdømmet Slesvig i sommeren 1863. - Erik Jessen: Firmaet Peter Jessen i Aabenraa - en blandet manufakturhandel gennem trekvart århundrede. - Bjørn Svensson: Det skjulte spil. - Jes P. Caspersen: Om H. P. Hanssens Mindefond. - Inge Adriansen: Dybbøl - et dansk og tysk nationalt symbol. - Iver Møller: Træk fra kapitulationen og retsopgøret i Sønderjylland. - Johan Peter Noack: Rigsdagspartiernes erklæring 29. juni 1949 - en sidste parlamentarisk Sydslesvig-krise.
  Pris: 70,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1992 - en hilsen til Troels Fink

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Poul Andersen: Troels Fink - som jeg har mødt ham 1912 - 18. april - 1992. - Bjørn Poulsen: Aabenraa amt og dets økonomi på reformationstiden. - Jørgen Paulsen: Nyt om Gammelgård på Als. Lars N. Henningsen: Handelsbyen Haderslev i 1700-årene - set fra købmand Peter Rabens krambod. - Peter Kr. Iversen: Hollænderier i Sønderjylland i 1600- og 1700-årene. Johann Runge: Lorenz Nissen. Dansk præst i Flensborg 1796-1801. - Jens Peter Ægidius: Professor Christian Flors selvbiografi. - Hans Schultz Hansen: Godssystemets afvikling i Sønderjylland fra 1930'erne til 1864. - H. V. Gregersen: Den nødstedte August Lorenzen. - Stine Wiell: Christian Jürgensen Thomsens rejse til hertugdømmet Slesvig i sommeren 1863. - Erik Jessen: Firmaet Peter Jessen i Aabenraa - en blandet manufakturhandel gennem trekvart århundrede. - Bjørn Svensson: Det skjulte spil. - Jes P. Caspersen: Om H. P. Hanssens Mindefond. - Inge Adriansen: Dybbøl - et dansk og tysk nationalt symbol. - Iver Møller: Træk fra kapitulationen og retsopgøret i Sønderjylland. - Johan Peter Noack: Rigsdagspartiernes erklæring 29. juni 1949 - en sidste parlamentarisk Sydslesvig-krise.
  Pris: 70,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1992 - en hilsen til Troels Fink

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Poul Andersen: Troels Fink - som jeg har mødt ham 1912 - 18. april - 1992. - Bjørn Poulsen: Aabenraa amt og dets økonomi på reformationstiden. - Jørgen Paulsen: Nyt om Gammelgård på Als. Lars N. Henningsen: Handelsbyen Haderslev i 1700-årene - set fra købmand Peter Rabens krambod. - Peter Kr. Iversen: Hollænderier i Sønderjylland i 1600- og 1700-årene. Johann Runge: Lorenz Nissen. Dansk præst i Flensborg 1796-1801. - Jens Peter Ægidius: Professor Christian Flors selvbiografi. - Hans Schultz Hansen: Godssystemets afvikling i Sønderjylland fra 1930'erne til 1864. - H. V. Gregersen: Den nødstedte August Lorenzen. - Stine Wiell: Christian Jürgensen Thomsens rejse til hertugdømmet Slesvig i sommeren 1863. - Erik Jessen: Firmaet Peter Jessen i Aabenraa - en blandet manufakturhandel gennem trekvart århundrede. - Bjørn Svensson: Det skjulte spil. - Jes P. Caspersen: Om H. P. Hanssens Mindefond. - Inge Adriansen: Dybbøl - et dansk og tysk nationalt symbol. - Iver Møller: Træk fra kapitulationen og retsopgøret i Sønderjylland. - Johan Peter Noack: Rigsdagspartiernes erklæring 29. juni 1949 - en sidste parlamentarisk Sydslesvig-krise.
  Pris: 70,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1993

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Hans Ole Matthiesen og Jørgen Smidt-Jensen: Frøslevskrinet - er rejsen nu endt? - Lars N. Henningsen: Johann Friedrich Camerer - en tysk-dansk patriot i 1700-årene. - Jørgen Jensen: Retsforholdene i Nordslesvig 1964-1871 belyst ved to dansksindede sønderjyders beretninger. - Vilh. Lorentzen: En fodtur i Sønderjylland i sommeren 1893. - Lorens Filskov: Statsfange i flensborg 1914 (ved Lars N. Henningsen). - Preben Kirkegaard: En "Kongelig" bibliotekar i Sønderjylland. - Asger Hansen: Erindringer fra Frøslevlejren og Fårhuslejren. - Henrik Skov Kristensen: Modstandsbevægelsen på Skærbæk-egnen 1944-45.
  Pris: 70,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1993

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Hans Ole Matthiesen og Jørgen Smidt-Jensen: Frøslevskrinet - er rejsen nu endt? - Lars N. Henningsen: Johann Friedrich Camerer - en tysk-dansk patriot i 1700-årene. - Jørgen Jensen: Retsforholdene i Nordslesvig 1964-1871 belyst ved to dansksindede sønderjyders beretninger. - Vilh. Lorentzen: En fodtur i Sønderjylland i sommeren 1893. - Lorens Filskov: Statsfange i flensborg 1914 (ved Lars N. Henningsen). - Preben Kirkegaard: En "Kongelig" bibliotekar i Sønderjylland. - Asger Hansen: Erindringer fra Frøslevlejren og Fårhuslejren. - Henrik Skov Kristensen: Modstandsbevægelsen på Skærbæk-egnen 1944-45.
  Pris: 70,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1993

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Hans Ole Matthiesen og Jørgen Smidt-Jensen: Frøslevskrinet - er rejsen nu endt? - Lars N. Henningsen: Johann Friedrich Camerer - en tysk-dansk patriot i 1700-årene. - Jørgen Jensen: Retsforholdene i Nordslesvig 1964-1871 belyst ved to dansksindede sønderjyders beretninger. - Vilh. Lorentzen: En fodtur i Sønderjylland i sommeren 1893. - Lorens Filskov: Statsfange i flensborg 1914 (ved Lars N. Henningsen). - Preben Kirkegaard: En "Kongelig" bibliotekar i Sønderjylland. - Asger Hansen: Erindringer fra Frøslevlejren og Fårhuslejren. - Henrik Skov Kristensen: Modstandsbevægelsen på Skærbæk-egnen 1944-45.
  Pris: 70,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1993

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Hans Ole Matthiesen og Jørgen Smidt-Jensen: Frøslevskrinet - er rejsen nu endt? - Lars N. Henningsen: Johann Friedrich Camerer - en tysk-dansk patriot i 1700-årene. - Jørgen Jensen: Retsforholdene i Nordslesvig 1964-1871 belyst ved to dansksindede sønderjyders beretninger. - Vilh. Lorentzen: En fodtur i Sønderjylland i sommeren 1893. - Lorens Filskov: Statsfange i flensborg 1914 (ved Lars N. Henningsen). - Preben Kirkegaard: En "Kongelig" bibliotekar i Sønderjylland. - Asger Hansen: Erindringer fra Frøslevlejren og Fårhuslejren. - Henrik Skov Kristensen: Modstandsbevægelsen på Skærbæk-egnen 1944-45.
  Pris: 70,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1993

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Hans Ole Matthiesen og Jørgen Smidt-Jensen: Frøslevskrinet - er rejsen nu endt? - Lars N. Henningsen: Johann Friedrich Camerer - en tysk-dansk patriot i 1700-årene. - Jørgen Jensen: Retsforholdene i Nordslesvig 1964-1871 belyst ved to dansksindede sønderjyders beretninger. - Vilh. Lorentzen: En fodtur i Sønderjylland i sommeren 1893. - Lorens Filskov: Statsfange i flensborg 1914 (ved Lars N. Henningsen). - Preben Kirkegaard: En "Kongelig" bibliotekar i Sønderjylland. - Asger Hansen: Erindringer fra Frøslevlejren og Fårhuslejren. - Henrik Skov Kristensen: Modstandsbevægelsen på Skærbæk-egnen 1944-45.
  Pris: 70,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1994 - en hilsen til Peter Kr. Iversen

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler af bl.a.: Henning Mathiesen: Under adels- og hertugstyre. Hørup og Ulkebøl sogne indtil ca. 1670. - Carsten Porskrog Rasmussen: Sønderjyllands største gods. Søgård-Gråsten i Ahlefeldternes tid. - Leif H. Nielsen: Afvandringen fra Vestslesvig 1860-1900. - Sigurd Rambusch: Danske krigsfanger i sovjetiske lejre under og efter 2. Verdenskrig.
  Pris: 70,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1994 - en hilsen til Peter Kr. Iversen

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler af bl.a.: Henning Mathiesen: Under adels- og hertugstyre. Hørup og Ulkebøl sogne indtil ca. 1670. - Carsten Porskrog Rasmussen: Sønderjyllands største gods. Søgård-Gråsten i Ahlefeldternes tid. - Leif H. Nielsen: Afvandringen fra Vestslesvig 1860-1900. - Sigurd Rambusch: Danske krigsfanger i sovjetiske lejre under og efter 2. Verdenskrig.
  Pris: 70,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1994 - en hilsen til Peter Kr. Iversen

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler af bl.a.: Henning Mathiesen: Under adels- og hertugstyre. Hørup og Ulkebøl sogne indtil ca. 1670. - Carsten Porskrog Rasmussen: Sønderjyllands største gods. Søgård-Gråsten i Ahlefeldternes tid. - Leif H. Nielsen: Afvandringen fra Vestslesvig 1860-1900. - Sigurd Rambusch: Danske krigsfanger i sovjetiske lejre under og efter 2. Verdenskrig.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1995

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Af indholdet: 1920 - Genforeningen - 1995: Festlighederne i taler og billeder (14 bidrag). Erindringer fra Sønderjylland 1920-95: Marie C. Jessen: Fra Felstedskov til Frøslev - mit livs historie 1920-1995 ; Emil Schrøder: Blikket blev rettet mod nord. Artikler: H. E. Sørensen: Genforeningen i dansk digtning ; Erik Nørr: Hvad kaldte folk til Sønderjylland? Det Sønderjyske Ministeriums administration af læreransøgninger 1919-20 ; Per Ingesman: Da der gik kirkepolitik i genforeningen ; Magda Nyberg: Den sproglige udvikling i Sønderjylland efter genforeningen ; Hans H. Worsøe: Den borgerlige personregistrering i Sønderjylland ; Hans Schultz Hansen: Træk fra den administrative genforening ; Henrik Stevnsborg: Rød, hvid og brun terror ; Erik Haugbølle: En skæbnesvanger sabotage i Aabenraa 1944 ; Jens Holdt: Brede sogn under besættelsen ; Erik Haugbølle og Erik Jensen: Et nordslesvigsk borgmestersamarbejde 1947-70 ; Henrik Becker-Christensen: Sønderjylland i dansk historisk forskning ; Birgit Kaiser: Elise Lindberg - en privatlærerinde "i nationalitetskampens og den folkelige oplysnings tjeneste". Desuden anmeldelser, noter og nyt, forfatterliste m.v.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info
133-144 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: