dTE Gorm den Gamle

Historie

145-156 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Sønderjyske Årbøger 1996

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Fr. Rudbeck: Dansk Berlinerdreng i grænselandet ; Karsten Hermansen: Enkedronning Dorotheas og hertug Hans den Yngres kamp for kirkehøjheden over Als og Ærø 1566-1622 ; Lars N. Henningsen: "Til sognefoged Asmus Fromm i Soed". Breve fra Fru brændevinsbrænder C. C. Christiansen i Flensborg 1846-1857 ; Michael Klos: Krisen på hjemmefronten 1914-1918 - med Flensborg som eksempel ; Orla Christiansen: Æ Walachai - husvildebarakker i Aabenraa 1922-1953 ; Nina Jacobsen: Tysk nazistisk ungdomsarbejde i Nordslesvig 1933-1945: Deutsche Jungenschaft Nordschleswig, Deutsche Mädchenschaft Nordschleswig ; Thomas Toftegård Knudsen: Skjult i reolen: Peter Marcussens papirer fra besættelsestiden genfundet på Fyn ; Jørgen Kühl: Sydslesvig i dag. Desuden anmeldelser, noter og nyt, forfatterliste m.v.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1996

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Fr. Rudbeck: Dansk Berlinerdreng i grænselandet ; Karsten Hermansen: Enkedronning Dorotheas og hertug Hans den Yngres kamp for kirkehøjheden over Als og Ærø 1566-1622 ; Lars N. Henningsen: "Til sognefoged Asmus Fromm i Soed". Breve fra Fru brændevinsbrænder C. C. Christiansen i Flensborg 1846-1857 ; Michael Klos: Krisen på hjemmefronten 1914-1918 - med Flensborg som eksempel ; Orla Christiansen: Æ Walachai - husvildebarakker i Aabenraa 1922-1953 ; Nina Jacobsen: Tysk nazistisk ungdomsarbejde i Nordslesvig 1933-1945: Deutsche Jungenschaft Nordschleswig, Deutsche Mädchenschaft Nordschleswig ; Thomas Toftegård Knudsen: Skjult i reolen: Peter Marcussens papirer fra besættelsestiden genfundet på Fyn ; Jørgen Kühl: Sydslesvig i dag. Desuden anmeldelser, noter og nyt, forfatterliste m.v.
  Pris: 70,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1996

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Fr. Rudbeck: Dansk Berlinerdreng i grænselandet ; Karsten Hermansen: Enkedronning Dorotheas og hertug Hans den Yngres kamp for kirkehøjheden over Als og Ærø 1566-1622 ; Lars N. Henningsen: "Til sognefoged Asmus Fromm i Soed". Breve fra Fru brændevinsbrænder C. C. Christiansen i Flensborg 1846-1857 ; Michael Klos: Krisen på hjemmefronten 1914-1918 - med Flensborg som eksempel ; Orla Christiansen: Æ Walachai - husvildebarakker i Aabenraa 1922-1953 ; Nina Jacobsen: Tysk nazistisk ungdomsarbejde i Nordslesvig 1933-1945: Deutsche Jungenschaft Nordschleswig, Deutsche Mädchenschaft Nordschleswig ; Thomas Toftegård Knudsen: Skjult i reolen: Peter Marcussens papirer fra besættelsestiden genfundet på Fyn ; Jørgen Kühl: Sydslesvig i dag. Desuden anmeldelser, noter og nyt, forfatterliste m.v.
  Pris: 70,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1997

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Indhold (artikler): Lars N. Henningsen og Hans Schultz Hansen: "Sønderjylland" og "Slesvig". - Jørn Buch: Hvor går grænsen?. - Troels Fink: Hertug Hans den Ældre. - Bert Kelm: Strandinger ved Rømø i 1700-tallet. - Lars N. Henningsen: På Middelhavsfart fra Flensborg. - Karsten Hermansen: Oprettelsen af Als-Ærø Bispedømme i 1819. - Hans Schultz Hansen: Den slesvig-holstenske patriotiske forening 1845-1850. - Johannes Brix: Rømø dine læger. - John T. Lauridsen: Frits Clausen og "førerkuppet" i DNSAP i 1933. - Fr. Rudbeck: Grænselandsrejsende.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1998

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Maria Wilhelmine Bay: Min barndom i Toftlund. - Hans-Friedrich Schütt: St. Marie-handelspladsen i Flensborg. - Jesper Thomassen: Kirker og godsejere i Vestslesvig i 1500-1600-tallet. - Gerret Schlaber: Modernisering eller stagnation? Reformer i Slesvigs forvaltning og jurisdiktion 1850-1864. - Kaj Sørensen: Om Ernst A. Kiørboe. Komponist til den vestslesvigske hjemstavnssang "For en fremmed barsk og fattigt". - Axel Johnsen: "Front og bro" løsenet under nazismens pres - Ernst Christiansen og Flensborg Avis 1938-1940. - Henrik Becker-Christensen: "Nordschleswig Erwache!!!" Illustreret i s/h.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1999

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Rolf Johansson: Finske frivillige i krigen 1864 ; Bjarne Kjær Christensen: Ædruelighedens Præsteskab" - afholdsbevægelsen i Nordslesvig fra 1883 til Genforeningen ; Ole Nørregaard Pedersen: Genforeningen og De Danske Statsbaner i Sønderjylland 1918-1928 ; René Rasmussen: En storpolitisk julefortælling ; Jørgen Kühl: Heinrich Himmler, Søren Telling og Danevirke. Desuden mange anmeldelser. Forfatterliste. Arkiver, museer og forskningsinstitutioner. Fra den lokalhistoriske arbejdsmark m.v. samt indholdsfortegnelse 1989-1999.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 1999

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: Rolf Johansson: Finske frivillige i krigen 1864 ; Bjarne Kjær Christensen: Ædruelighedens Præsteskab" - afholdsbevægelsen i Nordslesvig fra 1883 til Genforeningen ; Ole Nørregaard Pedersen: Genforeningen og De Danske Statsbaner i Sønderjylland 1918-1928 ; René Rasmussen: En storpolitisk julefortælling ; Jørgen Kühl: Heinrich Himmler, Søren Telling og Danevirke. Desuden mange anmeldelser. Forfatterliste. Arkiver, museer og forskningsinstitutioner. Fra den lokalhistoriske arbejdsmark m.v. samt indholdsfortegnelse 1989-1999.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 2000

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Artikler: H. E. Sørensen: Et krigsmonument fra 1134? ; Lars N. Henningsen: Jubelfesterne 1749 og 1760 - Konge- og statsdyrkelse i Slesvig under enevælden ; Lars N. Henningsen (udg.): Landsbylærer i Asserballeskov og Bovrup 1750-1785 - Af Johannes Pades erindringer ; René Rasmussen: Da oberst Paludan-Müller opsagde abonnementet ; H. E. Sørensen: De tyske privatskoler i Skærbæk og Gånsager 1930-45 : H. V. Gregersen: Mit livslange arbejde med sønderjysk historie. Desuden mange anmeldelser. Forfatterliste. Arkiver, museer og forskningsinstitutioner. Fra den lokalhistoriske arbejdsmark m.v.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 2001

Redaktion: Lars N. Henningsen. Illustreret i s/h. Indhold (artikler): Et tema i tiden: Grænsen - det grænseoverskridende - en fælles identitet? - Kresten Philipsen: Den sønderjyske historie og nutidens politik. - Lars N. Henningsen: Grænsen i mindretals- og Schengen-perspektiv. - Jarvin Mellemgaard: Var en grænseændring mulig i 1946? - Günter Weitling: Sct. Marie kirke i Sønderborg. - Hans Rühmann: Skibsklokken fra "Die Perle" af Flensborg. - Søren Sørensen: Sønderjyder i Finlands indbyrdeskrig. - Anton Marckmann: Sønderjyske krigsinvalider fra 1. verdenskrig. - René Rasmussen: Oberst S. B. Paludan-Müller og samarbejdspolitikken august 1943. - Kaj Sørensen: Rektor A. Egebjerg Jensen - en sønderjysk skolemand. - Hans Schultz Hansen: Arkiver fra hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Desuden med Forfatterliste, mange anmeldelser, Arkiver, museer og forskningsinstitutioner, Fra den lokalhistoriske arbejdsmark samt div. foreningsnyt. Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 2003

Redaktion: Axel Johnsen, Tina Sahl Lydiksen, Jesper Bolund Nielsen. Illustreret i s/h. Indhold (artikler): Lars H. Bak: Tyske sejrsmonumenter på danske hænder. Düppel Denkmal og Arnkiel Denkmal og den danske stat 1918-1950. - Arnold Johannsen: Dagligliv i Smedeby under 1. verdenskrig. - Kaj Sørensen: Ordningen af det højere skolevæsen i Sønderjylland 1918-1920. - René Rasmussen: Gustav Johannsen i Magdeburg fæstning i 1879. - Laust Kristensen: Træk af Burkal Sogns kirkehistorie. Desuden med Nekrolog (Inger Bjørn Svensson), Forfatterliste, mange anmeldelser, Arkiver, museer og forskningsinstitutioner, Fra den lokalhistoriske arbejdsmark samt div. foreningsnyt. Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Sønderjyske Årbøger 2004

Redaktion: Axel Johnsen, Tina Sahl Lydiksen, Jesper Bolund Nielsen. Illustreret i s/h. Indhold (artikler): Henrik Skov Kristensen: Fra Aabenraa Statsskole til BOPA. Jesper Juel Bergs erindringer fra tiden 1940-45. - Kristian Jepsen Steg: De blakkede. National indifference og neutralitet i Nordslesvig 1890-1940. - Jan Hyldal Christensen: "Die neue Entwicklung in Dänemark hat begonnen". Det tyske mindretal i Nordslesvig 1945-47. - Lars N. Henningsen: Lutherske kirker mellem dansk og tysk. Omrids af Sønderjyllands kirkehistorie efter reformationen. - Morten Andersen: Folkeafstemning og fødevareforsyning. Ernærings- og forsyningsforhold i det slesvigske afstemningsområde 1918-20. - Hans-Günther Andersen: Hjemstavnskultur og byggeskik i Slesvig-Holsten. Desuden med Nekrolog (Ole Perch Nielsen), Forfatterliste, mange anmeldelser, Arkiver, museer og forskningsinstitutioner, Fra den lokalhistoriske arbejdsmark samt div. foreningsnyt. Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland.
  Pris: 85,00 DKK
Mere info

Tansar's brev til Gushnasp, konge af Tabaristan

Oversat og med indledning af Hertha Kirketerp-Møller. Et i omfang lille skrift, men ikke desto mindre en af de vigtigste kilder til vor viden om perserriget under sassaniderne. Med bibliografi. Illustreret i s/h. Udgivet af Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse, XIII, 16.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info
145-156 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: