dTE Gorm den Gamle

Samfund - Politik

157-160 af 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Det politiske system i Danmark


Worre, Torben

En indføring i den danske styreform, dens grundprincipper, institutioner og funktioner. Bogen er beregnet på undervisningen i statskundskab inden for historiestudiet, men har også fundet anvendelse på gymnasier og højskoler. Denne udgave er fuldstændig omarbejdet i forhold til de foregående udgaver.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Penge


Wulff, Nic. Hertel

Untertitel: "En populær Fremstilling af Pengenes Tilblivelse og Virken i Nutidens Samfund". Illustreret i s/h. Med ordliste.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Nyt juridisk Arkiv. 5. og 6. Bind (i ét bd.)


Ørsted, Anders Sandøe (Udg.)

To tidsskrifter i ét bind. Bem.: "Nyt juridisk Arkiv" er efterfølgeren til "Jurisk Arkiv". Indhold 5. bd.: Udvalg af Domme, afsagte ved den Kongelige Lands-Overret, samt Hof- og Stadsret i Kiøbenhavn, med summarisk Indhold og Anmærkninger; Systematisk Udvikling af Læren om Syns- og Grandsknings Forretninger; Endnu et Par Ord over authentiske Lovfortolkningers tilbagevirkende Kraft, med Hensyn paa Adelsforordningen af 5. April 1811 § 9. Indhold 6. bd.: Udvalg af Domme, afsagte ved den Kongelige Lands-Overret, samt Hof- og Stadsret i Kiøbenhavn, med summarisk Indhold og Anmærkninger; Over Gjeld kontraheret i grov Courant; Over de Spørgsmaale, som ere opstaaede i Anledning af Prioritetsgjelds Overgang fra Dansk Courant til Rigsbankpenge; Kritisk Anmeldelse af den Danske og Norske Private Rets første Grunde. Ved Frederik Theodor Hurtigkarl, Statsraad og offentlig Lærer i Lovkyndigheden ved Kiøbenhavns Universitet. Første deel. Alt ved udgiveren.
  Pris: 475,00 DKK
Mere info

Digital forkalkning - en debatbog om digital forvaltning i Danmark


Østergaard, Morten & Jeppe Dørup Olesen

En bog, som søger at bryde den herskende IT-hypnotiske tilstand, der tilsiger automatiske gevinster ved digital forvaltning i form af en bedre, billigere og mere demokratisk offentlig sektor. Dermed rettes også et skarpt angreb på den nationale IT-strategi, som anklages for ikke at udnytte potentialet i en førende IT-nation som Danmark.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info
157-160 af 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: