dTE Gorm den Gamle

Humaniora i øvrigt

181-192 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Da våbnene tav. Hjortespringfundet og dets baggrund


Kaul, Flemming

Illustreret i s/h og farver med tegninger, fotos osv. En fremstilling af udgravningen af det ofrede krigsbytte fra den førromerske jernalder i Hjortspring Mose på Als. Endvidere en gennemgang af samtidige, keltiske offerskikke med menneskeofre og hovedjagt. Med udvalgt litteratur. With an English summary.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Stadier paa Livets Vej


Kierkegaard, Søren

Indhold: I) "In vino veritas" en Erindring, efterfortalt af William Afham. II) Adskilligt om Ægteskabet mod Indsigelser. Af en Ægtemand. III) "Skyldig?" - "Ikke-Skyldig?" En Lidelseshistorie. Psychologisk Experiment af Frater Taciturnus. Kun fremstillet i 350 eksemplarer, hvoraf dette er nr. 117.
  Pris: 175,00 DKK
Mere info

Indre Erfaring


Kirkegaard, M.

Et forsøg på en forklaring af "sjælestof teorien", som "er dannet i analogi med og i tilslutning til "nutidens to største videnskabelige reusltater, udviklingslæren og den ny fysik". Denne lære skal ophæve grænsen mellem legeme og sjæl, mellem organisk og uorganisk.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info

Digte er bjergede halse - om Simon Grotrians forfatterskab


Kjerkegaard, Stefan

Redigeret af Stefan Kjerkegaard og Thomas Hvid Kromann.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Fortiden til revision


Kjærum, Poul

Indgår i serien Berlingske Leksikon Bibliotek.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Med andre øjne. Fem nydanskere læser danske klassikere


Kjølbye, Marie louise

Fem andengenerationsindvandreres fortolkninger af dansk litteratur, suppleret med interviews om skribenternes skole- og gymnasietid, tro og baggrund. Bidragydere: Mazhar Hussain, Huma Afandi, Omar Shah, Mona Sheikh, Naser Khader, Søren Peter Hansen og Lisbeth Nyborg.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Litteraturens tone - imellem litteraturkritik og retorik


Klujeff, Marie Lund

En omarbejdet og omskrevet version af en ph.d.-afhandling, som teoretisk og kritisk diskuterer det forhold, som ligger i mellem litteraturkritik og retorik, samt i den begrebsudvikling, der følger heraf. Med liste over litterære værker og tekster samt sekundærlitteratur.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Om "Kongsemnerne" af Henrik Ipsen. Fortolkning og Noter


Knudsen, Aage

Udgivet a Dansklærerforeningen. Til brug for undervisningen i gymnasier og seminarier.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Danske Digtere i det 19. Aarhundrede. Med et Tillæg om Faglitteraturen (m.v., i alt fire bøger i ét bd.)


Knudsen, Christian

Fire bøger indbundet i ét bind. Udover ovennævnte titel derejer det sig om: "Dansk (og norsk-islandsk) Litteratur før 1500" - "Reformationstiden og den lærde Tid. Dansk Litteraturhistorie i det 16. og 17. Aarhundrede" - "Holbergs Tid og Oplysningstiden. Dansk Litteraturhistorie i det 18. Aarhundrede".
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Den sidste fjende. En bog om døden


Koch, Bent A. & N. J. Rald (red.)

En (religions)filosofisk antologi med døden som tema.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Gyldendals Julebog 1963


Koch, Hal

Et udvalg ved Bodil Koch i samråd med Per Salomonsen og K. E. Bugge. Hal Koch (1904-1963) var dansk teolog, kirkehistoriker, første forstander for Krogerup Højskole m.v.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Kvindestudier 3: Kvindeopfattelse


Koch, Nynne (red.)

I serien "Kvindestudier". Denne gang om kvinden betragtet som mod- og medmenneske, dvs. som hhv. objekt og jævnbyrdig person. Artiklerne baserer sig på en forelæsningsrække afholdt på Folkeuniversitetet i København og andre steder.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info
181-192 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: