dTE Gorm den Gamle

Religion - Teologi - Mystik etc.

193-204 af 302 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kirke og Kunst i 100 år. Historie - Arkitektur - Udsmykning - Sølv og Tekstil


Gravgaard, Anne-Mette (red.)

Udgivet i forbindelse med Kirkefondets 100-års jubilæum. Indhold: Martin Schwarz Lausten: Træk af Danmarks kirkehistorie 1890-1990 ; Ulla Kjær: Kirkearkitektur i Danmark 1890-1990 ; Ulla Kjær: Kirkeudsmykninger i Danmark 1890-1990 ; Jørgen Dahlerup: Kirkesølv 1890-1990 ; Hanne Frøsig Dalgaard: Messehagel, alterklæde, bispekåbe 1890-1990. Illustreret i s/h. Med index.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Om Mennesket i Verden


Grundtvig, N. F. S.

Udgivet i 200-året for Grundtvigs fødsel og forsynet med indledning og noter ved K. B. Gjesing. Portræt i s/h af Grundtvig på frontispice.
  Pris: 88,00 DKK
Mere info

Paulus selv


Grønbæk, Villiam

En populær tolkning af apostlen Paulus' tanker og lære.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Prædikener og Kronikker


Grønbæk, Villiam

Udgivet af Jakob H. Grønbæk. Forord ved biskop H. Dons Christensen, Ribe.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Systematisk teologi och vetenskabelig metod. Med särskild hensyn til etiken


Gyllenkrok, Axel

With an English Summary: Systematic Theology and Scientific Method with Particular Reference to Ethics. Uppsala Universitets Årsskrift 1959: 2. Acta Universitatis Upsaliensis.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Den skjulte Skat og andre Taler. Holdt i Danmark i Januar 1936


Hallesby, O.

På dansk ved Emil Steenvinkel. Den norske teolog, medstifter af Menighetsfakultetet i Oslo og i en menneskealder formand for Det norske lutherske Indremisjonsselskap (Indremisjonen), Ole Christian Hallesby (1879-1961) holdt i vinteren 1936 en række foredrag i Danmark, som er samlet i denne bog. Indhold: Den skjulte Skat ; Krybben og Korset ; I er mine Vidner ; Det frivillige Offer ; de helliges Samfund ; Aandens Tempel ; Syndernes Forladelse ; Hvorfor jeg er en Kristen.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Rendsborg Danske Kirkes Historie


Hansen, Gerhard

En grundig fremstilling af den danske menigheds historie i det sydslesvigske i perioden 1946-1986. Illustreret i s/h. Med noter. Med liste over præster ved Rendsborg danske kirke, personalehistorie og kirkens statistik.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Bibelhistorie, fortalt for Børn / Kortfattet Kirkehistorie, fortalt for Børn (to dele i ét bd.)


Hansen, H. N.

Opbyggelig lille bog af lærer H. N. Hansen.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Haab mod Haab. Den Danske Menighed på Sild 1948-1998


Hansen, Jon Hardon (red.)

En jubilæumsbog. Illustreret med s/h fotos. Enkelte afsnit på tysk og plattysk. Udgivet af Sild danske Pastorat.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Bibelhistorier fortalt af danske forfattere


Hansen, Mogens (red.)

Med en efterskrift af Anna Sophie Seidelin. 12 forfattere giver hver deres bud på en gendigtning af søndagens prædiketekst. Med bidrag af Birthe Arnbak, Rolf Bagger, Inger Christensen, Leif Hjernøe, Willy-august Linnemann, John Nehm, Ebbe Kløvedal Reich, Peter Ronild, Ulla Ryum, Ole Sarvig, Villy Sørensen og Dorrit Willumsen. Bidragene har været udsendt af DR i 1978 i serien 'Ved dagens slutning'.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

The Science of Astrology


Hartley, H. A.

Illustrated with Fifteen Diagrams. A book for the serious student of astrology (not a ready interpreter of fortunes).
  Pris: 99,00 DKK
Mere info

Kristusbekendelsen i Oldkirken


Haystrup, Helge

En gennemgang af den kristne dogmehistories centrale emne, bekendelsen til Kristus, indtil Kristusdogmet fik sin endelige udformning på de dramatiske økumeniske kirkemøder. Bogen beskæftiger sig endvidere med den gamle kirkes forhold til gnosticisme og hellenistisk filosofi. Med noter og litteraturfortegnelse.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info
193-204 af 302 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: