dTE Gorm den Gamle

Historie

193-204 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Vejle Amts Årbog 1990

Udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund. Ill. i s/h.
  Pris: 45,00 DKK
Mere info

Vejle Amts Årbog 1991

Udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund. Ill. i s/h.
  Pris: 45,00 DKK
Mere info

Vejle Amts Årbog 1992

Redaktion: Erik With-Pedersen, Knud Erik Reddersen. Ill. i s/h. Bent Petersen: Amtmanden og synonymerne ; Th. A. Thomsen: Da Knokkelmanden bankede på døren ; K. Robert Hansen: Erindringer fra Sønder Bjert 1941-52 ; Marius Wellner Jensen: Landsbyen og "det hvide lys" ; Carl E. Jørgensen: Fredericias posthistorie indtil ca. 1900 ; Georg Enemærke: Friskolen i Vrigsted ; Marianne Ritzau: Oldnordisk Dragestil - en epoke hos Voss ; Søren K. Jakobsen: Ernst Voss ; Lars Peder Pedersen: 369-Pedersen - erindringer fra min soldatertid ; Ruben Karstoft: Om glasmalerierne i Stouby kirke ; Peder Eg Jensen: Aksel Buhl - den første amtsborgmester i Vejle amt ; Kamma Varming: Verdenshistorikeren i lokalsamfundet. Udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Vejle Amts Årbog 1993

Redaktion: Erik With-Pedersen, Knud Erik Reddersen. Udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund. Illustreret i s/h. Indhold (artikler): Marianne Ritzau: Oldnordisk Dragestil - en epoke hos Voss ; Kamma Varming: Den uforglemmelige danske mand Hans de Hoffmann ; Gert Hviid: Da bødlen gæstede Vejle. To beretninger fra 1700-årenes Vejle ; Bjarne Harboe: Fra hoveri til daglejersystem. Arbejdskraftssystemer på Palsgård ca. 1750-1840 ; Arne Wamberg: Arne Wamberg ser tilbage på 28½ år som amtmand i Østjylland ; Leif Ingvorsen: Skal Jellinghøjene bytte navn? ; Kamma Varming: Ålegårde set fra land. Om økonomien i et landbrug med ålefangst ; John T. Lauridsen: Jens Bertelsen - storkøbmand i Vejle på Christian den 4.s tid ; Egnsskribenten og historiefortælleren med sans for det folkelige. Om Peder Eg Jensen, Give. Desuden: Boganmeldelse. De kongelige Amtmænd - erindringsbog om amtmænd.
  Pris: 45,00 DKK
Mere info

Vejle Amts Årbog 1994

Redaktion: Ib Doktor, Erik With-Pedersen, Knud Erik Reddersen. Udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund. Illustreret i s/h. Indhold (artikler): Bjørn Westerbeek Dahl: Da Kolding skulle befæstes. To kort fra 1600-tallet ; Klara Sørensen: Generalkrigskommissær Marcus von Hielmcrones pantespecifikation ; Elvira og Børge Sørensen: Uddrag af en skoledrengs dagbog i 1880'erne ; Preben Andersen (med indledning af Kamma Varming): Ravnens genkomst til Vejle Amt ; Carl E. Jørgensen: Problemernes omkring Vejle Latinskoles lukning 1740 ; Niels Keyser Nielsen: To idrætsforeninger på landet i mellemkrigstiden - Trelde og Herslev ; Knud Henrichsen: Gerhard de Lichtenberg, 9. apr. 1697 - 19. juli 1764 ; Niels Harald Jensen: En tegnedreng og andre kendte med en fortid i Fredericia ; Folmer Christiansen og Søren Hvass: Jelling. Udgravningerne i 1992 og 1993 ; Kamma Varming: Magister Sigvard Skov 1911-1993.
  Pris: 45,00 DKK
Mere info

Vejle Amts Årbog 1995

Redaktion: Ib Doktor, Erik With-Pedersen, Knud Erik Reddersen. Indhold (artikler): John T. Laudridsen: Nazistisk landsstævne i Kolding 1939 - politisk kultur som teater ; K. E. Reddersen: Til minde om Danmarks befrielse - og om sølvsmeden Knud Møller ; K. E. Reddersen: 50-året for Danmarks befrielse ; Bent Østergaard: Svend Estridsens og Adams danmarkshistorie om kong Gorm og hans forgængere ; Dorthe Kaldal Mikkelsen: Krig, sagn og skattefund ; Vigand Rasmussen: En skævrygget Udgårds-Loke og Tordenskjolds soldater ; Svend Avnby: Rasmus Ottesen (1803-1862) - prædikant og politiker ; Ole Stig Johannesen: En landsby - et sogn - en egn. Illustreret i s/h. Udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund.
  Pris: 45,00 DKK
Mere info

Vejle Amts Årbog 1995

Redaktion: Ib Doktor, Erik With-Pedersen, Knud Erik Reddersen. Indhold (artikler): John T. Laudridsen: Nazistisk landsstævne i Kolding 1939 - politisk kultur som teater ; K. E. Reddersen: Til minde om Danmarks befrielse - og om sølvsmeden Knud Møller ; K. E. Reddersen: 50-året for Danmarks befrielse ; Bent Østergaard: Svend Estridsens og Adams danmarkshistorie om kong Gorm og hans forgængere ; Dorthe Kaldal Mikkelsen: Krig, sagn og skattefund ; Vigand Rasmussen: En skævrygget Udgårds-Loke og Tordenskjolds soldater ; Svend Avnby: Rasmus Ottesen (1803-1862) - prædikant og politiker ; Ole Stig Johannesen: En landsby - et sogn - en egn. Illustreret i s/h. Udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Vejle Amts Årbog 1996

Redaktion: Ib Doktor, Erik With-Pedersen, Knud Erik Reddersen. Indhold (artikler): Kaj Højbro Rasmussen: Fregatten Jylland i Sandbjerg Vig ; Per Andersen: Peder Jensen i Fredericia, stamfar til slægten Jagd ; Tage Chr. Hansen: Biskop Brorsons visitatser i den del af Ribe stift, som nu hører til Vejle Amt ; Ricardt Riis: En ny teori om Horsens Klosterkirkes bygningshistorie ; Vigand Rasmussen: Den tyske fortolkningskunstner og luskende våbenbrødre ; Hasse N. Jørgensen: Jens Sagers optegnelser. Illustreret i s/h. Udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund.
  Pris: 45,00 DKK
Mere info

Vejle Amts Årbog 1997

Redaktion: Ib Doktor, Erik With-Pedersen, Knud Erik Reddersen. Indhold (artikler): Nekrolog: A. M. Wamberg (1910-1996) ; Richardt Riis: Symbol på symbol ; Sven Avnby: Fredericias første sæbefabrik ; Birgit Ørskov Jensen: Det er en ringe mand, der ikke har slægtsminder ; Ved Hasse N. Jørgensen: Af Jens Sagers Optegnelser ; Niels Keyser Nielsen: Folkelig samling i Trekantområdets landsogne 1860-1918 - om missionshuse, forsamlingshuse og skyttebevægelse ; Kirsten Prangsgaard: Skovhavegård - en enkeltgård fra tidlig middelalder ; Louise Skyggebjerg: At Sognets Børneflok sin Christendom kand lære. Illustreret i s/h. Udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Vejle Amts Årbog 1998

Redaktion: Erik With-Pedersen, Knud Erik Reddersen, Vagn Nygaard. Indhold (artikler): Ebbe Nyborg: Messeoffer, gralsriddere og snakkekvinder ; Ole Schiørring: Byudviklingen i det middelalderlige Horsens ; Richardt Riis: Tre klostres skæbne ; Bodil Møller Knudsen, Ole Schiørring og Annette Lerche Trolle: Det russiske hof i Horsens ; Poul Damgaard: En aftægtskontrakt fra 1877 ; Peter Thorup: Et verdensfirma bliver til - om Paasch & Larsen, Petersen A/S. Illustreret i s/h. Udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Vejle Amts Årbog 1999

Redaktion: Erik With-Pedersen, Vagn Nygaard, Per Kristian Madsen. Indhold (artikler): Otto Herskind Jørgensen og Per Kristian Madsen: Indledning ; Hans Krongaard Kristensen: Det østjyske natur- og kulturlandskab ; Anne Pedersen: Jelling-monumenterne på tærskelen til et nyt årtusinde ; Knud Ottosen: Dåben i dansk middelalder med særligt henblik på Jelling ; Egon Wamers: Harald Blåtands dåb og den store Jellingsten ; Magnus Schou Jørgensen og Jens Tyge Møller: Landskabet som historiens scene. Ravning Enge i vikingetid og middelalder ; Bodil Schelde-Jensen: Færgefart ved Melfarsund ; Kirsten Prangsgaard: Havgård - en landbebyggelse fra vikingetid og middelalder ; Ved Thomas Bertelsen: Kirkerne på landet ; Ebbe Nyborg: Kirkernes indretning og skatte ; Per Ingemann: Administrationen af Vejle sognekirke og dens besiddelser ved middelalderens slutning ; Vivi Jensen: Magtens boliger. Middelalderborge i Vejle Amt ; Vivi Jensen: Kolding i middelalderen ; Jette Linaa Larsen: Dagligliv i byen ; Knud Ottosen: Vejlekonstitutionen af 1256. Illustreret i s/h. Udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Vejle Amts Årbog 2000

Redaktion: Erik With-Pedersen, Vagn Nygaard. Indhold (artikler): Klaus Bo Sørensen og Kuono Mielby: Vonsild Kirke - en restaureringsberetning ; Niels Keyser Nielsen: Kartoffel-huguenotterne - om Fredericias bidrag til dansk madkultur ; Edith Mundrup Rønn: Undervisningen i De stærke Jyders privatskole ; Kamma Warming: Mens manden er i slaveriet... ; Christine Lind Christensen: Næsten fem biskopper af slægten Friis fra Haraldskær. Illustreret i s/h. Udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info
193-204 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: