dTE Gorm den Gamle

Humaniora i øvrigt

205-216 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

På Skanderborg Station. En biografisk rejse gennem Sophus Claussens ungdomsværk


Kronman, Christian

Kom med på en rejse ind i forfatterskabet. Indhold: At stjæle sig vej gennem stene ; Himmelbjærget ; Hovedstad og Horsens ; Ekbátana ; Calais og Capri. Illustreret med s/h tegninger. Med litteraturoversigter og noder til sange bagest.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Humorister


Kruuse, Jens

En antologi om humor og tidsånd gennem tiderne med udgangspunkt i verdenslitteraturen. Med illustrationer af Anne Grete, Carl Jensen, Herluf Jensenius, Svend Johansen, Storm Petersen, Ebbe Sadolin, Arne Ungermann, Mogens Zieler.
  Pris: 149,00 DKK
Mere info

Mesterværker


Kruuse, Jens

Undertitel: En indføring i tredive af de største digterværker fra alle tider og en kort oversigt over verdenslitteraturens historie fra den græske oldtid til vort århundredes begyndelse. Jens Kruuse (1908-78) var dr. phil., litteraturhistoriker, forfatter og kulturjournalist.
  Pris: 99,00 DKK
Mere info

Europæisk avantgarde teater 1896-1930. Teoretiske artikler og manifester. Bd. 4


Kvam, Kela (red.)

En antologi.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Frederik Paludan-Müller (særlig 1809-1850) I-II (to bd.)


Kühle, Sejer

På én gang et stykke litteraturhistorie og en biografi om vor berømte digter Frederik Paludan-Müller (1809-1876). Værket inddrager i vidt omfang biografisk materiale (breve, dagbøger osv.), og forsøger at sætte Paludan-Müllers arbejder i en historisk sammenhæng.
  Pris: 150,00 DKK
Mere info

At læse proust


Lagercrantz, David

Den svenske forfatter, redaktør m.v., Olof Lagercrantz (1911-2002) giver her et bud på en læsning af den franske forfatter Marcel Prousts (1871-1922) hovedværk "På sporet af/efter den tabte tid" med fokus på udvalgte motiver samt tråde til Prousts eget liv og samtid.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Den store satire. Johan Herman Wessel og Kærlighed uden Strømper


Langberg, Harald

På én gang et stykke teater-, litteratur- og kulturhistorie. En fortælling om det København, der var Wessels, da han skrev "Kærlighed uden Strømper", og en undersøgelse af, hvordan det har sat sig spor i samtidens litteratur.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Om dramaanalyse


Langsted, Jørn

Prisopgavebesvarelse, Aarhus Universitets prisopgave i dramaturgi for året 1972. Bedømmelsen (til accessit) er medindbundet. Kun trykt i 160 eksemplarer.
  Pris: 85,00 DKK
Mere info

Virkeligheden. Artikler og foredrag


Larsen, Thøger

Redigeret af Chr. N. Brodersen. En række artikler og foredrag af Thøger Larsen (1875-1928) fra hans fem sidste leveår.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Modstandens etik


Larsen, Øjvind

De vestlige samfunds krise med arbejdsløshed og økologiske katastrofer har svækket håbet om den enkeltes selvbestemmelse eller autonomi. Denne (kapitalismekritiske) bog argumenter for, at den eneste måde at overleve på, er at gøre modstand, også ved hjælp af civil ulydighed. Men denne modstandskamp løber bestandig risikoen for at anvende de samme midler, som den vender sig imod. Derfor gælder det om at formulere en etik, der kan forhindre, at modstandens former og midler bliver (selv)destruktive. Med noter og litteraturliste
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Phoenix. Om livet og døden


Lawrence, D. H.

En D. H. Lawrence-antologi i udvalg og oversættelse ved Karen Wielandt. Indholdet udgøres af: Aforismer; Digte; Essays samt novellen "Flyvefisken" og digtet "To be Nice". Desuden div. tilegnelser. D(avid) H(erbert) Lawrence (1885-1930) var engelsk forfatter, historiefortæller, kritiker, poet og maler; en af de største figurer i det 20. årh. engelske litteratur og -åndsliv.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Dansk Middelalderarkæologi


Liebgott, Niels-Knud

Den første samlede oversigt over danske middelalderarkæologers arbejdsresultater siden ca. 1950 inden for en række centrale områder. Indhold: Landsby og torp ; Borge og befæstninger ; Danmarks kirker ; Middelalderbyen ; Teknik og håndværk ; Middelalderens keramik ; Handel og søfart ; Naturvidenskaberne og middelalderarkæologien. Illustreret i s/h med tegninger og fotos. Med litteraturoversigt og stedregister.
  Pris: 225,00 DKK
Mere info
205-216 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: