dTE Gorm den Gamle

Pædagogik - Undervisning etc.

13-24 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Selvinstruerende undervisningsmateriale. Nogle principper for konstruktion og vurdering


Bjerstedt, Åke

På én gang en samlet præsentation af en række hovedprincipper inden for konstruktion og bedømmelse af selvinstruerende eller 'programmeret' undervisningsmateriale og en systematisk gennemgang af de forskellige led i det programmerede undervisningsmateriales tilblivelsesproces. Illustreret i s/h med fotos, tegninger, figuer og tabeller. Med referencer, supplerende litteraturliste og stikord bagest. Bogen henvender sig navnlig til psykologistuderende, lærere og lærerstuderende samt andre pædagogisk interesserede.
  Pris: 95,00 DKK
Mere info

Social kompetence og samvær. Vi er venner ik'?


Broström, Stig

Om børns samvær i børnehaver og om, hvordan de på forskellige måder deltager i og magter samværet. Illustreret i s/h med fotos, figurer og vignetter. Med stikordsregister og litteratur.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Periodelæsning. Debat og rapport om periodelæsningens midler og mål


Bryld, Anne m.fl.

Indgår som nr. 6 i skriftserien 'Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse', redigeret af Povl Schmidt og Jørgen Gleerup.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Tusindkunst


Byriel, Lene

Undertitel: En idé- og inspirationsbog til arbejdet med kunst og kultur i børns institutioner. Illustreret i s/h.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Carl-Henning Pedersens eventyrlige univers - "Blåt" til inspiration


Børneskolen Bifrost

Faglige og tværfaglige forløb for 0.-9. klasse. Illustreret i s/h og farver. Bogen beskriver undervisningsforløb i både humanistiske og naturfaglige fagområder på alle grundskolens klassetrin. Nogle forløb egner sig til klasseundervisning, mens andre bedst foregår i grupper, værksteder eller projektform. I Børneskolen Bifrosts pædagogik arbejder hele skolen oftest tematisk og tværfagligt med samme emne på alle klassetrin, her med eksemplet Carl-Henning Pedersen som fællesemne. Bogen kan med fordel kobles med Bodil Abildtrup Johansen: "Manden der ville fange solen. En historie om maleren Carl-Henning Pedersen".
  Pris: 198,00 DKK
Mere info

Væk med Brøksvrøvlet! 2. Oplag af Kan De regne?


Christensen, B.

Et yderst humoristisk angreb på skolens regneundervisning, i hvert fald den del, der vedrører brøker. Forfatteren er tidligere lærer, og hævder i forordet, at han selv aldrig nogensinde har forsøgt at lære nogen at regne: han har blot givet undervisning. Bør læses af enhver matemetiklærer!
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Mål og midler i den elementære matemetikundervisning


Christiansen, Bent

En fremstilling, som indgår i debatten om mål, midler og metoder i matemetikundervisningen. Bogen er navnlig tænkt henvendt til matemetiklærere og studerende med interesse for faget.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Dansk børnelærdom


Clausen, Egon

En kritisk gennemgang af folkeskolens undervisningsmateriale, som angribes for ideologisk ensidighed.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Personlig kommunikation i teori og praksis. Om kommunikation, organisationskultur og ledelse i pædagogisk arbejde


Clausen, Peter & Erik Krigger

Pædagoguddannelsen. En bog om at blive forstået på den måde, man ønsker at blive forstået på. Indhold: At være personlig i kommunikation ; Personlig kommunikation belyst ud fra et psykologisk perspektiv ; Organisationskultur ; Kvalifikationer og ledelse ; Psykisk arbejdsmiljø ; Stress, sygdom og sundhed ; Fra stress til udbrændthed ; Livskvalitet i personalesamarbejde ; Supervision ; Supervisionsformer ; Supervision i forhold til terapi, samtale og rådgivning ; Nutidssamfundet og komplicerede organisationer. Med litteratur og stikordsregister.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Borte Tit Tit


Clausen, Peter m.fl.

En antologi med en samling artikler om børn, voksne, pædagogik og politik. Illustreret i s/h med børnetegninger og fotos.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Midt i ræset - en artikelsamling om dansk


Dalsgaard, Inge - Marianne Hansen - Gitte Ingerslev (red.)

En antologi om centrale aspekter af de faglige og pædagogiske udfordringer, som dansklæreren møder i det daglige arbejde i gymnasieskolen. Sparsomt ill. i s/h.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Midt i ræset - en artikelsamling om dansk


Dalsgaard, Inge - Marianne Hansen - Gitte Ingerslev (red.)

En antologi om centrale aspekter af de faglige og pædagogiske udfordringer, som dansklæreren møder i det daglige arbejde i gymnasieskolen. Sparsomt ill. i s/h.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info
13-24 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: