dTE Gorm den Gamle

Organisationer - Erhverv

13-24 af 32 1 2 3

Organisation og Forandring - den lærende organisation


Hein-Sørensen, Tune

Hvad er den lærende organisation? Hvorfor taler alle om den? Hvilke fordele giver den? Hvor og hvordan implementeres den? Disse og mange andre spørgsmål giver bogen svar på gennem en række praktiske eksempler, teori og metoder, som alle kan tjene til omsættelse i det konkrete. Forfatteren er uddannet civilingeniør, HD og managementkonsulent.
  Pris: 130,00 DKK
Mere info

Den dynamiske virksomhed. Kultur og strategi i informationsalderen


Hickman, Craig R. & Michael A. Silva

I denne bog fremsættes rationelle og visionære forslag til, hvordan virksomheden kan rustes mod de udfordringer, som følger af den teknologiske udvikling. Med bogen i hånden kan man analysere sin virksomheds muligheder, motivere sine medarbejdere, reagere positivt på forandringer i og uden for firmaet, opstille langsigtede mål og gennemføre dem samt ændre en krise til en stor chance.
  Pris: 69,00 DKK
Mere info

Ledelse og kvalitet


Hildebrandt, Steen

Kvalitet er nøgleordet i såvel private som offentlige virksomheder og organisationer. Denne bog graver dybere end mange andre ned i virksomhedskulturen og giver anvisninger på, hvordan den enkelte virksomhed vil være i stand til at tilrettelægge sit eget kvalitetsarbejde. Med noter og litteraturliste.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Kommunikationens mange ansigter. Sådan får du dit budskab ud


Hird, John & Kirsten Poulsen (red.)

En bog, hvis mål er at inspirere til bedre kommunikation inden for en lang række områder. Bogen indeholder 28 meget forskellige historier om kommunikation af lige så mange personer, for hvem kommunikation spiller en central rolle, lige fra skuespillerern over præsten, tekstforfatteren og direktøren til fremtidsforskeren, konsulenten og borgmesteren. Illustreret med fotos, tegninger og figurer.
  Pris: 110,00 DKK
Mere info

Salg på tryk. "Scientific Advertising"


Hopkins, Claude

Oversættelse og dansk bearbejdelse ved Paul C. Olrik. Introduktion og kommentarer ved Alfred Politz. Klassikeren, som tekstforfatteren og reklamepioneren Claude Hopkins (1866-1932) oprindelig skrev i 1923, er så fyldt med forståelse for de grundlæggende principper og eksempler på virkelighedsbetonet og effektiv reklame, at den i vid udstrækning stadig gælder, navnlig for direkte marketing. For første gang foreligger den i bogform på dansk.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Trends til tiden! En bog om trendforskning, tidstilpasning og produktudvikling


Jakobsen, Poul Erik

Det første danske forsøg på at beskrive en ny vinkel på produktudvikling og trendforskning. Bogen inddrager elementer fra mange klassiske researchmetoder og prøver at skabe en mere helhedsorienteret arbejdsmetode, hvor analyse og intuition er i balance. Overhovedet er bogens tese, at begrebet intuition undertrykkes i moderne produktudvikling og markedsføring, hvor alle nye idéer skal dokumenteres og bevises inden lancering. Målet er her at vise, at intuition og kreativitet udgør et stærkt alternativ til traditionelle analytiske idégenereringsmetoder. Illustreret i s/h og farver.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Heartstorm® (The Dream Society 2)


Jensen, Rolf

Fra corporate identity til corporate story - Fra reklame til storytelling - Fra job og fritid til tilværelse. Af forfatteren til "The Dream Society". Hvor denne var opskriften på storytelling, er dette brugsanvisningen, hvori fortælles, hvor man finder den gode historie. Og hvordan man fortæller den.
  Pris: 110,00 DKK
Mere info

Praktisk Bogføring


Jørgensen, Arne og Emil Pedersen

En bog, som giver et grundlæggende indblik i en virksomheds regnskabsføring. Navnlig til brug for undervisningen af tillidsmænd.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Projektlederbogen


Kousholt, Bjarne

En bog for folk, der skal lede projekter i praksis, og som ikke har tid til at læse tykke bøger om det. Denne glimrende, illustrerede guide indeholder en række praktiske værktøjer og præsenterer på en overskuelig måde de elementer, der indgår i projektlederens virke. Med mange cases. Indeholder desuden: Internationale standarder, FAQ, litteratur, internetadresser, engelsk-dansk projektledelsesordliste samt stikord.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Fra Hierarki til Netværk


Larsen, Bøje

Omfatter "Læren om kontoret" og "Den ny organisationsteori". Hvorfor sander store organisationer til? Hvordan bevares dynamik og fornyelsesevne i virksomheder? Disse og mange andre spørgsmål behandles i denne bog. Illustreret i s/h.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Effektiv kommunikation. Bliv en bedre leder


Larsen, Rolf-Petter

En inspirerende, praktisk og løsningsorienteret bog, der henvender sig til ledere på alle niveauer i både private og offentlige virksomheder og institutioner. Blandt emnerne er medarbejdersamtaler, konflikthåndtering, gruppetænkning, forhandling og 'den vanskelige samtale'. Oversat fra norsk efter "Lederens kommunikationsbok" af Ole Schierbeck. Med litteraturliste og stikordsregister.
  Pris: 195,00 DKK
Mere info

Styring af Teambuilding. Sådan opnår virksomheden resultatrige erfaringer med teambuilding


Mikkelsen, Gunni F. H.

Med udgangspunkt i en række cases beskrives og gives i bogen anvisninger på, hvordan en virksomhed kommer igennem en vellykket teambuilding-proces, hvor fokus er på arbejdet med teams og teambuilding i virksomhedens dagligdag. En bog, som vil være oplagt i det praktiske arbejde med at analysere virksomheders og afdelingers behov for teams forud for beslutningen om at arbejde målrettet med teambuilding. Illustreret i s/h med figurer, grafer og tabeller, herunder Belbins ni teamroller. Med litteraturlise
  Pris: 115,00 DKK
Mere info
13-24 af 32 1 2 3
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: