dTE Gorm den Gamle

Religion - Teologi - Mystik etc.

229-240 af 302 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Die Wenzelslegende des Mönchs Christian


Kølln, Herman

Eine quellenkritische Untersuchung der Christianslegende. Udgivet af / herausgegeben von Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filosofiske Meddelelser, nr. 73.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Westkirchliches in altkirchenslavischer Literatur aus Grossmähren und Böhmen


Kølln, Herman

Vorliegende Untersuchung einiger religiöser Texte, die in der Zeit 863-950 von der Slavenmission in Grossmähren und in Böhmen der Premysliden benutzt worden sind, hat zur Aufgabe, die Frühgeschichte des Christentums bei den Tschechen näher zu erhellen. Udgivet af / herausgegeben von Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filosofiske Meddelelser, nr. 87.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Salomos Højsang. Oversat og forklaret for Lægfolk


Larsen, A. C.

En fremlæggelse af Salomos Højsang for danske og norske lægfolk. Forfatteren har villet give en "tanketro gengivelse i smagfuld skikkelse".
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Vejen ind. Hvor Dagen gryr. Prædikener og Betragtninger


Larsen, Morten

Morten Larsen (1851-1936) var (blandt meget andet) dansk frimenighedspræst i Holstebro.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Kirkens historie i Danmark. Pavekirke - Kongekirke - Folkekirke


Lausten, Martin Schwarz

En fremstilling af kirkens historie i Danmark fra den første kristne mission i vikingetiden over den romersk-katolske kirke i middelalderen, den lutherske reformation og enevældens statskirke frem til Folkekirkens oprettelse ved Grundloven af 1849, foruden tråde op til vor tid med omtale af de teologiske hovedstrømninger og fremtrædende personer og bevægelser. Illustreret i s/h. Med litteraturliste og registre.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Dreams: What They Are and How They Are Caused


Leadbeater, C. W.

C.W. Leadbeater (1854-1934) was an English clergyman, clairvoyant, and theosophical author. Originally puplished 1896 "Dreams" was the fifth book of Leadbeater's vast production.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

How Theosophy Came to Me


Leadbeater, C. W.

C.W. Leadbeater (1854-1934) was an English clergyman, clairvoyant, and theosophical author. Originally puplished 1930, and issued by The Theosophical Society.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Teosofi. Et Omrids + Vejledning i Teosofi (2 bøger.)


Leadbeater, C. W.

Oversat af Frants Lexow.
  Pris: 375,00 DKK
Mere info

Træl og fri. Fem morgenandagter


Lind, Vincent

Med tegninger af Kai Christensen. Bogens indhold, som bygger på forfatterens ophold i kz-lejrene Neuengamme og Porta Westphalica under den sidste del af anden verdenskrig, har været sendt i Danmarks Radio i programmet "Ved dagens begyndelse" i maj 1985 i anledning af 40-året for Danmarks befrielse. Vincent Lind (1925-2007) læste oprindelig medicin, men skiftede til teologi, og blev senere biskop over Fyns Stift.
  Pris: 45,00 DKK
Mere info

Breve fra F. C. Krarup til Lyder Bryn


Lindhardt, P. G.

F(rederik) C(hristian) krarup (1852-1931) var dansk sognepræst og dr. theol. (Johan) Lyder Brun (1870-1957) var norsk professor i Ny Testamente. De to førte i årene 1905 til 1931 en omfattende korrespondance. I denne bog forelægges Krarups breve, gengivet efter originalerne i Oslo Universitets Bibliotek (nr. 227a).
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag 1950-1981


Lindhardt, P. G.

Prædikener og foredrag af den navnkundige teolog P(oul) G(eorg) Lindhard (1910-1988); de fleste holdt i Vor Frue kirke i Århus.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Den kristne Tro. En Gennemgang af Luthers Lille Katekismus


Lindskrog, Christian

En bog, som navnlig er tænkt som et hjælpemiddel i forbindelse med katekismeundervisningen i folkeskolen og ved konfirmationsforberedelsen.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info
229-240 af 302 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: