dTE Gorm den Gamle

Humaniora i øvrigt

241-252 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Udsigten fra det kvindelige univers. En analyse af EVA


Møller, Hanne m.fl.

En analyse af dameblade og kvindebevidsthed. Illustreret i s/h
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Lyset fra Norden og andre randgloser


Møller, Kai Friis

Udsent som nytårsgave 1956. Indeholder en række essays og betragtninger, bl.a. over romanens død. Kai Friis Møller (1888-1960) var dansk forfatter, oversætter, kritiker og journalist. En central figur i det litterære miljø, ofte frygtet for sine anmeldelser.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info

Den naturlige orden. Tolv år der flyttede verden


Møller, Per Stig

En historisk-filosofisk fremstilling af det gennembrud i den politisk-filosofiske tænkning, der fandt sted i perioden 1748-1759 i navnlig Storbritannien og Frankrig. Indhold: Forandringernes århundrede ; David Hume ; Charles de Secondat Montesquieu ; Julien Offray de La Mettrie ; Georges Louis Leclerc de Buffon ; Jean-Jacques Rousseau ; Edmund Burke ; Claude Adrien Helvétius ; Quesnay og Turgot ; Adam Smith ; Naturtilstanden ; Tolv år der flyttede verden. Med noter og personregister bagest.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Nat uden daggry


Møller, Per Stig

På én gang en litteraturhistorisk essaysamling om en række forfatterskaber, som på forskellig måde er (blevet) præget af politisk totalitarisme, og et memento i koldkrigstidens sikkerhedsdebat. Indhold: Nat over Europa ; Nat uden daggry (Undertrykkelsen ; Lejrene ; Efter Stalin ; En dissident under Bresjnev) ; Tre russere i eksil (Fantasi og straf ; Først må man selv være fri ; Bedraget og idealet) ; Natten før daggry (Humanismens dilemma ; Flaskens ånd ; Du skal elske ; Tilgiv ; Ilden) ; Eksilet og kongedømmet (Den unge, den modne - og den døde Camus ; Sartre og fejltagelsen).
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

In Tyrannos. En dansk læges og videnskabsmands tanker om sin samtids problemer


Møllgaard, Holger

Et forsøg på en kristen kulturfilosofi. Forfatteren definerer menneskets absolutte værdi og prøver at definere, hvad det vil sige at eksistere i Kierkegaards betydning af ordet, og kommer til det resultat, at eksistensen er en uophørlig tilblivelse, legemligt såvel som åndeligt. Et sådant menneskesyn vil naturnødvendigt kollidere med lukkede ideologiske systemer, som forsøger at fastholde personligheden i en (s)tilstand uanset, om det drejer sig om kommunisme eller katolicisme. Deraf også den schillerske titel "in tyrannos". Et betydeligt arbejde, vidtspændende og kundskabsrigt langt ud over faglige grænser. Holger Møllgaard (1885-1973) var dansk læge og tænker.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

In Tyrannos. En dansk læges og videnskabsmands tanker om sin samtids problemer


Møllgaard, Holger

Et forsøg på en kristen kulturfilosofi. Forfatteren definerer menneskets absolutte værdi og prøver at definere, hvad det vil sige at eksistere i Kierkegaards betydning af ordet, og kommer til det resultat, at eksistensen er en uophørlig tilblivelse, legemligt såvel som åndeligt. Et sådant menneskesyn vil naturnødvendigt kollidere med lukkede ideologiske systemer, som forsøger at fastholde personligheden i en (s)tilstand uanset, om det drejer sig om kommunisme eller katolicisme. Deraf også den schillerske titel "in tyrannos". Et betydeligt arbejde, vidtspændende og kundskabsrigt langt ud over faglige grænser. Holger Møllgaard (1885-1973) var dansk læge og tænker.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Søfolk og kentaurer. Mennesker i yngre bronzealder


Nancke-Krogh, Søren

Den yngre bronzealder er en af de mest spændende og gådefulde perioder i vor oldtid, som samtidig opviser en rigdom af fund, der afspejler en høj kunstnerisk aktivitet, som intet andet sted i Europa. Folkene fra Borremose i Vesthimmerland, ikke mindst det par som led en grusom død omkring år 800 f.v.t., og som er de ældste bevarede oldtidsmennesker fra Skandinavien, er hovedpersonerne i denne bog. Illustreret i s/h med tegninger og fotos. Med litteraturliste og register.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Franske argots


Nicolet, André

Et lille skrift om fransk slang, herunder forbryderslang, og folkesprog. Med bibliografi og ordliste. I serien 'Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning', udgivne af Det Filologisk-Historiske Samfund. Nr. 224
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Sjæle- og Tankelære i almeenfattelig Fremstilling


Nielsen, F.

En populær-psykologisk og -erkendelsesteoretisk fremstilling af professor og sognepræst F. Nielsen
  Pris: 150,00 DKK
Mere info

Dansk Digtning i Dag


Nielsen, Frederik

En epokes strømninger, kunstneriske former, kulturelle og politiske drøftelser samt menneskelige anskuelser skildres på baggrund af karakteristiske forfatterskaber, som bl.a. omfatter Martin A. Hansen, H. C. Branner og Kjeld Abell. Illustreret i s/h. I serien 'Statsradiofoniens Grundbøger'. Frederik Nielsen (1915-1983) var dansk litteraturvidenskabsmand.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Dansk Digtning i Dag. Det første tiår efter krigen


Nielsen, Frederik

En epokes strømninger, kunstneriske former, kulturelle og politiske drøftelser samt menneskelige anskuelser skildres på baggrund af karakteristiske forfatterskaber, som prægede perioden i tiåret efter krigen. Frederik Nielsen (1915-1983) var dansk litteraturvidenskabsmand.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Dansk Litteratur- og Teaterkritik - en Antologi


Nielsen, Frederik

En samling af et stort antal af de mest betydningsfulde og mest opsigtsvækkende danske litteratur- og teateranmeldelser fra slutningen af det 18. årh. til begyndelsen af det 20. årh.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info
241-252 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: