dTE Gorm den Gamle

Humaniora i øvrigt

253-264 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Digter og læser


Nielsen, Frederik

Et litteraturhistorisk værk, som stiller spørgsmålet: hvorfor læser vi? Forfatteren citerer i bogen en dreng, som siger: "For at få et større ordforråd, sådan at man bedre kan løse kryds og tværs-opgaver"! Han kommer dog også selv med nogle bud, som nok i større grad åbner menneskers øjne for læsningens glæder og værdier. Frederik Nielsen (1915-1983) var dansk litteraturvidenskabsmand.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Hvorfor læser vi?


Nielsen, Frederik

En spændende introduktion til al god læsning ved litteraturprofessor Frederik Nielsen.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Nis Petersen


Nielsen, Frederik

En omfattende biografi om den i samtiden meget populære danske digter og forfatter Nis Petersen (1897-1943). Frederik Nielsen (1915-1983) var dansk litteraturvidenskabsmand.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Dansk Navneskik


Nielsen, Fredrik - Axel Olrik - Johannes C. H. R. Steenstrup

Betænkning afgiven af den af Justitsministeriet den 4. Maj 1898 nedsatte Kommission. Indeholder bl.a. redegørelser for de folkelige tilnavne, fordelt på karakter, hyppighed, oprindelse og egnstilknytning, tillige med familienavnenes historiske udvikling.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Den moderne roman og romanforskning i Norden. Innlegg ved den 8. studiekonferanse over skandinavisk litteratur 10.-14. august 1970, Bergen


Noreng, Harald (Forord)

En antologi om romanen som litterær genre i Norden efter 1945. Bogen giver vægtige bidrag til forståelsen af centrale nordiske romaner, ligesom forskningen bliver konfronteret med tilsvarende forskning i andre og større sprogområder med henblik på mulig interaktion.
  Pris: 89,00 DKK
Mere info

Dansk Litteratur. Fra Saxo til Kaj Munk I-II (to bd.)


Norrild, Svend

Ikke blot en saglig og oplysende litteraturhistorie, men også et meget omfattende litteraturudvalg, idet historiske og biografiske oplysninger er sammenkædet med en lang række fyldige og velvalgte prøver af selve værkerne. Nem at orientere sig i under læsningen og nem at bruge som håndbog.
  Pris: 110,00 DKK
Mere info

Dansk Litteraturhistorie. Med en Oversigt over norrøn og nynorsk Litteratur


Norrild, Svend

En bredt funderet litteraturhistorie, som strækker sig fra oldtiden til midten af det 20. årh. Illustreret i s/h.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Dansk Litteraturhistorie. Med en oversigt over norrøn og nynorsk litteratur


Norrild, Svend

En bredt funderet litteraturhistorie, som strækker sig fra oldtiden til midten af det 20. årh. Illustreret i s/h.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Syv Breve til en Ven


Novrup, Johannes

En bog, som behandler forskellige emner i form af tilbageblik, (religions)filosofiske og kulturkritiske overvejelser, mellemmenneskelige forhold og digte. Johannes Novrup (1904-1960) var dansk højskolemand, stifter af Magleaas Folkehøjskole.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Litteraturhistorisk læsebog. Tekster - Analyser - Perspektiver


Nyord, Peter

Indeholder ni historisk perspektiverende tekstanalyser. Analyserne er navnlig koncentreret om indre modsigelser i teksterne, hvorved disse kan placeres i den historiske proces, hvor strømninger og tendenser brydes. Illustreret i s/h. Udgivet i tilknytning til "Litteraturhistorie i praksis" af samme forfatter.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Ordenes Liv. Bd. 2


Nyrop, Kristoffer

Andet, selvstændige bind af seks, som indeholder en række sproghistoriske essays. Indhold: Forord ; I. Lydefterlignende Ord ; II. Bogstavord ; III. Et internationalt Kulturord ; IV. Oprindelsen til Passiar ; V. To parisiske Laaneord ; VI. Nogle Ord fra Verdenskrigen ; VII. Benævnelser paa uægte Børn ; Sagregister ; Ordregister. Kristoffer Nyrop (1858-1931) var dansk filolog, professor i romansk sprog og litteratur ved Københavns Universitet 1894-1928. Af serien på seks bind, som udkom i perioden 1901-1934, er de to sidste udgivet posthumt af hans svigersøn, Gunnar Skov.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Ordenes Liv. Bd. 5


Nyrop, Kristoffer

Femte, selvstændige bind af seks, som indeholder en række sproghistoriske essays. Indhold: Forord ; I. Lydsymbolik ; II. Et formentlig Vikingeord ; III. Norske Sardiner ; IV. Sprogvidenskab ; Sagregister ; Ordregister. Kristoffer Nyrop (1858-1931) var dansk filolog, professor i romansk sprog og litteratur ved Københavns Universitet 1894-1928. Af serien på seks bind, som udkom i perioden 1901-1934, er de to sidste udgivet posthumt af hans svigersøn, Gunnar Skov.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info
253-264 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: