dTE Gorm den Gamle

Humaniora i øvrigt

313-324 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Dansk Litteraturhistorie i Omrids. Indtil Aar 1900


Rubow, Paul V.

En lille bog, som giver en kronologisk ordning af stoffet, og som trækker de litterærhistoriske linier fra indskrifter (ca. 800-1300), håndskrifter (ca. 1300-1500) og trykte bøger (siden 1500) op. Paul V. Rubow (1896-1972) var dansk forfatter mv.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Reflexioner over dansk og fremmed Litteratur. Nye kritiske Studier


Rubow, Paul V.

Indeholder essays om bl.a. Niels Stensen, Dostojefski, Holberg og Georg Brandes. Paul V. Rubow (1896-1972) var dansk forfatter mv.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Shakespeare i Nutidsbelysning


Rubow, Paul V.

En kortfattet litteratur- og teaterhistorie om den store dramatiker William Shakespeare (1564-1616).
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Moderne nordiske Forfattere


Runnquist, Åke

En oversigt over nordisk litteratur gennem fire årtier. Finland, Island, Norge, Sverige. Oversat fra svensk efter "Moderna nordiska författare" af Susanne og Erik C. Lindgren.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Moderne udenlandske Forfattere i Europa og Amerika


Runnquist, Åke

En samling biografier og portrætter af en række af nutidens betydeligste digtere. Oversat fra svensk efter "Moderna utländska författare" af Birte Hessov, Bent Kjærgaard og Hanne Marie Svendsen.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Georg Brandes og Goethe


Rømhild, Lars Peter

En fremstilling af Georg Brandes (1842-1927) som livslang Goethe-dyrker, om hans biografi "Wolfgang Goethe" fra 1915 samt en diskussion af Brandes' plads mellem andre Goetheanere. Med appendiks og navneregister. I serien 'UDJS-studier', nr. 9.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Forandring og balance. Refleksioner over metafysik og modernitet


Schanz, Hans-Jørgen

En bog, som tematiserer forbindelseslinjer mellem metafysik og modernitet. Indhold: Forbemærkning ; Indledning ; Del I: Hvad er metafysik? Hvad er moderne? ; Del II: Horkheimers forhold til metafysikken i 30'erne ; Det metafysisk prekære - Wittgenstein ; Auschwitz og metafysik - Adorno ; Den følgesvangre metafysik - Heidegger ; Metafysik i balance - Løgstrup ; Litteraturliste.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Kontrakurs. Essays


Schildt, Göran

Göran (Gustaf) (Ernst) Schildt (f.1917) er finlandssvensk forfatter og kunsthistoriker. I denne essaysamling koncentrerer han sig om tre centrale temaer, nemlig den finlandssvenske kultur, personlighedens betydning og kunstens stilling. Oversat af Niels Gabe.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern


Schleiermacher, Friedrich

Aus der Reihe Philosophische Bibliothek, Band 255. Herausgegeben von Hans-Joachim Rothert.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Om vreden


Schmidt, Lars-Henrik

På én gang en ny definition af begrebet vrede som forståelse for en række aktuelle problemer og en filosofisk diagnose af nutidens voksende vrede som den tager sig ud i trafikken, i skoleklassen, i supermarkedets kø og i terrorismen. Fænomenet skaber nye problemer, fordi det udvikler sig i en opadgående vredesspiral, ikke mindst pga. mediernes velvillige medvirken.
  Pris: 140,00 DKK
Mere info

Kunsten at kende sig selv. Selvbiografiske noter og iagttagelser


Schopenhauer, Arthur

Originaltitel: "Die Kunst, sich selbst zu erkennen". Oversat af Hans Christian Fink og Herbert Zeichner. Dagbogsnoter og glimt af erindringer og refleksioner af den tyske filosof Arthur Schopenhauer (1788-1860), foruden en samling af maksimer, citater og ordsprog.
  Pris: 98,00 DKK
Mere info

Kvinden er død. Hurra?


Schwartz, Bente

Kvinden er død, for hun var ikke værd at holde i live. Omkring årtusindeskiftet er et dygtigt, ligestillet individ nemlig uden tydelige karakteristika - en androgyn, kulturløs, dobbeltarbejdende person, der ikke har sprog og fortællinger om eget køn. Forfatteren plæderer i denne debatbog for, at kønsteoretikere og ligestillingsarbejdere har medvirket til denne proces, hvis (måske ikke altid erkendte) endemål er at gøre mennesker frie i det markedsøkonomiske paradis. Med noter og litteratur bagest.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info
313-324 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: