dTE Gorm den Gamle

Pædagogik - Undervisning etc.

25-36 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fransk og dannelsen


Damkjær, Lars m.fl. (Teoriudvalget)

Et debatoplæg om franskfagets indholdsside. Indhold: Definition. - Thomas Ziehe: Hvad sker der med de unge kulturelt og psykisk? - Peter Harder: Sprogfag, almendannelse og fremtidens gymnasium. - Hans Bang: Fransk på gymnasialt niveau 1809-1984. - Lita Lundquist: Dannelse: Sammenhæng og tekster. - Ebbe Spang-Hanssen: Sproglig almendannelse i teknologisamfundet. - Fransk og dannelsen. Særnummer af 'Meddelelser fra Fransklærerforeningen'.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Forfatterhåndbogen. Faglitteratur


Dreibek, Finn

En bog, som kort og præcist fortæller om alt det, man skal tage i betragtning, når man ønsker at skrive faglitteratur og undgå de mange faldgruber, som både begynderen og den mere øvede let falder i. Bogen kommer ind på: Research, disposition, illustrationer, sprog, bearbejdning af manuskript, korrekturlæsning og meget andet. Med litteraturliste og stikordsregister. I serien 'Skriv selv bedre'.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Forfatterhåndbogen. Lyrik og festsange


Dreibek, Finn

En bog, som kort og præcist fortæller om alt det, man skal tage i betragtning, når man ønsker at skrive lyrik og festsange og undgå de mange faldgruber, som både begynderen og den mere øvede let falder i. Bogen kommer ind på: rytme, rim, ordstilling, stilbrud, festsange og melodivalg, digttyper og meget andet. Med litteraturliste og stikordsregister. I serien 'Skriv selv bedre'.
  Pris: 55,00 DKK
Mere info

Fri-idræt. Løbe - Springe - Kaste


Ege, L.

En bog hovedsageligt beregnet for idrætsundervisningen af børn mellem 6 og 10 år. Rigt illustreret i s/h med fotos, tabeller og instruktive tegninger af Jens Lund Kirkegaard.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

KaosPilot fra A til Z. En håndbog


Elbæk, Uffe

En bog fyldt med holdninger, værdier, kritiske orienteringer, levet liv, henvisninger og masser af billeder i s/h og farver. For bare at nævne noget af indholdet. Udgivet i anledning af skolens og uddannelsens 10-årige beståen.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Den lysende sti. Erfaringer fra livsoplysningen


Engberg, Poul

En bog om folkelig oplysning og livsfilosofi, som inddrager både Grundtvig, Karl Marx, Eivind Larsen, div. kirkefædre og mange andre, foruden folkehøjskolerne og meget andet.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Barnets sprogudvikling


Erasmie, Thord

Denne bog sigter på anvendelse ved emnelæsning i læreruddannelsen samt som studiebog ved en række pædagoguddannelser (fra forordet). Oversat fra svensk efter "Barnets språkutveckling" af Mogens Hansen.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Det historiske i dansk


Esmann, Karin

En forkortet og omskrevet ph.d.-afhandling, som omhandler problemstillinger i forbindelse med undervisningsforløb med 'historisk læsning' på danskfagets gymnasiale niveau. Med litteraturliste. I 'Efteruddannelsesserien'.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Duborg-Skolen 1920-1970


Fanø, Knud (forord)

Jubilæumsskrift udsendt i anledning af 50-året for Duborg-Skolens grundlæggelse. Bidrag af: Bernhard Hansen, Henry Jensen, Knud Fanø, Thomas Madsen. Rigt illustreret i s/h. Indeholder bl.a. fortegnelser over lærerne ved skolen i perioden, elevstatistik og oplysninger om beståede eksaminer.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Literacy - i familie, børnehave og skole


Fast, Carina

Originaltitel: "Literacy- i familj, förskola och skola". Oversat fra svensk af Ib Høy Hansen. Illustreret i s/h. På baggrund af et socialantropologisk studie med syv forskellige børn, dannes der i bogen afsæt for beskrivelser af literacy-praksis, som den udfoldes af børn i forhold til moderne medier og teksttyper, hvortil kommer overvejelser over nye pædagogiske muligheder. Med litteraturliste. Bogen henvender sig navnlig til lærer- og pædagogstuderende samt studerende i efter- og videreuddannelsesforløb. I serien 'Læsevejlederen', en studieserie med forskningsbaserede udgivelser inden for læsningens og skrivningens didaktik.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Billeder på begyndertrinnet


Flensborg, Ingerlise og Birgitte Holm Sørensen (red.)

En bog, som giver bud på, hvordan der på de yngste klassetrin kan arbejdes med biller i billedkunst og tværfaglige forløb. Illustreret i s/h og farver med tegninger og fotos. Med litteraturliste.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Sokrates på skolebænken? En debatbog om skole og filosofi


Frandsen, Finn og Ole Morsing (red.)

En antologi, der diskuterer filosofi som fag i navnlig gymnasiet, men også på andre undervisningsniveauer. I 'Slagmarks Skyttegravsserie', udgivet af Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info
25-36 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: