dTE Gorm den Gamle

Samfund - Politik

37-48 af 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dagspressen - og dens ansvar for Udviklingen


Brøcker, H. R.

"Pressen skal kritisere os allesammen. Men hvem skal så kritisere pressen?". Dette ikke uvæsentlige og stadig aktuelle spørgsmål, stillede bogens forfatter, landsretssagfører Brøcker, allerede i 1945, og illustrerer ved hjælp af en lang række eksempler, pressens ofte tvivlsomme metoder. Brøcker måtte selv udgive denne bog, da ingen forlag turde binde an med opgaven.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info

Frihedens land. Europa, Danmark og truslen mod folkestyret


Camre, Mogens

En (debat)bog, hvori forfatteren gennemgår hovedtræk i det danske samfunds udvikling siden anden verdenskrig og perspektiverer det ift. udviklingen i Europa og verden udenom. Forfatteren påviser Europas svagheder ift. faldende fødselstal, reaktionære islamiske parallelsamfund osv., og anviser veje til at sikre Danmarks og Europas frihed og demokrati, og plæderer i øvrigt for den vestlige civilisations forpligtelse til at skabe en mere stabil udvikling i verden. Indhold: Den vestlige civilisation ; Fra krig til velfærd ; Europa i den globale konkurrence ; Modellen trænger til reformer ; Et frit Danmark eller en europæisk stat? ; Civilisationernes sammenstød ; Værdikampen. Med litteraturfortegnelse og tabeloversigt.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Sveriges Tragedie


Castonier, G. (red.)

En bog, som vha. eksempler søger at belyse konsekvenserne af navnlig den muslimske indvandring til Sverige (og det øvrige EU), og som plæderer for nødvendigheden af et folkeligt og åndeligt oprør mod "nedbrydningen af landet" (cfr.: bagsideteksten). Illustreret i s/h med tegninger og fotos.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Samfundets Anatomi. En indføring i socialvidenskaberne


Chase, Stuart

En populær fremstilling af sociologiske arbejdesmetoder og arbejdsfelter. Kort sagt: sociologien i funktion.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Tanker om Danmark i det nye Europa


Christophersen, Henning

En personligt og engageret bog om den politiske og økonomiske struktur i Europa fra omkring 1990 og frem. Henning Christophersen (f. 1939) er tidl. formand for Venstre, udenrigs- og finansminister. I årene 1984-1995 var han medlem af Europa-Kommissionen.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Familiens død


Cooper, David G.

En kritik af primært kernefamilie-enheden og dens sociale funktion i det kapitalistiske samfund. Den engelske anti-psykiater D. G. Cooper plæderer for nødvendigheden af at udvikle nye former for sameksistens. Oversat efter "The Death of the Family" af Andreas Bonnevie.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Ud med sproget. Håndbog i kristen kommunikation


Dahl, Bent & Henri Nissen

En bog, som i første omgang et tiltænkt kirken og kristne, der ønsker at fortælle andre noget vigtigt. I bredere forstand er den særdeles brugbar for alle, som ønsker teknikker til at udbrede et budskab gennem massemedier, taler osv. Illustreret i s/h med tegninger af Dan Møller, fotos, tabeller osv. Med stikordsregister
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Hvis din nabo var en bil


Dahl, Henrik

En bog om livsstil og om den teoretiske baggrund for livsstilsanalyser. Med stikordsregister.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Hvis din nabo var en bil


Dahl, Henrik

En bog om livsstil og om den teoretiske baggrund for livsstilsanalyser. Med stikordsregister.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Det handler ikke om at vinde ... Bogen om de danske fodboldsupportere


Damsgaard, Kenneth - Poul Dengsøe - Steffen M. Jensen

En fremstilling, som dels fortæller supporterkulturens historie, dels på baggrund af spørgeskemaer undersøger centrale elementer af små fællesskabers betydning i en tid, hvor de store fællesskaber har mistet deres tiltrækning. Illustreret med farvefotos samt s/h figurer, tabeller osv. Med to appendicer.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Øjenåbnere. Unge - Medier - Modernitet


Drotner, Kirsten - Anne Scott Sørensen (red.)

En antologi, hvori syv ungdoms- og medieforskere analyserer tid, tegn og genrer. Nr. 1 i Skriftserie fra Center for Ungdomsmedier.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Grønland-Norden - en udredning om udvikling af kulturforbindelserne


Duelund, Peter (red.)

Med udgangspunkt i de grønlandske ønsker og behov iværksatte Nordisk Ministerråd i 1984 et udredningsarbejde, som skulle omfatte samtlige samarbejdsområder inden for den nordiske kulturaftale. Bogen indeholder beskrivelser af: Det grønlandske samfund; det grønlandske kulturliv; de grønlandske ønsker til udvikling af kulturforbindelserne mellem Grønland og Norden; det nordiske kultursamarbejde samt div. konkrete forslag til den fortsatte udvikling inden for området. Med sammenfatning og forslag på dansk, grønlandsk og finsk.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info
37-48 af 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: