dTE Gorm den Gamle

Pædagogik - Undervisning etc.

37-48 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Folkets skole


Freinet, Célestin

Undertitel: Praktisk vejledning for en materiel, teknisk og pædagogisk fornyelse af folkeskolen. Oversat fra fransk efter "Pour l'ecole du peuple" af Nina Lautrup-Larsen.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

De undertryktes Pædagogik


Freire, Paulo

En bog om bevidstgørelsesprocessen og sand frigørende undervisning. Oversat efter den amerikanske udgave med støtte i den portugisiske udgave "Pedagogia do Oprimido" af Sven G. Borgen.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Tværfagligt projektarbejde. Med start fra 1. klasse


Gjelstrup, Marianne & Birger Tønnesen

Hvilket indhold skal lægges i det tværfaglige samarbejde, og hvordan skal det organiseres? Denne bog, som navnlig henvender sig til lærere, men også til skolebestyrelsesmedlemmer, giver et godt grundlag for at komme i gang med denne undervisningsform.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Skolen uden tabere


Glasser, William

Originaltitel: "Schools without Failure". På dansk ved Poul Nissen. En bog fyldt med reformidéer, som kan gennemføres i den traditionelle skole, når det står værst til. Vægten er lagt på den mentale side af klassens liv, med klassemøder som det centrale i reformen, hvis mål er fremme af elevernes egen tænkning og konfliktløsning. Med tillæg til den danske udgave samt register.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Komparativ Pædagogik


Glenstrup, Christian

En indføring i den komparative pædagogik med diskussioner om forskningsmetoder og beskrivelser af forskningsprojekter som det centrale. Bogen henvender sig navnlig til studerende ved lærerseminarer.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Forældreuddannelse. Problemer - Konflikter - Løsninger


Gordon, Thomas

Originaltitel: "P.E.T. Parent Effectiveness Training". Oversat fra amerikansk og bearbejdet til danske forhold af Birgit Kragh. At opdrage sine børn godt er en af livets sværeste opgaver. Psykologen Thomas Gordon præsenterer i denne bog en metode, som kan lære forældre at leve bedre sammen med deres børn. Metodens tre hovedpunkter er: 1) Aktiv lytning, 2) Klare jeg-budskaber og 3) Konfliktløsning på en måde, så begge parter vinder. I 'Valbygård-serien'.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Grundtræk af en historisk metode


Hansen, Georg

En introduktion til historisk metode og kildekritik, som navnlig henvender sig til elever på gymnasialt niveau, men bogen kan også anvendes af personer uden forudgående metodisk skoling, som ønsker at give sig af med historisk forsking.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Eksamensteknik. Målrettet - Koncentreret - Effektiv


Hansen, H. P.

En samlet og instruktiv fremstilling af metoder og teknikker ved eksamen. Bogen henvender sig særligt til studerende på videregående uddannelser, men vil også kunne anvendes på gymnasier og handelsskoler.
  Pris: 69,00 DKK
Mere info

Den omvendte jantelov


Hansen, Karen Marie

Med udgangspunkt i Kursuscentret, en institution under Århus Amtskommune, der afholder kurser for arbejdssøgende, gives eksempler på undervisningstilbud, der har været forskellige mht. indhold og målgruppe. De fælles erfaringer herfra fremlægges, uddybes og diskuteres i denne bog. Indgår i serien "Pædagogiske - psykologiske horisonter".
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Knudeprojektet. Analyse og vurdering af relationsbehandling


Hansen, Mette

En bog om Knude-modellen som både et dagbehandlingstilbud og en hensigtsmæssig indsats overfor forældre og børn med problemer. Knuden som behandlingsinstitution hviler på tre af hinanden afhængige præmisser, nemlig relationsbehandling, forældreinvolvering og supervision. Denne bog søger dels at samle de hidtidige erfaringer, dels at vurdere modellens holdbarhed.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Hvad skal man med børn?


Haxthausen, Tørk

Tegnnger af Ulla Paul. En bog, som dels tager læseren med på en rejse i tid og rum - til Danmark i 1930'erne og til Østafrika i 1980'erne - dels viser, at den opdragelse, der betyder noget, er det enkelte barn og menneskes selvopdragelse. Når børn har ansvar for sig selv, opdrager de sig selv og hinanden. Alt hvad voksne kan give dem er plads og gode grunde til, at de er blevet født.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Tænkning - Viden - Udvikling


Hedegaard, Marianne

En fremstilling, som viser og diskuterer, hvorledes børns tænkning på én gang er en personlig og en socio-kulturelt bestemt aktivitet. Bogen beskriver også principperne for 'udviklende undervisning', og viser hvordan disse principper har dannet grundlag for et undervisningsforløb i 4. og 5. klasse. Bogen henvenders sig til alle, der interesserer sig for sammenhængen mellem skoleundervisningen og barnets selvstændige udvikling. Med s/h illustrationer. Med referencer og indeks.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info
37-48 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: