dTE Gorm den Gamle

Pædagogik - Undervisning etc.

49-60 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

En skole - Skolen. Flere skoler. Alle skolerne


Held, Finn

En bog om den forandrede og forandrende danske folkeskole.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Rus , Deposits og Penalisme. Indvielsesskikke blandt studenter og skoleelever


Henningsen, Henning

Udsendt som privattryk ved årsskiftet 1964/65.
  Pris: 89,00 DKK
Mere info

Læringens univers


Hermansen, Mads

En bog om læring, hvori en række læringsteorier gennemgås og diskuteres. Teorierne behandles i forhold til motivation, behov og personlighedsdannelse, ligesom graden af deres immanente selvrefleksion placerer dem i en af forfatteren opstillet undersøgelsesramme. Tilsammen søges dette univers indfanget i en model mhp. at skabe et overblik over de forskellige læringsteoriers fokus og dimensioner. Illustreret i s/h med tabeller, figurer osv. Med noter, litteraturliste og stikordsregister.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Sociologi i børnehøjde - Om daginstitutionens liv og vilkår


Hertel, Frederik og Tem Frank Andersen (red.)

En antologi om daginstitutioners liv og vilkår. Indhold: Kulturperspektivet (Børn, krop og tumult : refleksioner over kompetence og kropskultur i pædagogiske institutioner / af Thomas Moser og Bente Jensen) ; I mødet med Peter / af Frederik Hertel og Charlotte Hertel) ; Institutionsperspektivet (Charlotte Palludan: Når børnehavebørn og pædagoger mødes sættes sociale og kulturelle hierarkier i spil ; Frederik Hertel: Institutionskultur) ; Læringsperspektivet (Birthe Bøhm: Læreplaner som en del af dagtilbuddets virksomhedsplan) ; IT og medieperspektivet (Tem Frank Andersen: Jeg taster mig frem på læringens vej : pædagogik for, om og med computere blandt førskolebørn ; Thessa Jensen: Interaktive digitale spil om læringsmedie: Pokémon og Pixeline).
  Pris: 138,00 DKK
Mere info

Andetsprogsdidaktik


Holm, Lars & Helle Pia Laursen

En bog, som henvender sig til studerende, undervisere og andre interesserede, der beskæftiger sig med undervisning af børn, unge og voksne i dansk som andetsprog. Indhold: Dansk som andetsprog ; Tosprogethed ; Andetsprogstilegnelse ; Intersprog og intersprogsudvikling ; Læseplaner og fagformål ; Hvad vil det sige at lære dansk? ; Kommunikativ sprogundervisning ; Sproglig bevidsthed og sproglig opmærksomhed ; Indlæringsstrategier og autonomi i sprogundervisningen ; Delfærdigheder og discipliner : receptive færdigheder ; Delfærdigheder og discipliner : produktive færdigheder ; Kultur og kulturundervisning ; Evaluering af andetsprog. Med stikordsregister.
  Pris: 78,00 DKK
Mere info

Socialpædagogiske Tekster 3. Fra totalinstitution til selvforvaltning - åndsvage i udvikling


Holm, Per & Birger Perlt (red.)

En antologi, som gør status over de senere års kvalitative forandringer på en række centrale arbejdsfelter i relation til psykisk udviklingshæmning.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info

"Curling-forældre" & "service-børn". Debat om vort nye børnesyn


Hougaard, Bent

En lille bog, som sætter vores børnesyn til debat. Hovedsynspunktet er, at bestræbelserne på at gøre livet så godt som muligt for børnene, betales tilbage med mangel på respekt (og i sidste ende gør børnene uselvstændige).
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Pisken eller guleroden? - om kunsten at opdrage børn fra 2 til 7 år


Hougaard, Bent

En nyttig, letlæst lille bog om opdragelse i praksis. Illustreret med tegninger af Karen M. Rosenkilde.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

"Til lykke" - børneliv i SFO og skole


Hviid, Pernille

En midtvejsrapport for et ph.d.-studie og en undersøgelse af de 6-10-åriges udformning af liv i skole og fritidsinstitution. Illustreret i s/h med tegninger af Olivia (9 år) og Frederik (10 år). Med litteraturliste.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Brug Fantasien. En bog om frit manuelt Arbejde


Højberg-Pedersen, Ruth

En lille bog om alskens formningsarbejder, som fortæller om, hvordan sådanne arbejder kan gøres i hjemmet, børnehaven, skolen eller fritidsklubben. Den henvender sig både til voksne og større børn. Illustreret i s/h plus en enkelt farveplanche.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Erfaring og undervisning


Jacobsen, Bo - Karsten Schnack - Bjarne Wahlgren

En bog om erfaringsbaseret undervisning på ungdoms- og voksenuddanelser. Bogen henvender sig til læsere med en bred interesse i nye former for undervisningsmetoder.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Duborg-Skolen 1920-1995


Jakobsen, Lone Anker m.fl. (red.).

En jubilæumsbog, udgivet i anledning af skolens 75-årige beståen. Illustreret i s/h med fotos og tegninger samt vignetter af Rolf Voss. Med bilag indeholdende liste over ansatte ved skolen samt elevstatistik.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info
49-60 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: