dTE Gorm den Gamle

Historie

697-708 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Niels Jydes Breve 1943-1945


Jyde, Niels (pseud.)

"Niels Jydes Breve" begyndte at udkomme illegalt i okt. 1943. Det skete på initiativ af Arne Sørensen (1906-1978) fra Dansk Samling, som under pseudonymet Niel Jyde bragte kommentarer af ham selv i kronikform. Der nåede at udkomme otte numre af bladet, inden det i efteråret 1944 blev erstattet af det ligeledes illegale "Morgenbladet". Fra efteråret 1945 genopstod brevene som selvstændige indlæg i "Morgenbladets" legale afløser.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Die Briten in Schleswig-Holstein 1945-1949


Jürgensen, Kurt

Aus nächster Nähe beobachtet und mit Erinnerungen versehen vom Kieler Filmproduzenten und Kameramann Gerhard Garms. Mit 182 zeitgenössischen Photographien.
  Pris: 150,00 DKK
Mere info

Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie


Jørgensen, A. D.

Forord af Lorenz Rerup. Med særligt henblik på forholdene i Slesvig fortælles Danmarks og danskhedens historie fra sagntiden og til 1864. Med mange illustrationer, overvejende i farver. Udkom første gang i 1882 som en slags kulturel modstandskamp mod den prøjsiske påvirkning i Sønderjylland.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Prof. Phisters og Fru Sødrings Kritik af Fru Heibergs Erindringer


Jørgensen, A. D.

Et lille forsvarsskrift af Johanne Louise Heibergs "Et liv genoplevet i erindringen" af historikeren A. D. Jørgensen. Værket blev fra flere sider kritiseret for unøjagtigheder og usandheder og afstedkom en voldsom debat i samtiden. Dybest set drejer det sig om erindringsværkets værdi som historisk kilde.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Alfred Schmidt. En døgnets tegner der skabte historie. 1858-1958


Jørgensen, Carl Th.

Undertitel: "En hilsen om Horsens' muntre, flittige og fromme søn i anledning af hundredåret for hans fødsel". Illustreret i s/h. Alfred Schmidt (1858-1938), født i Horsens, var oprindelig maler, men blev navnlig kendt som vittigheds- og karikaturtegner, bl.a. til Punch, Blæksprutten og Klods-Hans.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Ældre fængselsarkiver fra København og Møn


Jørgensen, Frank

En arkivregistrant for ældre fængselsarkiver fra København og Møn. Indhold: Børnehuset - Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset samt straffeanstalten på Christianshavn ; Københavns Stokhus ; Møns Tugt- og Forbedringshus ; Christianshavns Arrest. I serien 'Foreløbige arkivregistraturer' udgivet af Landsarivet for Sjælland.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

En amtmand skriver breve. J. S. Møsting som amtmand i Haderslev efter hans breve til Johan Bülow 1789-1804


Jørgensen, Harald

På baggrund af Johan Sigismund v. Møstings (1759-1843) breve til Johan Bülow gives en fremstilling af Møstings liv, familieliv og virke som amtmand i Haderslev i perioden 1789-1804. Illustreret i s/h. Med noter og henvisninger samt personregister. I serien 'Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland', nr. 70.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Slægten Lindemann i Horsens 1844-1944


Jørgensen, Johan Bønnelycke

Illustreret med s/h fotos. Udsendt som den 18. julepublikation fra Horsens Bogtrykkeri.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Gamle Adresser


Jørgensen, Johannes

En ikke helt let rubicerbar bog, som rummer både erindringsglimt, rejsebeskrivelser samt refleksioner over kunst, kultur og litteratur. Johannes Jørgensen (1866-1956) var internationalt kendt dansk forfatter (æresborger i både Assisi og fødebyen Svendborg), som konverterede til katolicismen, og som navnlig er kendt for sine biografier om katolske helgener.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Georgine Ipsens erindringer


Jørgensen, Kathrine og Bente Holst

På én gang en erindringsbog om livet i det bedre københavnske borgerskab i slutningen af 1800-tallet og et vigtigt dokument i historien om den tidlige danske kunstindustri. Illustreret med fotos i s/h og farver. Med slægtstavle, Georgines familie i alfabetisk orden, litteraturliste samt navne- og stedregister. Georgine Ipsen (1877-1957) var datter af terracottafabrikant Bertel Ipsen og barnebarn af Rasmus Peter Ipsen, som grundlagde P. Ipsens Enke Kgl. Hof Terracottafabrik i 1843.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Den gamle dyrlæge. Dyrlæge Christian Christensen, Glamsberg (1879-1963)


Jørgensen, Poul A.

Illustreret i s/h. Et portræt af den navnkundige dyrlæge, Christian Christensen, i Glamsbjerg på Fyn. Indhold: Indledning ; Dyrlægen. Et digt ; Selvbiografi ; Digte ; Dyrlægehistorier ; Dyrlægefamilien ; Glimt af min far (af Gustav Møller Christensen).
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Danmarks kongemagt og dens fødsel


Jørgensen, Stig

En belysning af den danske kongemagts og det danske riges tilblivelse ud fra en kombination af retshistoriske, sproghistoriske, geografiske og arkæologiske iagttagelser. Med omfattende noter.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info
697-708 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: