dTE Gorm den Gamle

Historie

745-756 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Konjunkturer og afgifter. C. D. Reventlows betænkning af 11. februar 1788 om hoveriet


Kjærgaard, Thorkild

En kommenteret landboshistorisk kildesamling. Sparsomt illustreret i s/h. Med registre.
  Pris: 160,00 DKK
Mere info

Den ildfyldte kraft. Middelalderens mystik hos Hildegard af Bingen


Kjærulff, Kirsten

Et omfattende portræt af den visionære mystiker Hildegard af Bingen (1098-1179) og hendes univers. Illustreret med farveplancher.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Mit livs logbog. En søofficers og diplomats erindringer før og efter 9. april 1940


Kjølsen, Frits Hammer

Seksogfyrre års tjeneste danner grundlaget for denne erindringsbog. Frits Hammer Kjølsen (1893-1985) sluttede sin aktive tjeneste i marinen som kontreadmiral og chef for Grønlands Kommando. Ill. med s/h fotoplancher.
  Pris: 89,00 DKK
Mere info

Flygtningene og Sydslesvigs danske bevægelse 1945-1955


Klatt, Martin

Flygtningeproblemet var et 'varmt' emne i den første tid efter 2. Verdenskrig - også i Sydslesvig og Holsten, hvor de lokale nærmest kom i mindretal pga. de mange (øst)prøjsiske flygtninge, der som følge af krig og deportationer var blevet drevet på flugt dertil. Navnlig i Sydslesvig fik problemet en særlig dimension pga. den eksplosivt voksende danske bevægelse, hvis ønske om en grænseflytning svækkedes af de mange nytilkomne østtsykere. Forholdet mellem den danske bevægelse og flygtningene blev derfor fyldt med spændinger, som fik stor indflydelse på det danske mindretals nationale selvopfattelse, på dets politik og dets forhold til Danmark. Denne kildenære præsentation fremdrager de forskellige aspekter og problemfelter i forbindelse med flygtningeproblemet og sætter fokus på ømtålelige spørgsmål, som også trækker tråde til dagens debat. Illustreret i s/h. Med forkortelser, kilder og litteratur, noter og personregister. Mit deutscher Zusammenfassung.
  Pris: 175,00 DKK
Mere info

Det sublime sug. Kapitler af cigarettens kulturhistorie


Klein, Richard

Originaltitel: Cigarettes Are Sublime. På dansk ved Henrik Palle. Illustreret i s/h. En litterær, filosofisk, kulturhistorisk og stedvis provokerende vandring gennem cigarettens kulturhistorie. I hvert fald provokerende for en periode, hvor kulturen i følge forfatteren er præget af en puritansk arv, som i cykler præger samfundet, og hvilket kulturen påtvinger sine skyldprægede begrænsninger i form af eksempelvis love, der i realiteten er moralske domme forklædt som sundhedspolitik. I øvrigt på samme måde, som det tidligere var i forhold til seksualiteten (og bekæmpelsen af den). Med noter, litteraturliste og stikordsregister bagest.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Livets karrusel


Knef, Hildegard

Beretning om et levet liv, skrevet i tillempet romanform. Oversat efter "Der geschenkte Gaul" af Michael Tejn. Hildegard (Frieda) (Albertine) Knef (1925-2002) var sanger-, skuespiller- og forfatterinde, en af de store kulturpersonligheder i efterkrigstidens Tyskland.
  Pris: 95,00 DKK
Mere info

Maskerne falder i Nürnberg


Knudsen, Helge og Henrik V. Ringsted

Et uddrag af de dokumenter m.v., som blev fremlagt under Den Internationale Straffedomstols proces mod de hovedanklagede ved krigsforbryderprocessen i Nürnberg 1945-46.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Booker T. Washington. Folkeopdrager og Menneskeven


Knudsen, Johannes

Med Indledning om Negerslaveriet, Frigørelsen og Negeropdragelsen i de nordamerikanske Fristater ved Johannes Knudsen. Med 51 (s/h) billeder. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. Et portræt af den sorte amerikanske politiske leder, forfatter og borgerretsforkæmper Booker T(aliaferro) Washington (1856-1915), som i mange år i spidsen for det afrikansk-amerikanske samfund kæmpede for de sortes rettigheder i de amerikanske sydstater.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Kinas Kommunister og Chiang Kai-Shek


Koch, Hans

Et forsøg på en upartisk skildring af udviklingen i Kina efter republikkens indførelse og kampen mellem Chiang Kai-Sheks Kuomintang-styre og Maos rødgardister.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Verdenshistoriens største Drama


Koch, Kurt

En populær fremstilling af årsager og forløb af 1. verdenskrig. Nummereret eksemplar, nr. 28.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Danmarks Kulturhistorie I-II. Bd. I: - tiden indtil 1600. Bd. II: - tiden efter 1600


Koch-Olsen, Ib

Omslag, kassette og bind ved Per Bøgh. Ib Koch-Olsen (1914-1993) var dansk historiker.
  Pris: 299,00 DKK
Mere info

Kaperkaptajn Jens Lind - manden bag myten


Koll, Boris

Efter at englænderne havde taget den danske flåde blev flere hundrede private fartøjer bevæbnet og af staten autoriseret til at kapre fjendens skibe. Færgemanden Jens Lind (1776-1841) fra Helsingør var en af de første til at løse kaperbrev i 1807. Med noter, kilder og litteratur bagest.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info
745-756 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: