dTE Gorm den Gamle

Historie

781-792 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Lukkede Døre. Træk fra min Manddoms Aar


la Cour, Vilh.

Vilhelm la Cour (1883-1974) beretter i dette tredje bind af sine erindringer om kampe og arbejde, bl.a. Arup-sagen og efterfølgende retssag samt sin indsats for den sønderjyske sag. Bogen rummer karakteristikker af mange kendte personligheder og tegner desuden et billede af mellemkrigstidens Danmark.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Med Far i Felten. På grundlag af breve fra 1864


la Cour, Vilh.

Dr. phil. Vilh. la Cour har fra familiens arkiv udvalgt en lang række breve, udvekslet mellem hans forældre i tidsrummet fra efteråret 1863 til sommeren 1864. Dermed gives dels et tidsbillede af to unge nyforlovede og deres dannede, grundtvigske miljø, dels et stykke dansk krigshistorie, idet faderen blev indkaldt til krigen 1864.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Paa Vej mod Katastrofen I-III (tre bd.)


la Cour, Vilh.

Bind 1: Det Land Utopia. Bind 2: Skriften paa Væggen. Bind 3: Som Sæden saa Høsten. En omfattende og kritisk fremstilling af dansk forsvars- og udenrigspolitik mellem verdenskrigene og denne politiks betydning for kapitulationen den 9. april 1940 og efterfølgende statspolitiske ledelse under det meste af besættelsen.
  Pris: 295,00 DKK
Mere info

Spærret. Vor officielle Sydslesvig-Politik. Kritik og kommentarer


la Cour, Vilh.

På én gang en redegørelse for og en kritik af den danske sydslesvigpolitik i de første år efter 1945. Hovedvægten lægges på de statsretlige og folkeretlige aspekter, og forfatteren, historikeren Vilh. la Cour (1883-1974), har et konkret forslag til Sydslesvigs fremtidige skæbne.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Føreren. Hitlers politiske karriere


Lammers, Karl Christian

En fremstilling af Adolf Hitler (1889-1945), som dels skildrer hans liv og opvækst og hans 'weltanschauung', dels forsøger at redegøre for den fascination, som udgik fra personen Hitler. Illustreret i s/h. Med omtale af forskningskommenterede oversigter plus udvalgt bibliografi.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Hitlers modstandere. Det andet Tyskland 1933-1945


Lammers, Karl Christian

En fremstilling af den indre opposition i Det tredie Rige og dens fremtrædelsesformer. Med bibliografisk oversigt, noter og personindeks.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Erindringer fra halfjerdsindstyve år


Lange, Jakob E.

Jacob E(manuel) Lange (1864–1941), dansk botaniker, socialøkonom og mangeårig forstander for Fyns Stifts Husmandsskole, skildrer i denne bog sit liv og sin gerning.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Jorden er ikke større... H. N. Andersen, ØK og storpolitikken 1914-37


Lange, Ole

En bog om, hvordan en forretningsmand skaffer sig indpas de rigtige steder og får indflydelse på afgørende politiske beslutninger.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

[Ploetz) Das deutsche Kaiserreich. 1867/71 bis 1918. Bilanz einer Epoche


Langewiesche, Dieter (Hrsg.)

Mit 16 Bildtafeln, 10 Schaubildern, 14 Abbildungen und 17 Tabellen im Text. Einführung von Theodor Schieder.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Det hjemmetyske mindretal


Larsen, Kai Edv.

Særtryk af "Danmark under Besættelsen", bd. II. Illustreret med s/h fotos.
  Pris: 45,00 DKK
Mere info

Blandt Kampens Mænd.


Larsen, Kai Edvard

Undertitel: Strejflys over Fest- og Hverdage i Sønderjylland. Redaktør Kai Edvard Larsen (1901-?) var navnlig kendt for sin store optagethed af sønderjyske forhold.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Dansk og Tysk i Nordslesvig 1920-45


Larsen, Kai Edvard

En lille bog om de sønderjyske forhold i de første 25 år efter genforeningen, bl.a. om det tyske mindretal, grænserevisionskravet, den politiske kamp, udviklingen indenfor dansk og tysk skole samt kampen om jorden. Redaktør Kai Edvard Larsen (1901-?) var navnlig kendt for sin store optagethed af sønderjyske forhold.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info
781-792 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: