dTE Gorm den Gamle

Samfund - Politik

73-84 af 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Journalisten og Avisen. 21 journalister fortæller om deres arbejde


Hansen, Erik - Harald Landt Momberg (red.)

Udgivet i anledning af Journalistforbundets 50 års jubilæum den 11. dec. 1954.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Den iscenesatte virkelighed - fra nyheder til reality


Harboe, Jette meldgaard og Gitte Horsbøl

En lærebog for elever på gymnasialt niveau - og deres lærere - i grundlæggende analyse af tv-nyheder og tv-dokumentar. Bogen falder i tre dele, nemlig analyse af de filmiske virkemidler, nyheder og dokumentar. Illustreret i s/h og med farvefotos. Med DVD i plastlomme.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Imperiet


Hardt, Michael & Antonio Negri

Originaltitel: "Empire". Oversat af Karsten Wind Meyhoff. En stort tænkt samfundsteoretisk, filosofisk og historisk analyse af kapitalismen i det 21. århundrede og et forsøg på at indsætte den i en ny teoretisk optik. Med noter og register.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Den virkelighed barnet lever i


Heinild, Svend

En bog, som forsøger at anskue mennesket i sit miljø, specielt forældre og børn.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Sorg og krise


Hillgaard, Lis - Lis Keiser - Lise Ravn

Ingen forskånes for kriser og sorg. Med udgangspunkt i praktiske eksempler beskriver denne bog de sorg- og krisereaktioner, mennesker rammes af, samt de mekanismer, der i denne forbindelse mobiliseres af de ramte for at bearbejde situationen. Bogen kan læses af alle, men henvender sig navnlig til behandlere ved hospitaler, sociale institutioner samt relevante uddannelsessteder, foruden fagpersoner - reddere, hjemmehjælpere m.fl. - der i deres arbejde kommer ud for mennesker ramt af alvorlige, akutte begivenheder. I serien 'Socialpædagogisk Bibliotek'.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Kvinderne i Jemen


Hirdman, Vivi

Oversat efter "Qat-träden blommar och Zafaran är död" af Michael Tejn. En svensk hjælpearbejders (jordemoder) modige og engagerede beretning fra "Det lykkelige Arabien" der ikke er helt så lykkeligt endda, men tværtimod et af de fattigste lande i verden med katastrofalt dårlige forhold for piger og kvinder. Illustreret med s/h fotos.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Ret og rimeligt


Hornbech, Birthe Rønn

Folketingsmedlem og tidligere minister Birthe Rønn Hornbech (f. 1943), Venstre, deler i denne debatbog drøje hug ud til højre og venstre, uden smålig skelen til partifarve. Indhold: Det forrykte samfund ; Kulturkamp uden kultur ; Mere offentlighed, mere demokratisk kontrol ; Rester af enevælden ; Retssamfundet under pres ; Multietniske Danmark ; Religion og politik ; De overflødige ; Mit liv med salmebog og højskolesangbog.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

I døgnets tid. Artikler og kommentarer gennem et halvt århundrede


Huhle, Robert

Forord af Hans Jørgen Jensen. Et skønsomt udvalg af kommenterende artikler af den gamle sønderjyske socialdemokratiske meningsmager, EF/EU-modstander, smed, journalist og chefredaktør ved Den Socialdemokratiske Presse, Robert Huhle (1907-2009). Illustreret i s/h med fotos og tegninger af Eiler Krag
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Kursen er sat


Hvidtfeldt, Jette (red.)

Fem danske socialdemokrater i EU-Parlamentet har sat en præcis kurs for dansk EU-politik. I denne interviewbog fortæller Poul Nyrup Rasmussen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen, Ole Christensen og Christel Schaldemose om, hvordan de arbejder og forfølger deres politiske visioner gennem samtaler, forhandlinger og politisk pres.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Sociale Studier. Kriminalitet, prostitution og fattigdom i Århus ca. 1870-1906


Jensen, Jens Haugaard - Erik Hansen - Lilla Voss

Udgivet af Erhvervsarkivet. Illustreret i s/h.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Pressen paa Rigsdagen. Et Jubilæumsskrift


Jensen, N. P. (Red.)

Rigsdagens Presseloge. Udgivet i anledning af presselogens 25 års jubilæum. Illustreret med s/h fotoplancher.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Ti år med 'Jyderne' - Jyder mod Overflødige Motorvejes historie, idégrundlag og resultater


Jensen, Svend Vestergaard & Frans Mattesen (Red.)

Dette er fortællingen om en forholdsvis lille, men ukuelig flok miljø- og kulturaktivister, for hvem det er lykkedes at sætte trafikpolitikken på dagsordenen på en anderledes måde.
  Pris: 69,00 DKK
Mere info
73-84 af 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: