dTE Gorm den Gamle

Humaniora i øvrigt

85-96 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Den Suveræne Dansker - et idépolitisk essay om det optimale demokrati


Fonsmark, Henning

En filosofisk analyse af begreber som Frihed, Lighed, Solidaritet og Moral når de sammenkædes med begrebet Demokrati. Henning Fonsmark (1926-2006) var mag. art., redaktør, forfatter af både romaner og faglitteratur samt ivrig samfundsdebattør.
  Pris: 89,00 DKK
Mere info

Den Suveræne Dansker - et idépolitisk essay om det optimale demokrati


Fonsmark, Henning

En filosofisk analyse af begreber som Frihed, Lighed, Solidaritet og Moral når de sammenkædes med begrebet Demokrati. Henning Fonsmark (1926-2006) var mag. art., redaktør, forfatter af både romaner og faglitteratur samt ivrig samfundsdebattør.
  Pris: 90,00 DKK
Mere info

Indfaldsvinkler. 16 Fortolkninger af nordisk Digtning tilegnet Oluf Friis


Forskellige forfattere

En antologi, som metodisk set går mange veje, og hvis interessefelt samler sig om den danske litteratur. Fælles for bidragyderne er, at de alle i et eller andet omfang har studeret under prof. i nordisk litteratur, Oluf Friis (1894-1979), ved Københavns Universitet. Bogen er udgivet i anledning af hans 70-års dag.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info

Folkevisen. Studier i middelalderens poetiske litteratur


Frandsen, Ernst

Denne afhandling udkom første gang i 1935, og er et vægtigt bidrag i udforskningen og genrebestemmelsen af middelalderens folkeviser. Ernst Frandsen (1894-1952) var dansk professor, dr.phil., litteraturhistoriker og i et par år rektor ved Århus Universitet.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info

Årgangen der måtte snuble i starten


Frandsen, Ernst

Denne bog udkom første gang i 1943, og er blevet stående som et væsentligt bidrag til forståelsen af mellemkrigstiden og navnlig 1920'erne. Emnet er en hel epokes åndsliv og kilderne er litteraturen, mest udførligt Jacob Paludan og Tom Kristensen. En stofmættet fremstilling og en inciterende læsning. Ernst Frandsen (1894-1952) var dansk professor, dr.phil. og litteraturhistoriker.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info

Tre jyske tenorer. Om Johannes V. Jensens, Jeppe Aakjærs og Thøger Larsens lyrik


Frandsen, Johs. Nørregaard - Anders Thyrring Andersen (red.)

En antologi med analyser af tre lyriske hovedværker fra begyndelsen af det 20. årh., nemlig Johannes V. Jensen (1873-1950): "Digte", Jeppe Aakjær (1866-1930): "Rugens sange og andre digte" og Thøger Larsen (1875-1928): "Jord", "Dagene" og "Det fjerne" samt artikler om perioden med udblik til strømninger i samtiden. Indhold: Anne-Marie Mai: Litteraturhistoriske skæbner - om Jensen, Aakjær og Larsen i litteraturhistorieskrivningen. - Lars Handesten: Prototyper. Johannes V. Jensens Digte (1906). - Jørgen Dines Johansen: Det modernes skryden. Om Johannes V. Jensens Digte (1906). - Anders Thyrring Andersen: Da Gud og du var i mit Nu. Interferens og transcendens i Johannes V. Jensens digte. - Aage Jørgensen: Jensen og Aakjær. - Jens Smærup Sørensen: Da alt gik naturligt til. En historie om Jeppe Aakjær og Rugens Sange. Om erindring og tidernes gangarter. Om digtning og landbrug og andre kunstigheder. - Johs. Nørregaard Frandsen: Minder gør ikke sagen klar. Vitalisme og religiøsitet i Jeppe Aakjærs Rugens Sange og andre Digte. - Lotte Thyrring Andersen: Jeg, nu og evighed. Jeppe Aakjærs og Thøger Larsens digtning. - Bo Hakon Jørgensen: Og nøgne Piger ved hver en Strand - om Thøger Larsens tre digtsamlinger Jord (1904), Dagene (1905) og Det Fjerne (1907). - Knud Sørensen: Thøger Larsen i vinkelspejlet. - Knud Erik Pedersen: Samkvem med Johs. V. Jensen, Jeppe Aakjær og Thøger Larsen. - Klaus Høeck: Til Jeppe Aakjær og Thøger Larsen. - Peter E. Nissen: 'Skønne sange på den danske røst' - Jeppe Aakjær, Johannes V. Jensen, Thøger Larsen og Højskolesangbogen. - Erland Porsmose: Danmarks Stemme. De jyske forfattere og fynbomalerne. Med minibiografier om forfatterne bagest. I serien 'Nye historier om dansk litteratur', nr. 6.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Punktnedslag i Dansk litteratur 1880-1970


Franzén, Lars-Olof

En svensk kritiker ser på centrale danske forfatterskaber, herunder Pontoppidan, Bang, Rifbjerg m.fl.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info

Jacob Paludan


Frederiksen, Emil

En gennemgang af Jacob Paludans (1896-1975) forfatterskab værk for værk med henblik på deres kunstnerisk-æstetiske værdi og historiske betydning. Emil Frederiksen (1902-1992) var mag. art. i litteraturhistorie.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Hjortens Flugt. Bidrag til studiet af Chr. Winthers digtning


Friis, Oluf

En omfattende afhandling om Christian Winthers (1796-1876), dansk digter og lyriker, værk og liv. Med litteraturhenvisninger og noter samt register. Oluf Friis (1894-1979 var dansk litteraturhistoriker.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Ekfraser. Gunnar Ekelöfs billedbeskrivende digte


Fryd, Annette

En gennemgang og analyse af en række af den svenske digter Gunnar Ekelöfs (1907-1968) centrale billedbeskrivende digte - ekfraser - samt en almen introduktion til det billedbeskrivende digts tradition og problematik. Indhold: Ikonens æstetik ; Metapoetiske digte om billedkunst ; Om ekfrasen ; Ekfrasens ikonoklasme og apostrofer ; Ekfrasens tid ; Digtets musik. Med bibliografi og appendiks. Illustreret i s/h i teksten samt med fire farveplancher. Nr. 7 i serien 'Teori & Æstetik'.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

De forhistoriske Tider i Danmark


Gabrielsen, Sven

En populær fremstilling af Danmarks oldtid.
  Pris: 85,00 DKK
Mere info

Vinduet. Et Biedermeyermotiv


Gad, Tue og Bodil

En antologi, som handler om mennesker og digtning i biedermeyerepoken, dvs. tiden fra 1815-1848. Vinduet som motiv forbinder i bogen kendte og ukendte værker, dansk digtning med europæisk. Altsammen støttet og belyst af mange billeder og et væld af citater.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info
85-96 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: