dTE Gorm den Gamle

Samfund - Politik

85-96 af 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Drømmen om Velfærdssamfundet. Har 60'ernes ideal om et velfærdssamfund spillet falit?


Jepsen, Gunnar Thorlund - Gunnar Viby Mogensen - Erik Jørgen Hansen

Denne bog indeholder tre af de foredrag, som præsenteredes på Socialpolitisk Forenings sommermøde i 1973, og som bidrog til at belyse årsag og virkning af spørgsmålet i undertitlen.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Afvigerbehandling


Jepsen, Jørgen

En antologi, som forsøger at bidrage til den etisk og politisk prægede debat om samfundets traditionelle former for afvigerbehandling.
  Pris: 45,00 DKK
Mere info

Bladet fra munden. Dansk politik og journalistik i skarp sovs


Juhl, Bent

Journalisten og forfatteren Bent Juhl (1921-2009) skildrer i denne bog sin karriere som politisk reporter med 14 år ved den socialdemokratiske presse og 30 år på Ekstrabladet, bl.a. ved fornyet omtale og analyse af et udvalg af sine tidligere artikler om politiske sager, skandaler og personer fra perioden 1940-1990. Illustreret i s/h med tegninger og fotos. Med personregister.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

I statens tjeneste. Sundhedspolitisk efterskrift


Juul-Jensen, Palle

Et kraftigt opgør med dansk sundhedspolitik fra den tidligere leder af Sundhedsstyrelsen. I de otte år, forfatteren var medicinaldirektør, måtte han agere under fem sundhedsministre, og i de otte år udviklede modsætningen mellem de sundhedsfaglige vurderinger og de sundhedspolitiske idéer og forestillinger sig til dybe konflikter.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Omstilling på psykiatriområdet. Afrapportering af temaplanrunde 1989-90 om psykiatri med særlig vægt på distriktspsykiatri


Juul-Jensen, Palle (Forord)

Rapporten fra Sundhedsstyrelsens følgegruppe i psykiatri, som indeholder en samlet redegørelse om den i 1989-90 iværksatte temaplanrunde. Afrapporteringen er opdelt i hhv. en hovedrapport om planlægning af psykiatrien, en faglig status samt en redegørelse for omstillingen på psykiatriområdet.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Risikobørn. Hvem er de? - hvad gør vi?


Jørgensen, Per Schultz - Bo Ertmann - Niels Egelund - Dorrit Hermann

De fleste børn og unge vokser op under gode forhold med en høj grad af livskvalitet på de fleste områder. Der er imidlertid en mindre del af børne- og ungegruppen, som adskiller sig fra det store flertal ved at have minus-faktorer, hvor de andre har plus-faktorer. Denne rapport redegør for indsatsområder og handlemuligheder for denne gruppe. Rapporten er et led i opfølgningen af konklusionerne i statusrapporten "Barn og ung i Danmark. Opvækst i 1990'erne". Illustreret i s/h med tabeller, figurer, fotos m.v. Med litteraturliste og bilag.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Henrik Cavling som krigskorrespondent. Artikler og breve fra den græsk-tyrkiske krig 1897


Kaarsted, Tage (red.)

Politikens daværende stjernereporter, Henrik Cavling (1858-1933), fremtræder som en velorienteret og indsigtsfuld reportagens mester i sine skildringer fra den græsk-tyrkiske krig, ligesom bogen giver et indtryk af de forhold, datidens korrespondenter måtte arbejde under. Illustreret i s/h.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 1982


Kelm-Hansen, Chr. (Forord)

Beretning fra Styrelsen for internationalt Udviklingssamarbejde.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Næste generation. Perspektiver for børn, unge , familie


Koch-Nielsen, Inger m.fl.

Andet selvstændige bind i serien 'Egmont Fondens Fremtidsstudie'. Studiet, som er ganske enestående i sin art, forsøger fra et udgangspunkt midt i 1980'erne at pejle sig ind på udviklingstendenser i det danske samfund frem mod tiden omkring årtusindskiftet.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Hvad med Danmark?


Kommiteen mod Flygtningeloven

Undertitel: Om indvandrerpolitik, flygtningelovgivning, Dansk Flygtningehjælp.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Velfærd på kredit. Velfærdssamfundet -en truet livsform


Krogsgaard, Ole T.

En kritisk behandling af velfærdssamfundet udvikling. Illustreret i s/h med tegninger af Birgitte Lerch. Indhold (i hovedkapitler): Kampen om magt og midler ; Velfærdssamfundets udvikling ; Velfærdssamfundets uundgåelige overforbrug ; Velfærdssamfundet og markedskræfterne ; Ejerskab og lederskab under forandring ; Beslutningsprocesser.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Flensborg Avis. 1869 - 1. oktober - 1969. Sydslesvigske år og dage


Kürstein, Poul (red.)

Et omfattende festskrift udgivet i anledning af Flensborg Avis' 100 årige beståen. Illustreret i s/h. Med tidstavle, navneregister, abonnementsstatistik mv.
  Pris: 85,00 DKK
Mere info
85-96 af 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: