dTE Gorm den Gamle

Pædagogik - Undervisning etc.

85-96 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Overgange - en lærers dagbog / Kaldet - en lærers dagbog (dobbeltbog)


Lind, Alexandra Pilegaard / Jesper Nørgaard

En beretning inde fra virkelighedens folkeskole. To nyudklækkede læreres dagbog fra det første år i deres første job som skolelærere med erindringer fra egen skoletid.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Lyst og labyrint - en inspirationsbog


Ljungberg, Henrik & Bo Tao Michaëlis

Med udgangspunkt i teorien om det åbne værk, formuleret af bl.a. Jorge Luis Borges og Umberto Eco, lægges i bogen op til utraditionelle arbejdsformer, inspireret af rollespil som Dungeons and Dragons. Illustreret i s/h og farver.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Børn skriver til børn - om skilsmisse


Madsen, Birgit (red.)

20 børn og unge i alderen 9-15 år skriver om skilsmisse. Bogen er først og fremmest tænkt til brug for børn i samme alder, men den vil også være relevant for forældre, lærere og andre voksne, som beskæftiger sig med børn. Teksterne vil være meget anvendelige som oplæg i skolesammenhænge. Illustreret med tegninger i s/h og farver.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Læsning. Læseproces - målsætning - metoder - øvelser


Malmquist, Eve

En bog, som dels forholder sig til læsningens psykologi og metodik, dels er en gennemgang af læsningens betydning for det enkelte menneske. Med udgangspunkt i skolens læseundervisning giver der anvisninger på måder at gribe ind i denne proces og udvikle den. Oversat fra svensk af Torben Weinreich, som også har tilføjet et afsnit om bøgers læsbarhed.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Uddannelse og produktion


Mathiesen, Anders

Undertitel: Bidrag til belysning af det historiske forhold mellem den videnskabelig-tekniske udvikling og arbejdskraftens kvalificering i Danmark.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Plejefamilien - den helbredende?


Mikkelsen, Karen

En bog, som ærligt, følsomt og givende for alle redegør for plejefamiliernes vilkår.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Lærere og undervisning


Morrison, A. og D. McIntyre

En bog om lærerens rolle i undervisningen, idet præmissen er, at lærerens professionelle adfærd og forhold til de enkelte elever og klasser er altafgørende for undervisningens kvalitet, uanset hvilket system, der undervises efter. Denne bog vil derfor forsøge at indsamle og systematisere læreradfærd i skoler og klasseværelser. Oversat fra engelsk efter "Teachers and Teaching" af Agnes Baungaard.
  Pris: 45,00 DKK
Mere info

Funderinger over faget dansk (Synsvinkler)


Mortensen, F. Hauberg

Synsvinkler, særnummer 1993. Skal faget dansk fremover stadig være det centrale i uddannelsessystemets formidling af viden, færdigheder og dannelse? Denne bog søger at forbinde faget, som her først og fremmest betragtes som et litteratur-, medie og kulturanalytisk fag, med tidens kultur- og uddannelsespolitiske diskussioner.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Undervisning & dannelse


Nabe-Nielsen, Bent

En pædagogisk grundbog i læreruddannelsen om undervisning betragtet som dannelse af barnets personlighed. Forfatteren er cand. pæd. med bred undervisningserfaring.
  Pris: 69,00 DKK
Mere info

Jeg ved ikke hvor min vrede er


Nagel, Allan (red.)

Et dokument fra en socialpædagogisk verden. En bog, som beskriver et lille hjørne af det socialpædagogiske arbejde med marginaliserede og udsatte unge samt en (egen)beskrivelse af en del af de unges virkelighed, liv og hverdag. Illustreret med fotos i s/h og farver.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Fra Kierkegaard til Calvin Klein. Gymnasietilværelser i 90erne - en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile


Nielsen, Anne Grete

Denne publikation indgår i Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie som nr. 16 - 2000 under temaet "den pædagogiske proces". I bogen er et repræsentativt udvalg af studentereksamensstile samlet, som omhandler temaet: egen gymnasietid.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info

Tidlig indlæring, trin for trin hos synshandikappede og flerhandikappede børn


Nielsen, Lilli

En bog, som beskriver, hvordan specielt tilrettelagte omgivelser kan lette det handikappede barns adgang til gennem aktiv indlæring at tilegne sig både motoriske og andre færdigheder. Bogen henvender til forældre, småbørnspædagoger, lærere, psykologer og andre, der har med synshandikappede og flerhandikappede børn at gøre. Illustreret i s/h.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info
85-96 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: