dTE Gorm den Gamle

Historie

949-960 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Den hvide gud og mennesker i Latinamerika


Nielsen, Henning (red.)

En bredtfavnende antologi om Latinamerikas befolkninger, som rummer historiske, sociologiske, etnologiske og etnografiske tilgangsvinkler, for blot at nævne nogle.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info

Lynderupgård


Nielsen, Henrik Gjøde

En let fremstilling af hovedpunkter i herregården Lynderupgårds historie og dens markante personligheder gennem tiden. Gården, som ligger i Rinds herred ved Hjarbæk Fjord i det gamle Viborg Amt, er ikke synderlig omtalt i litteraturen, hvorfor bogen i vidt omfang bygger på kildestudier. Illustreret med s/h fotos. Med fortegnelse over ejere.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Holger Drachmann. Hovedtræk af en tragisk Digterskæbne


Nielsen, Lauritz

Hvem var han, denne fuldmodne digter og poseur med slængkappe og kunstnerhat? Hvilket menneske gemte sig bag den Don Quixote-agtige figur? Det prøver denne potrætbog at give et bud på samtidig med, at den gennemfører en parallelisering af liv og værk, og dermed også bliver til et stykke litteraturhistorie.
  Pris: 69,00 DKK
Mere info

Ad industriens Vej. Studier i den slesvig-holstenske industri 1864-1914 med særlig henblik på Nordslesvig


Nielsen, Leif Hansen

En fremstilling af industrialiseringen i det 19. årh., som inden for det danske monarki havde sine tyngdepunkter i hertugdømmerne, navnlig inden 1864. Efter Slesvigs og Holstens indlemmelse i Preussen, skete industriudviklingen navnlig i de større byer, mens de nordlige købstæder først kom med op mod århundredeskiftet. Denne bog, som er en lettere omarbejdning af en ph.d.-afhandling, skildrer antallet af virkomheder af industristørrelse i de enkelte brancher, hvor mange medarbejdere, de hver i sær beskæftigede, og hvor de geografisk var placerede. Industrien behandles både branchevis og som samlet faktor. For Nordslesvigs vedkommende følges udviklingen på virksomhedsniveau, hvilket gør bogen særlig spændende for industri- og lokalhistorisk interesserede læsere. Indhold i hovedafsnit: Forskning, begreber, kilder ; Den slesvig-holstenske industri ; Den industrielle udvikling i Nordslesvig ; Sammenfatning, kilder og litteratur ; Tabelafsnit. Med emneregister. Illustreret i s/h. I serien 'Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland', nr. 97.
  Pris: 298,00 DKK
Mere info

Fængselsdage og fangenætter


Nielsen, Martin

Redaktøren og folketingsmedlemmet for Danmarks Kommunistiske Parti, Martin Nielsen (1900-1962), beretter i denne erindringsbog om tiden som interneret i Vestre Fængsel og Horserød efter kommunisternes internering den 22. juni 1941 og til samarbejdspolitikkens sammenbrud den 29. aug. 1943. Derefter sendtes han til koncentrationslejren Stutthof i Pommern. Illustreret i s/h med tegninger af kunstnerne og horserødfangerne Knudaage Larsen og Emanuel Hansen samt samt fotos.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Undervejs mod livet


Nielsen, Martin

Redaktøren og folketingsmedlemmet for Danmarks Kommunistiske Parti, Martin Nielsen (1900-1962), beretter i denne erindringsbog om en lille flok Stutthof-fangers rejse gennem og bag frontlinjerne, efter at de på deres dødsmarch i Østpommern blev befriet af Den røde Hær den 10. marts 1945. Via Moskva - og næsten uoverkommelige anstrengelser - kom Martin Nielsen tilbage til Danmark i juni 1945. Illustreret i s/h med tegninger af kunstnerne og horserødfangerne Knudaage Larsen og Emanuel Hansen samt samt fotos.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Breve fra Morten Nielsen


Nielsen, Morten

Tilrettelagt på grundlag af de knap 400 breve, som findes på Det kgl. Bibliotek, suppleret med enkelte senere tilkomne. Udvalget er foretaget af Morten Nielsens (1922-1944) venner, Mogens Krustrup, Bjarne Nørretranders, Halfdan Rasmussen og Morten Ruge i samarbejde med digterens moder, Gerda Lebrecht-Nielsen.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Indholdsfortegnelse til Sønderjyske årbøger 1941-1980


Nielsen, Niels H. Kragh

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland.
  Pris: 30,00 DKK
Mere info

Aarhus i Fyrrerne


Nielsen, Rasmus

Ny udgave med oplysende noter af Emanuel Sejr. En bog om Århus i 1840'erne, baseret på Rasmus Nielsens samtidige erindringer. Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Livet gad jeg ønske jer. Erindringer om, taler af og breve fra Kaj Munk


Nielsen, Svend Aage

Illustreret med fotos i s/h. Kaj (Harald Leininger) Munk (1898-1944) var dansk præst, dramatiker og ivrig samfundsdebattør.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Ud af stedet. Træk af folkelige og religiøse bevægelsers historie på Midtfyn


Nielsen, Viggo Nørgaard (red.)

Udgivet af elever og lærer på Ryslinge Højskole ved Viggo Nørgaard Nielsen. Rigt illustreret i s/h. Med noter, kilder og bilag.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Erindringer fra et halvt Aarhundrede


Nikolaos, Prins af Grækenland

Med udførlig, udfoldelig stamtavle over Christian IX og hans slægt bagest.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info
949-960 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: