dTE Gorm den Gamle

Pædagogik - Undervisning etc.

97-108 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

En kølvandsstribe


Nielsen, Magnus

En skildring af et langt liv som elev og lærer ved de fri skoler, tillige med et indblik i baggrunden for forfatterens livs- og skolesyn.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Verdens bedste uddannelsessystem


Nielsen, Maj Cecilie og Niels Chr. Nielsen

En debatbog om det danske uddannelsessystem, som langt fra lever op til myten om at være "verdens bedste". Til gengæld er det det dyreste.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info

Klart skib


Nielsen, Mogens Frohn

En beretning om (lejr)ture med den tremastede Fulton af Marstal, bygget på skibsbygmester C. L. Johansens værft i Marstal i 1915. Rigt illustreret med farvefotos af Christian Jensen. Med ordliste over maritime udtryk bagest.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Børn og Billeder


Nielsen, Nina Kai

En bog om at holde sindet åbent, ikke mindst over for børn i alle aldre, hvor der gemmer sig muligheder, som de kun kan udnytte gennem egen udvikling - ikke mindst med inddragelse af kunsten i skolen.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info

Fra Folkeskolens Omraade. Foredrag og Taler


Nissen, Jørgen

Provst og sognepræst Jørgen Nissen udgav denne bog som led i sit tilsynsarbejde med skolerne i sit område i begyndelsen af forrige århundrede.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Du bestemmer ikke over mig! Fuck dig, hver er du ulækker!


Nordahl, Bertill

Om fraværet af voksenhed i børn og unges liv. Indhold: Symptomerne (Forskellige symptomer som udtryk for fraværet af voksenhed i børn og unges liv) ; Problemerne og konsekvenserne (Ændringen af familiemønstret! ; Interview med børnehavelederen Ole Goldschmidt ; Institutionaliseringen og feminiseringen af børn og unges liv! ; Interview med folkeskolelæreren Jytte Hartzberg ; Demokratiseringen og afpersonificeringen af voksenheden ; Interview med børnepsykiateren Gideon Zlotnik ; Den amerikaniserede og ungdomsfikserede kultur! ; Interview med psykologen Hans Ole Nielsen) ; Hvad kan der gøres? ; Afslutning ; Litteratur.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Pigerne & drengene - ni samtaler om kønnets betydning


Nordahl, Bertill

En interviewbog om kønnets betydning for børns opvækst i og uden for institutionerne. Indhold: Gideon Zlotnik: To køn, to biologier, to forskellige psykologier. - Grethe Kragh-Müller: Pigerne er de "normale", drengene er de "unormale". - Inge Petersen: Kvinders angst for afstand. - Kristian Valbak: Et voksende antal piger får spiseforstyrrelser. -Anne-Mette Kruse: Pædagogens køn er ikke afgørende. John Halse: Børn savner privatpraktiserende forældre. - Anne Knudsen: Ligestilling må ikke ske på bekostning af kønsforskel. - Lars-Henrik Schmidt: Afmagten er den grundlæggende kategori i tilværelsen. - Katrin Hjort: Når farmand har været på banen. Med bogliste.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Litteraturhistorie i praksis - idéer til litteraturhistorisk læsebog


Nyord, Peter

Denne bog tager udgangspunkt i danskfagets metoder og pædagogik og giver konkrete forslag til, hvordan undervisningen i fagets historiske dimension kan fornys. Udgivet i tilknytning til "Litteraturhistorisk læsebog".
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Historien i dansk, en debatbog


Olivarius, Peter - Steen Svava Olsen - Jens Walter (red.)

En debatbog om den historisk orienterede undervisning i gymnasiet m.v.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Børnehaven - Hvad sker der?


Olsson, Inge

En skildring af det pædagogiske arbejde i en børnehave, skrevet i et lettilgængeligt sprog og rigt illustreret.
  Pris: 45,00 DKK
Mere info

Et differentieret fællesskab. Om relationer i børnehaver, hvor der er børn med handicap


Ottosen, Mai Heide - Tea Torbenfeldt Bengtsson

En undersøgelse af, hvordan hverdagslivet i børnehaver tager sig ud for børn, der fungerer anderledes end flertallet af deres jævnaldrende. Formålet er at undersøge, hvorvidt småbørn med funktionsnedsættelser har mulighed for at blive en del af børnehavens sociale liv og børnefællesskab. Undersøgelsen er foretaget som et observationsstudie i otte danske daginstitutioner med børnehavebørn med forskellige typer funktionsnedsættelser. Bogen indgår som nr. 02:24 i Socialforskningsinstituttets udgivelser.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Det høiere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverig


Paludan, J.

Undertitel: En sammenlignende historisk Fremstilling, udarbeidet efter Opfordring af Bestyrelsen for det Letterstedtske Fond.
  Pris: 298,00 DKK
Mere info
97-108 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: