dTE Gorm den Gamle

Historie

1141-1152 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Sønderjylland kalder I. Mænd og deres Gærning. Sønderjyske Sindelags-Vidnesbyrd gennem Tusind År


Schütte, Gudmund

Et personalhistorisk og mentalitetshistorisk værk, som forsøger at påvise dansk sindelag ikke alene i Nordslesvig, men også i Sydslesvig siden Arilds tid, dvs. siden den tid, i hvilken der findes en sammenhængende historisk overlevering. Ligeledes godtgøres det, at man intet ved om en tysk eller ikke-nordisk befolkning nord for Ejderen i oldtiden.
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Ib Schønberg. En mindebog skrevet af de der kendte ham


Schønberg, Bent og Kai Berg Madsen (red.)

Med forord af daværende statsminister H. C. Hansen. Et portræt af en af dansk films og scenekunsts store personligheder, hele Danmarks Ibbermand, Ib Schønberg (1902-1955). Illustreret i s/h med tegninger i teksten samt fotoplancher.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Connemara After the Famine. Journal of af Survey of the Martin Estate, 1853


Scott, Thomas Colville

Edited and Introduced by Tim Robinson. In the aftermath of the great famine of 1845-52, the Martin Estate in the West of Ireland was put up for sale. Its mortgagees, the London Law Life Insurance Society, evicted many of the tenants, and in February 1853 sent Thomas Colville Scott to conduct a survey of their property. This is his journal, recently dicovered in an auction-house in England. Illustrated with drawings by the author and contemprary guidebooks as well as maps.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info

Tiden er inde. Det sorte panterpartis historie


Seale, Bobby

Bobby Seale (f. 1936) er sort amerikansk borgerrettighedsaktivist og medgrundlægger (sammen med Huey P. Newton) af The Black Panther Party, som stiftedes 1966. I denne bog, som er skrevet i fængslet i San Francisco, mens Seale sad anklaget for mord, beretter han om partiets start og historie. Oversat efter "Seize the Time" af Arne Herløv Petersen.
  Pris: 59,00 DKK
Mere info

Christen Thomesen Sehested. En Beretning


Sehested, Thyra

Et sjældendt portræt af Chr. IV's kansler Christen Thomesen (Sehested), 1590-1657, som formentlig var en af hovedmændene bag Frederik IIIs håndfæstning - adelens sidste politiske triumf før enevældens indførelse. Med noter bagest.
  Pris: 275,00 DKK
Mere info

Barndommen - de lange år


Seidelin, Anna Sophie

Teologen, oversætteren, fortælleren og foredragsholderen Anna Sophie Seidelin (1913-1998) beretter i dette første erindringsbind om sin barndom og opvækst indtil studieårene i et kulturelt og politisk engageret præstehjem, først på Amager og siden i Nykøbing Falster. Illustreret med s/h fotos.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Danfoss. Fra hønsehus til hele verden


Shannon, Lene

En omfattende fremstilling af industrivirksomheden Danfoss på Als, dens ansatte og dens udvikling, fra grundlæggeren Mads Clausen (1905-1966) i 1930'erne producerede de første ventiler til 2012, hvor virksomheden har over 20.000 ansatte. Virksomhedens udvikling ses i lyset af samfundsudviklingen generelt, ligesom den sættes i et lokalhistorisk perspektiv. Rigt illustreret i s/h og farver. Med kilder og illustrationsliste.
  Pris: 248,00 DKK
Mere info

Grossdeutschland. Guderian's Eastern Front Elite


Sharpe, Michael & Brian L. Davis

Formed in 1939 as a motorised infantry regiment, Großdeutschland ended WW II as a panzer corps. It was one of the most important units in the German order of battle and was involved in some of the fiercest fighting of the war, including Kharkow and Kursk. Illustrated. No.2 in the 'Spearhead'-series. The series looks at units capable of operating completely independently in the forefront of battle. It examines the unit's: Origins and history; Organisation, order of battle and how this changed; Battle history, theatre by theatre; Insignia and Markings; Top people - biographies of comanders and personalities. Each book includes: Critical bibliography; Relevant museums or exhibits; Website links; Re-enactment groups; memorials.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Aufstieg und Fall des Dritten Reiches


Shirer, William Lawrence

Eine auf Originaldokumente basierend gründliche und umfangreiche Darstellung der Epoche des Dritten Reiches. Titel der Originalausgabe: "The Rise and Fall of the Third Reich". Aus dem Amerikanischen von Wilhelm und Modeste Pferdekamp.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Østersøen. Geografi - Historie - Økonomi - Havret - Forsvar - Sikkerhed


Sikkerhedspolitisk Studiegruppe

En bredtfavnende, tværfaglig bog, som er resultatet af et nordisk seminar om Østersøen på baggrund af den havretlige udvikling og set ud fra et sikkerhedspolitisk synspunkt. Med stikordsregister.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Abbé Pierre og Klunserne i Paris


Simon, Boris

Originaltitel: Les chiffoniers d'Emmaüs. Oversat af Grete Lauritzen. Abbé Pierre, egentlig Henri Antoine Grouès (1912-2007), var fransk præst og grundlægger af Emmaus-broderskabet, der arbejder for at hjælpe fattige, hjemløse og flygtninge ud fra grundtanken: først at hjælpe dem, der lider mest. Illustreret med s/h fotoplancher. Pondus-Bøgerne, nr. P 2.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Fremtiden tilhører friheden


Sjevardnadse, Eduard

Eduard Sjevardnadse (1928-2014), sovjetisk udenrigsminister under Gorbatjov, giver i denne bog en insider-beretning og et vægtigt bidrag til forståelsen af de politiske og økonomiske ændringer i Sovjetunionens sidste år, og samtidig også for det løsnede greb om Central- og Østeuropa, tillige med afspændingspolitikken over for Vesten. Oversat fra russisk af Jan Hansen.
  Pris: 65,00 DKK
Mere info
1141-1152 af 1289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: