dTE Gorm den Gamle

Humaniora i øvrigt

1-12 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

De gamle danske Vægtervers

Indledet af Hans Brix. Med tegninger af Axel Nygaard. Vægtermelodiens historie af Jørgen Jersild. Med nodeeksempler.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Nordisk Kultur (IX). Folkeviser, Folkesagn og Folkeeventyr

A. Folkevisor. Utgjeven av Knut Liestøl. B. Folksägner och folksagor. Utgiven av C. W. von Sydow. En nordisk værkserie, som tilstræber at give en sammenfattende og indgående fremstilling af de nordiske sprogs og den nordiske histories og kulturs udvikling i ældre tider.
  Pris: 160,00 DKK
Mere info

Vejle Amts Stednavne

Udgivet af Stednavneudvalget i Forbindelse med Vejle Amts Historiske Samfund. Nr. 8 i serien 'Danmarks Stednavne'.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Kvindemyter


Adolfsson, Eva m.fl.

Untertitel: Kvinden i produktionen og i familien, i psykologiske teorier og terapeutisk praksis, i kvindedrømme og frigørelseskamp. Oversat fra svensk af Nina Lautrup-Larsen.
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Dansk Litteratur før 1800. Haandbog i den ældre danske Litteratur med Prøver af den oldnordiske-islandske Litteratur


Agerskov, M. - E. Rørdam (Red.)

En bredtfavnende samling af eksempler på dansk-nordisk litteratur fra runeindskrifter til ca. år 1800. Bogen er iflg. forordet navnlig beregnet på "realklassen, den højere pigeskole, gymnasiet, seminarierne og lignende undervisningsanstalter".
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Odins mjød. En studie i Baggesens mytiske poesi


Albertsen, L. L.

En afhandling, som forsøger at påvise, at Baggesens digtning ikke (kun) er udtryk for en letfærdig skønånds maske, men tværtimod er en sammenhængende gengivelse af en nøje gennemtænkt filosofi, som samler sig om denne filosofis mytiske modsvar. Jens (Immanuel) Baggesen (1764-1826) var dansk digter og forfatter.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

Sfinksens lyriske værksted. Baggeseniana


Albertsen, Leif Ludwig

Med en gendigtning af Alex Garff. Illustreret i farver. Jens (Immanuel) Baggesen (1764-1826) var dansk digter og forfatter.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Temaer i Anvendt Lingvistik


Andersen, Erik - Mogens Fredberg - Torben Vestergaard - Frede Østergaard

Kan sprogfærdighed testes objektivt? Hvilken forskel er der på at lære sit modersmål og et fremmed sprog? Hvad kan elevers fejl sige om sprogtilegnelsesprocessen? Kan man sige, hvilke fejl en dansker vil lave, når vedkommende skal lære tysk? Hvilke undervisningsmaterialer egner sig bedst til forskellige indlæringsformål? Kan man af en sprogbeskrivelse lære, hvad man skal forstå ved en sammenhængende tekst? Disse og mange andre spørgsmål behandles i denne bog, som navnlig henvender sig til sprogstuderende og sproglærere. Med tillæg, ordforklaringer, bibliografi og indeks.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Det levende Danmark


Andersen, Knud Hee

En række tanker af overvejende national-religiøs art, som på baggrund af krigen vel kan sammenfattes i sætningen om "kristenhedens kamp mod de antikristelige magter".
  Pris: 49,00 DKK
Mere info

Kapitler af Dansk Digtning fra Herman Bang til Kaj Munk


Andersen, Richard og S. Haugstrup Jensen (Red.)

En fortællende litteraturhistorie i biografier med 70 års klassikere.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Rå silke. Kropsnære kvindehistorier fra 1970 til i dag


Andersen, Tine - Hanne Møller

Gennem billeder og tekster gives et bud på den moderne kvindes udvikling. Det essentielle er søgningen efter en voksen kvindelig identitet og potens, som også er funderet i kvindekroppen, i drømmene og i psyken. Illustreret i s/h med tegninger og fotos.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Bacchustoget i Norden


Andersen, Vilh.

Med megen lærdom, forenet med digterisk medleven, skildres den dionysiske ånds udviklingshistorie i nordisk litteratur og dens udøvere. Vilhelm Andersen (1864-1953) var dansk professor og pædagogisk foregangsmand i det national­litterære fremstød, forfatter, litteratur- og åndshistoriker.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info
1-12 af 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: