dTE Gorm den Gamle

Pædagogik - Undervisning etc.

1-12 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Betænkning vedrørende Revision af Skolebøger

Afgiven af det af Undervisningsministeriet under 8. August 1930 nedsatte Udvalg. Indeholder bl.a. to udfoldelige tabeller vedr. religion og historie.
  Pris: 100,00 DKK
Mere info

Synsvinkler, Årg. 4, Nr. 11 (1995)

Indhold: Anne Borup: Læsere og forfattere i foråret '95. - Bo Walther: Fortællinger efter faldet - om Paul Austers "The New York Trilogy". - Solveig Bennike: Et spørgsmål om skrivekultur - om skriftlig fremstilling. - Bjarne Markussen: Metaforen og dens teori. - Mogens Theodorsen: Skriftlig fremstilling i støbeskeen. - Jimmi Michelsen: Orfeus med ryggen til - om Poul la Cours "Fragmenter af en Dagbog". - Mogens Davidsen: "En maver suppe" - om klassikerudgivelsen. Seks komedier af Ludvig Holberg, DSL.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Uldum Elevers Aarsskrift 1926

Årsskrift for for Uldum Højskole med bidrag af forskellige forfattere. Illustreret i s/h. Med lister over eksisterende og ny medlemmer bagest.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Uldum Højskole 1990 - Årskrift for Uldum Højskole

Redaktion: Lisbeth Qvortrup, Tony Burchhardt, Eva Nørgaard Jensen og Helge Hansen. Med illustrationer og fotos i s/h. Indeholder elev- og medarbejderlister.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Årsskrift for Jelling-Samfundet 2008

Redaktion: Leif Baun. Årskrift for tidligere studerende og lærere ved Jelling Seminarium/University College Lillebælt. Illustreret i s/h og farver.
  Pris: 40,00 DKK
Mere info

En mørk og stormfuld nat


Andersen, Erik Skøtt

En bog om at skrive fiktion i skolen, der navnlig henvender sig til lærere og lærerstuderende, men som kan bruges af alle, der arbejder med fiktionsskrivning. En indføring i procesorienteret fiktionsskrivning, baseret på erfaringer med den amerikanske tradition for Creative Writing.
  Pris: 60,00 DKK
Mere info

Den danske folkeskoles udvikling frem til 1958


Andersen, Leo og Karin Hjort

En marxistisk-materialistisk fremstilling af folkeskolens udvikling samt plads og funktion i samfundstotaliteten. Oprindelig skrevet som et speciale på Nordisk Institut, Århus Universitet. I serien 'Arbejdspapirer fra Fagkritisk Front.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Kunsten at flytte bjerge. Nye veje i det forebyggende arbejde med børn og unge


Andersen, Tage & Monica C. Madsen

En antologi, som samler en lang række konkrete eksempler på, at det via kulturelle aktiviteter for udsatte børn og unge, er lettere at bane nye veje og udvikle nye metoder i det forebyggende arbejde. Bogen er fyldt med inspiration og gode råd til alle, der ønsker at gøre tingene på andre måder og med et andet sigte.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Læreren i centrum - en hvidbog med syv foredrag


Asp-Poulsen, Henning (red.)

En antologi, der har lærerrollen som det overordnede tema.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info

Legende nærvær. Samvær og samspil - Møder og muligheder


Aspeli, Widar og Margareta Öhman

Oversat fra norsk af Annette Wiborg. En anderledes bog, som gennem kortere, kommenterende skønlitterære fortællinger giver indsigt i nærvær og empati i børns livsverden. De små prosastykker og kommentarer bibringer læseren en følelsesmæssig oplevelse, der lægger op til refleksion, både i personalegruppen i vuggestuen/børnehavnen og hos den enkelte pædagog. Med litteratur.
  Pris: 75,00 DKK
Mere info

Forældrenes Bog. En Redegørelse til Forældre for Barnets Opdragelse og Pleje


Bang, Einar

Med Forord af Professor N. A. Larsen (Undervisningsministeriets Raadgiver i Skolesager).
  Pris: 125,00 DKK
Mere info

Natur og udeliv med børn


Bang, Peter

En for alle, som arbejder med førskolebørn i alderen 3-6 år. Illustreret med fotos i s/h og farver. Indhold: Handling skaber forvandling ; Institutionsliv - med rødder i naturen ; Ud i naturen - praktiske tips ; Sikkerhed - og sund fornuft ; Pædagogik i naturen - naturen i pædagogikken ; Aktiviteter: Skoven ; Stranden ; Sø, å, mose og vandhul ; Lege ; Miljø-aktiviteter. Med Litteratur og stikord.
  Pris: 50,00 DKK
Mere info
1-12 af 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Antal varer 0 stk
Samlet pris 0,00 DKK
Porto/eksp./lev. 0,00 DKK
I alt inkl. levering 0,00 DKK
Indtast din e-mailadresse og tryk på Tilmeld for at modtage nyheder fra Antikvariatet Gorm den Gamle.
E-mail: